Reklama

Niedziela Sandomierska

Czynienie dobra to praca całych społeczności

Z ks. Bogusławem Pituchą, dyrektorem Caritas Diecezji Sandomierskiej, o sposobach niesienia pomocy, zakresie działań i ludzkiej umiejętności współczucia, rozmawia ks. Adam Stachowicz

Niedziela sandomierska 43/2014, str. 4-5

[ TEMATY ]

Caritas

Archiwum Caritas Diecezji Sandomierskiej

KS. ADAM STACHOWICZ: – W ramach przygotowania do jubileuszu 200-lecia diecezji, 12 września rozpoczął się u nas Rok Caritas. Jakie działania będą z tej okazji podejmowane? Jakie macie plany, jakie zadania, inicjatywy sobie wyznaczacie?

KS. BOGUSŁAW PITUCHA: – Caritas Diecezji Sandomierskiej obchodząc Rok Caritas 2014/2015 pragnie poświęcić swą uwagę na realizację celów: charytatywnych, formacyjnych i historycznych. Konkretne działania dobroczynne mają wynikać z duchowości chrześcijańskiej. Pragniemy, by osoby, które mogą i chcą nieść wsparcie oraz dobro innym ludziom tworzyły Szkolne Koła Caritas (SKC) i Parafialne Zespoły Caritas (PZC). W diecezji sandomierskiej niestety nadal duża liczba osób oraz rodzin żyje w ubóstwie z różnych przyczyn. Stopniowe rozwiązywanie tej sytuacji jest możliwe tylko dzięki wzajemnej życzliwości, pracy społecznej i pomocy w środowiskach lokalnych. Dlatego Caritas Diecezji Sandomierskiej pragnie rozbudować sieć Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas. W naszej diecezji są jeszcze dekanaty i parafie, gdzie te jednostki nie istnieją lub nie funkcjonują aktywnie. Analizując działanie niektórych SKC i PZC stwierdzamy, że mogą one przy współpracy z diecezjalną Caritas w Sandomierzu nieść konkretną pomoc do osób potrzebujących ze swojego środowiska. Dlatego też konieczne są ze strony Caritas Diecezji Sandomierskiej działania o charakterze formacyjnym w każdym dekanacie, których celem jest powołanie lub mobilizacja do podejmowania aktywności istniejących już SKC lub PZC. W tym celu w każdym dekanacie diecezji zostaną zorganizowane spotkania o charakterze formacyjno-informacyjnym.
Odbędą się one według następującego kalendarium: pomoc dzieciom i młodzieży: wrzesień, październik, listopad 2014 r.; pomoc ubogim rodzinom: grudzień, styczeń 2015 r.; pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym: luty, marzec 2015 r.; pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym: kwiecień, maj, czerwiec 2015 r.

– Caritas to instytucja charytatywna Kościoła, ale Caritas to też ludzie dobrej woli, którzy czują potrzebę wspierania najbiedniejszych. W jaki sposób każdy z nas może pomóc bliźniemu w potrzebie?

– Każdy z nas żyje w określonym środowisku lokalnym – w gminie, miejscowości, dekanacie, parafii. W każdej z tych małych wspólnot żyją ludzie ubodzy, chorzy, starsi i potrzebujący pomocy. Caritas zachęca do tworzenia Parafialnych Zespołów Caritas w najmniejszych społecznościach lokalnych, jakimi są wspólnoty parafialne. To tam istnieje najlepsza znajomość trudnych sytuacji w konkretnych rodzinach czy u osób samotnych. To z tych wspólnot może i musi wychodzić konkretna pomoc. Poszczególne osoby, czy to należące do PZC czy nie, jeśli tylko chcą mogą nieść pomoc na co dzień. To tak naprawdę są drobne gesty – np. odwiedzenie starszej czy chorej osoby mieszkającej tuż obok, pomoc w zrobieniu zakupów, w sprzątaniu, czy chwila rozmowy, wspólnej modlitwy; dzielenie się tym co mamy – posiłkiem, darem materialnym. Osoby należące do PZC w sposób zorganizowany mogą przeprowadzać przy danej parafii zbiórki darów czy zbiórki finansowe dla ubogich rodzin. Warto pamiętać, że taka pomoc ma dwa wymiary – materialny i duchowy. Oba są niezmiernie istotne, gdyż niekiedy wiele osób bardziej od wsparcia materialnego potrzebuje pomocy duchowej.

Reklama

– Caritas to nie tylko dziś, ale wczoraj i jutro. Jak wyglądała działalność charytatywna w naszej diecezji i jakie są plany na przyszłość?

– Caritas Diecezji Sandomierskiej w czasie 22 lat swojego istnienia aktywnie działa na polu dobroczynności dzięki prowadzeniu 21 placówek o charakterze edukacyjnym, medycznym, opiekuńczo-wychowawczym, czy kolonijnym. Sandomierska Caritas jest organem prowadzącym dla: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu; dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem i w Janowie Lubelskim; dwóch schronisk dla osób bezdomnych – dla kobiet w Rudniku nad Sanem i mężczyzn w Sandomierzu; ośmiu Centrów Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego i Rehabilitacji przy Stacji Opieki Caritas w Sandomierzu, Tarnobrzegu, Nisku, Rudniku nad Sanem, Janowie lubelskim, Domostawie, Modliborzycach, Majdanie Golczańskim; jednego Domu Samotnej Matki w Rudniku nad Sanem; Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem; Środowiskowego Domu Samopomocy w Rudniku nad Sanem; dwóch świetlic dla dzieci; dwóch ośrodków kolonijnych. W chwili obecnej w diecezji istnieje 51 Szkolnych Kół Caritas i 39 Parafialnych Zespołów Caritas.
Włączamy się również w ogólnopolskie akcje takie jak: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, wakacyjna akcja kolonijna, program pomocy żywnościowej PEAD, EMBARGO, Zbiórki Żywności oraz program wsparcia dla dzieci „Skrzydła”.
Caritas Diecezji Sandomierskiej w przyszłości pragnie kontynuować swoją misję i założenia zawarte w statucie, tak by na co dzień nieść pomoc osobom potrzebującym różnorodnego wsparcia. Tak, by w praktyce realizować słowa św. Jana Pawła II: „Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą”. (Homilia, Rzym, 1979 r.)

– Proszę powiedzieć naszym Czytelnikom, jaki jest zakres działalności Caritas? A może trochę liczb?

– Caritas Diecezji Sandomierskiej udziela wsparcia osobom zamieszkałym na terenie diecezji sandomierskiej. Terytorialnie obejmuje części trzech województw – świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego.
Obok wyliczonych już wcześniej sfer działania, co roku organizujemy kolonie letnie dla około 200 dzieci z rodzin zamieszkałych na terenie naszej diecezji i z rodzin polonijnych. Cyklicznie przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem są również wydawane żywnościowe paczki świąteczne – za każdym razem jest to ich ok. 250, a to kilka ton żywności. Do niedawna Sandomierska Caritas uczestniczyła w programie PEAD, który skończył się na początku bieżącego roku i był pomocą dla kilkunastu tysięcy osób z całej diecezji. Obecnie jest realizowany Program EMBARGO, w ramach którego są przekazywane owoce i warzywa. Na bieżąco, w zależności od możliwości finansowych, są rozpatrywane podania o różnoraką pomoc – w skali roku jest to ok. 600 podań. Warto podkreślić, że pomoc niesiona przez prowadzone przez Caritas placówki nie jest pomocą jednorazową, lecz cyklicznym, regularnym wsparciem, często udzielanym na co dzień.

– Kto może korzystać z Waszej pomocy i z kim Caritas współpracuje?

– O pomoc do nas mogą zwracać się osoby i rodziny potrzebujące wsparcia w trudnych sytuacjach losowych: np. pomoc w długotrwałym i kosztownym leczeniu i rehabilitacji, pomoc doraźna w sytuacjach kryzysowych. Caritas realizuje swoją misję poprzez zakładanie i prowadzenie placówek takich jak: ośrodki opieki zamkniętej i otwartej, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły przysposabiające do zawodu, ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjne dla osób niepełnosprawnych, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej oraz poprzez organizowanie pomocy doraźnej dla osób fizycznych i instytucji o charakterze charytatywnym w postaci: zapomóg zwrotnych i bezzwrotnych, pomocy medycznej i opieki nad osobami chorymi, samotnymi i starszymi w ich domach, pomoc dla dzieci, młodzieży szkolnej i studenckiej, pomoc dla osób niepełnosprawnych, pomoc dla poszkodowanych w wypadkach losowych kataklizmach w kraju i za granicą, oraz innych sposobów pomocy doraźnej w zależności od zmieniających się warunków życia.
Sandomierska Caritas udziela pomocy przy współpracy z miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, gminami, parafiami oraz konkretnymi darczyńcami. Czynienie dobra dla innych to jest praca całych społeczności, to pomocne dłonie, wrażliwe serca oraz ogromna radość, gdy widzi się efekty tego wsparcia. Uśmiech dziecka, szczęśliwa twarz starszej czy chorej osoby, piękna rodzina czy wdzięczna osoba, której udało się wyjść z trudnej sytuacji losowej – to najpiękniejsze podziękowania za pomoc, za codzienną pracę społeczną na rzecz innych osób.

2014-10-23 11:13

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Uratuję Cię – nowy program Caritas Polska z wykorzystaniem karty Mastercard

[ TEMATY ]

Polska

Caritas

Michal Jarmoluk/Pixabay

Klienci Banku Pocztowego od teraz mogą korzystać z nowej karty Mastercard, dzięki której dokonując codziennych płatności bez dodatkowego wysiłku mogą wspierać osoby w potrzebie, objęte pomocą w ramach przygotowanego przez Caritas Polska, Bank Pocztowy i Mastercard programu "Uratuję Cię".

Od początku kwietnia 2019 r. w ofercie Banku Pocztowego pojawiła się nowa, zbliżeniowa karta Mastercard z logo Caritas Polska. Wnioskując o kartę Mastercard z logotypem Caritas Polska do rachunku w Banku Pocztowym klienci automatycznie przystępują do programu "UratujęCię" i zaraz po aktywacji karty, płacąc nią za zakupy, mogą zbierać punkty, które następnie przeliczane są na donacje dla osób potrzebujących.

CZYTAJ DALEJ

Co naprawdę świętujemy?

W Boże Narodzenie warto odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań: Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem? Po co nastąpiło Wcielenie? Po co żłóbek i kolędy?
Po co przygotowania i karp, i choinki?

W wyznaniu wiary mówimy: „On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy”. Jezus przychodzi do człowieka, staje się człowiekiem dla nas i dla naszego zbawienia, abyśmy mieli uczestnictwo w życiu Bożym. Słowo stało się ciałem, aby nas zbawić, to znaczy, aby nas zjednoczyć z Bogiem, aby dać nam możliwość zamieszkania z Nim w wieczności, co więcej – abyśmy mogli lepiej wniknąć w Bożą miłość.

CZYTAJ DALEJ

„Cud św. Januarego”: krew przechowywana w ampułce ponownie się upłynniła

2021-09-21 08:37

[ TEMATY ]

św. January

cud św. Januarego

twitter.com/Chiesadinapoli

W niedzielę krew patrona Neapolu, przechowywana w ampułce w katedrze w tym mieście, ponownie się upłynniła. „Cud św. Januarego” został ogłoszony przez metropolitę abp. Domenico Battaglię.

Kościół katolicki obchodzi 19 września wspomnienie św. Januarego. Od kilkuset lat tego właśnie dnia krew patrona Neapolu upłynnia się. Tak też stało się i tym razem. Abp Domenico Battaglia wyjął w niedzielę ampułkę z relikwiarza przechowywanego w Królewskiej Kaplicy Skarbu św. Januarego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję