Reklama

Wiadomości

Wojna Unii z Węgrami

Węgrom Orbána „zachodnie demokracje” wypowiedziały wojnę, i to nie oglądając się ani na normy prawa międzynarodowego, ani też na zasady, według których funkcjonuje ponoć Unia Europejska

Wiosną 2014 r. na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne, które zadecydują o kierunku, w jakim zmierzać będą Węgry. Za kilka miesięcy okaże się, czy będzie to kontynuacja dotychczasowej polityki Viktora Orbána, czy też kraj naszych bratanków dokona radykalnego zwrotu na lewo, tak bardzo oczekiwanego na euroatlantyckich salonach.

Zachodnie „demokracje” przeciw węgierskiemu „totalitaryzmowi”

Oto po długiej serii pogróżek i połajanek polityków europejskich i amerykańskich Parlament Europejski podjął rezolucję, dającą możliwość nałożenia na Węgry różnych sankcji politycznych, z odebraniem głosu w Radzie Europy włącznie. Do tych oficjalnie wyrażanych głosów dezaprobaty dołączyły też inne, mniej oficjalne, ale bardzo ważne.

Reklama

Oto na ostatnim, dorocznym zebraniu nieformalnej, lecz niezmiernie wpływowej w światowej polityce Grupy Bilderberg miano omawiać kwestię odsunięcia premiera Viktora Orbána od władzy. Jak poinformował węgierskiego dziennikarza z „Magyar Nemzet” jeden z członków Komisji Europejskiej, w tę bezprecedensową ingerencję w wewnętrzne sprawy naszych bratanków miała się bezpośrednio zaangażować wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding, wspierana w tym „zbożnym” dziele amerykańskimi funduszami. Pytana w tej sprawie rzeczniczka Reding - Mina Andreeva nie zdementowała tych doniesień, zasłaniając się tym, iż zebranie Grupy Bilderberg nie miało charakteru publicznego, więc nie ma konieczności komentowania go. Zapomniała tylko wyjaśnić, w jakim charakterze występowała tam wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, bo przecież nie było to spotkanie towarzyskie.

Dwa powyższe przykłady z długiej listy ostrzeżeń, pogróżek i konkretnych kroków podejmowanych przez Brukselę i Waszyngton wskazują na to, że Węgrom Orbána „zachodnie demokracje” wypowiedziały wojnę, i to nie oglądając się ani na normy prawa międzynarodowego, ani też na zasady, według których funkcjonuje ponoć Unia Europejska. Należy tu zadać pytanie, czym właściwie Viktor Orbán tak się naraził przywódcom zachodniego świata, że zdecydowali się na tak bezprecedensowe naciski. Obejmując w 2010 r. w zrujnowanych i zadłużonych po uszy przez rządy lewicy Węgrzech władzę, Orbán, dysponując przytłaczającą większością głosów w parlamencie, szybko przeprowadził gruntowne reformy, obejmujące całość życia społecznego, gospodarczego i politycznego.

Reformy objęły te sfery życia, które generowały ogromne zadłużenie na poziomie 85 proc. PKB. Zachodnie banki komercyjne i przedsiębiorstwa zmuszone zostały do płacenia podatku kryzysowego, a wszelkie podmioty zagraniczne pozbawiono uprzywilejowanej w wielu wypadkach pozycji na węgierskim rynku. Znacznie też zredukowano m.in. podatki, opłaty za gaz czy energię elektryczną, jakie płacili Węgrzy. Uchwalona w 2011 r. konstytucja podkreśliła, nie tylko w odwołującej się do Boga preambule, chrześcijańskie korzenie Węgier, zdefiniowała małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny oraz zagwarantowała ochronę życia ludzkiego od poczęcia, lecz także wprowadziła efektywną politykę prorodzinną, ulgi dla małżeństw spłacających kredyty mieszkaniowe, jak również pomoc państwa dla tych obywateli, którzy zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich.

W uścisku Brukseli

Reklama

Trudno się zatem dziwić, że naruszywszy na Węgrzech wiele żywotnych interesów zarówno potężnych grup kapitału zagranicznego i rodzimych firm z nim związanych, jak i polityków forsownie zmieniających Europę w duchu swoiście rozumianego postępu, Viktor Orbán stał się dla Unii Europejskiej wrogiem numer jeden, został uznany za polityka, który niesie „zagrożenie dla pokoju i demokracji”. Międzynarodowe media z obu stron Atlantyku zaczęły forsownie kreować wizerunek Węgier jako państwa ograniczającego wolność obywateli i demokrację, a zarazem stanowiącego zagrożenie dla sąsiadów. Ten medialny klangor jest tym bardziej donośny, że skierowany jest nie tylko do międzynarodowej opinii publicznej, lecz także do Węgrów, którzy dokonali niewłaściwego wyboru - i mając pełną swobodę, zdecydowali się płacić mniejsze podatki zamiast większych, mniej płacić za gaz i energię elektryczną niż więcej, płacić w komercyjnych bankach mniejsze odsetki niż większe, oraz spłacać z budżetu państwa mniejsze zadłużenie niż większe. W związku z tym istnieje poważne niebezpieczeństwo, że za kilka miesięcy znów - nie bacząc na ostrzeżenia wszelkiej maści „postępaków i jasnogrodzian” - mogą dokonać złego wyboru.

Niebezpieczeństwo to jest tym większe, że po czterech latach widać już pierwsze skutki rządów Orbána i Fideszu. Zredukowano dług państwowy, pozbywając się przy okazji Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Reformy przyniosły ożywienie gospodarcze, obywatelom - płacącym mniejsze raty, podatki i opłaty - zostaje więcej gotówki w kieszeniach, a prorodzinna polityka państwa powoli, lecz konsekwentnie oddala widmo katastrofy demograficznej. Stąd też nerwowość na salonach europejskich, i to tym większa, że trudno jest Węgrom udowodnić łamanie prawa Unii. Stąd też w Strasburgu socjaliści europejscy, co przypomniał Grzegorz Górny, oskarżają Węgrów nie o „... pojedyncze poczynania, ale kryjącego się za nimi ducha”, zaś znany skądinąd Cohn-Bendit oskarża rząd Orbána o to, że na Węgrzech panuje atmosfera, w której „... lęk przeżywają bezdomni, inteligencja, Żydzi i mniejszości” (skąd my to znamy?).

(Węgierski) słoń a sprawa polska

Rozwój sytuacji na Węgrzech jest niezmiernie interesujący z polskiego punktu widzenia. I to nie tylko dlatego, że kilkadziesiąt lat temu mentorem politycznym, z najwyższej zresztą półki, młodego Viktora Orbána i jego przyjaciół był prof. Wacław Felczak, lecz także dlatego, że Węgry pod jego rządami idą w kierunku dokładnie odwrotnym do tego, w którym zmierza Polska - zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej. Stąd też niezmiernie interesująca jest odpowiedź na pytanie, dokąd oba kraje dotrą i z jakim skutkiem. Dziś właściwie na gruncie politycznym i społecznym wszystko nas dzieli. Zupełnie inne są elity polityczne w obydwu krajach, a od tego, kim są ludzie sprawujący władzę, zależy, jak ją będą pełnić.

Na Węgrzech konsekwentnie odwołano się do chrześcijańskiego światopoglądu oraz tradycji i kultury chrześcijańskiej i te zasady wprowadzono w życie. U nas nawet w preambule konstytucji nie ma odwołania do Boga. Mamy, co prawda, wielu samozwańczych „obrońców” chrześcijaństwa, lecz patrząc na ich poczynania, ma się raczej wrażenie, że mamy do czynienia z kolejną plagą egipską, jaką Miłosierny Pan zesłał na nasz grzeszny naród, niż z politykami, którzy mówią to, w co wierzą i potrafią szczytne ideały wcielać w życie. Na Węgrzech wprowadzono restrykcyjną politykę finansową, dającą równe szanse wszystkim podmiotom ekonomicznym, o co w Polsce trudno. Viktor Orbán prowadzi aktywną politykę prorodzinną i politykę wspierania rodzimej przedsiębiorczości, co u nas od lat pozostaje pustym hasłem.

Rząd węgierski ograniczył zadłużenie państwa, prowadzi oszczędną politykę wewnętrzną, zmniejszając finansowe obciążenia budżetu, u nas natomiast pomimo obietnic potężnie rozbudowano administrację rządową i samorządową, o kilkaset miliardów zwiększono dług publiczny, nie dokonano reformy ubezpieczeń społecznych. Podobnie w polityce międzynarodowej - Węgrzy twardo bronią swojej podmiotowości, zaś Polska dokonała radykalnego odwrotu od linii zakreślonej przez Lecha Kaczyńskiego, czego symbolem jest berlińskie wystąpienie ministra Sikorskiego. Cóż nam zatem pozostało - na pocieszenie możemy powiedzieć, że to my właśnie jesteśmy budzącą „powszechny podziw” zieloną wyspą (a jak nie, to zaraz będzie „ożywienie” i znów się zazieleni), i to my chwaleni jesteśmy i poklepywani po plecach, a nie Węgrzy, a takie wyrazy europejskiego uznania wprawiają w dobry nastrój polskiego wyborcę.

2013-09-16 13:45

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

"Chrześcijanie dla Europy" przygotowali interaktywną stronę internetową przed wyborami do PE

[ TEMATY ]

Unia Europejska

internet

MATEUSZ BANASZKIEWICZ

Chrześcijanie powinni lepiej rozumieć Europę i bardziej aktywnie uczestniczyć w debacie politycznej w Brukseli. Taki cel postawiła sobie Inicjatywa Chrześcijanie dla Europy (IXE). Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego (22-25 maja) IXE uruchomiła stronę internetową „The Europe Experience” dostępną w kilku językach, także po polsku. Inicjatywa zamierza umacniać w ten sposób świadomość europejską obywateli Unii Europejskiej i przekształcić się w stałą platformę dyskusji na tematy europejskie.

Strona internetowa IXE będzie rozwijała wiedzę o UE w trzech „interaktywnych stopniach”: Na pierwszym z nich internauci będą się mogli zapoznać z kompetencjami różnych instytucji unijnych, takich jak Parlament Europejski oraz Komisje w pięciu kluczowych dziedzinach, takich jak polityka ds. młodzieży i rodziny, polityka społeczna i gospodarcza, migracja i azyl oraz zrównoważony rozwój i stosunki z zagranicą. Drugi „stopień” strony internetowej zawiera informacje na temat stanowiska i konkretnych propozycji politycznych Kościołów i organizacji religijnych związanych z wymienioną tematyką. Są tam zamieszczone teksty 15 teologów z różnych państw członkowskich Unii, które z perspektywy chrześcijańskiej nauki społecznej odnoszą się do wyzwań społeczno-etycznych. Oba te „stopnie” mają zainspirować użytkowników do skorzystania ze stopnia trzeciego, a mianowicie do aktywnego udziału w debacie europejskiej w każdej z pięciu wymienionych dziedzin polityki unijnej. Mogą oni na przykład wysyłać konkretne propozycje do poszczególnych europosłów.
Prezentacja portalu www.theeuropeexperience.eu odbyła się 2 kwietnia w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli w obecności wysokiej rangi przedstawicieli instytucji unijnych, Komisji Europejskiej, organizacji pozarządowych oraz partnerów ekumenicznych. Założenia portalu przedstawili Jérôme Vignon, szef francuskich Tygodni Społecznych oraz sekretarz generalny Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich (ZdK), Stefan Vesper.
„Europa nie jest skomplikowana, Europa jest prosta, tylko czasem ma skomplikowane procedury” - podkreślił podczas prezentacji polski europoseł Jan Olbrycht. Wyraził przekonanie, że ten nowy portal stwarza szeroką możliwość udziału w dyskusji europejskiej.
Administratorem nowej strony jest inicjatywa „Chrześcijanie dla Europy” (IXE), skupiająca osoby i instytucje zaangażowane w politykę europejską z dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej. Koordynatorem programu jest Joanna Touzel, rzeczniczka Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE. Wśród partnerów portalu są m.in., Komisja Iustitia et Pax (Sprawiedliwość i Pokój), Europejski Związek Młodzieży Pracującej (JOC Europa), Federacja Organizacji Rodzin Katolickich w Europie (FAFCE), Międzynarodowej Współpracy dla Rozwoju i Solidarności (CIDSE), Caritas Europa oraz pomocowych organizacji jezuitów. Koordynatorem grupy ekspertów, w skład której wchodzą teologowie i wykładowcy uniwersyteccy, jest dr Karim Schelkens, sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich.

CZYTAJ DALEJ

„Światło z Krzyża” - specjalny utwór z okazji 175. rocznicy objawień Matki Bożej w La Salette

2021-09-19 06:10

[ TEMATY ]

muzyka

muzyk

Utwór „Światło z Krzyża” jest zapowiedzią wydawnictwa „Zbliżmy się”, upamiętniającego 175 rocznicę zjawienia Matki Bożej w Alpach na La Salette. Cały projekt jest wyrazem wdzięczności Pięknej Pani za jej słowa skierowane do nas i dzisiejszą odpowiedzią na Jej nakaz „Moje dzieci, ogłoście to całemu memu ludowi”.

Maryja objawiająca się dwójce dzieci zapraszała do modlitwy i pojednania - o tym są powstałe do projektu teksty i piosenki. Niech każdy odpowie na to zaproszenie skierowane przed laty i bez lęku zbliży się do Boga. Niech słowa Matki Jezusa, które z gór przyniosło dwoje pastuszków będą, dla pielgrzymujących na ziemi umocnieniem.

CZYTAJ DALEJ

Trzeci cud w Oknie Życia w Wieluniu

2021-09-20 14:30

[ TEMATY ]

okno życia

Wieluń

siostry antoninki

Zofia Białas

17 września w wieluńskim Oknie Życia im. Jana Pawła II, przy klasztorze sióstr antoninek, znaleziono noworodka – dziewczynkę.

– Jeszcze nie wiemy, jakie imię otrzyma – powiedziała s. Auxiliana, która zaalarmowana dzwonkiem o godz. 4 rano jako pierwsza przybyła do Okna Życia. Za nią przybiegła s. Barbara, która zadzwoniła pod nr 112. Na miejsce przyjechały policja i karetka pogotowia ratunkowego. Dziewczynka została odwieziona do wieluńskiego szpitala, gdzie po przebadaniu stwierdzono, że jest zdrowa. Dziewczynka to noworodek. Obok niej w Oknie Życia pozostawiono torbę z ubrankami i pieluszkami. W środku był nawet smoczek.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję