Reklama

Niedziela Przemyska

Rok Życia Konsekrowanego

Bernardyński charyzmat franciszkański

W poniedziałek 2 lutego, w liturgiczne święto Ofiarowania Pańskiego, przypada Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W tym dniu otaczamy modlitwą i wdzięcznością wszystkie osoby życia konsekrowanego, szczególnie te, które realizują swoje powołanie zakonne na terenie archidiecezji przemyskiej. Archidiecezjalna modlitwa za powołanych i o nowe powołania do życia zakonnego będzie miała miejsce w klasztorze Ojców Jezuitów w Starej Wsi. Centralnym punktem spotkania będzie uroczysta Msza św. o godz. 11, pod przewodnictwem abp. Józefa Michalika, metropolity przemyskiego.

Niedziela przemyska 5/2015, str. 1, 6

[ TEMATY ]

zakony

Archiwum Ojców Bernardynów

Pośród kościołów archidiecezji przemyskiej, w których w Roku Życia Konsekrowanego można uzyskać odpust zupełny, jest sanktuarium pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Leżajsku. Od ponad czterystu lat posługują w nim zakonnicy zwani potocznie Bernardynami. Drugim głośnym sanktuarium, a zarazem miejscem modlitwy i charyzmatu bernardyńskiego, jest Dukla (od 1741 r.), która w ubiegłym roku przeżywała prawdziwy „najazd” pielgrzymów, z racji Roku św. Jana z Dukli. Ale pierwszym miejscem posługi Bernardynów na terenie naszej diecezji jest Przeworsk, do którego 550 lat temu, w 1465 r., przybyli nasi zakonnicy.

Ubóstwo i pokora

Początki powstania zakonu Braci Mniejszych sięgają roku 1209 i ściśle związane są z osobą oraz życiem św. Franciszka z Asyżu, założyciela zakonu, który pragnął, aby jego naśladowcy poprzez ubóstwo, pokorę i prostotę życia w posłuszeństwie i czystości serca głosili wszystkim ludziom ideały pokoju i dobra. Obecność na ziemiach polskich franciszkańskiej prowincji Obserwantów, zwanych Bernardynami, związana jest z przybyciem wędrownego kaznodziei pokutnego, św. Jana Kapistrana, z Włoch do Krakowa w 1453 r., na zaproszenie króla Władysława Jagiełły, do ufundowanego kościoła i klasztoru pw. św. Bernardyna ze Sieny w Krakowie w pobliżu Wawelu.

Przykład życia

Reklama

Od początku swego istnienia w Polsce Bernardyni podjęli gorliwie pracę duszpasterską i kaznodziejską oraz charytatywną, dając przykład życia chrześcijańskiego, wspólnotowej modlitwy w chórze zakonnym. Ponadto wielu zakonników tej prowincji odznaczało się też działalnością patriotyczną i społeczną. Wśród wyniesionych do chwały ołtarzy znaleźli się święci: Jan z Dukli, Szymon z Lipnicy oraz błogosławieni: Władysław z Gielniowa – twórca i propagator pieśni religijnych w języku polskim, wybitny kaznodzieja, Anastazy Pankiewicz – męczennik obozu koncentracyjnego II wojny światowej w Dachau, założyciel żeńskiego zgromadzenia zakonnego Sióstr Antonianek od Chrystusa Króla, założyciel szkoły istniejącej po dzień dzisiejszy w Łodzi; oraz słudzy Boży: o. Rafał z Proszowic i o. Hadrian Osmołowski.

Przeworsk

Długowieczna historia bernardynów w Przeworsku sprawiła, że rozwinął się tu wielki kult św. Antoniego z Padwy, którego obraz, namalowany w drugiej połowie XVII wieku przez o. Franciszka Lekszyckiego bernardyna, znajduje się w specjalnej kaplicy kościoła. Parafialno-duszpasterska działalność zakonników bernardyńskich została zainicjowana erygowaniem parafii 19 maja 1981 r. Obecnie wspólnotę zakonną klasztoru przeworskiego stanowi 6 kapłanów i brat zakonny. W przeworskim klasztorze w latach 1951-69 miał miejsce nowicjat dla braci zakonnych, który od 1654 r. aż do czasów obecnych mieści się w Leżajsku. Obecnie formację duchową i zakonną odbywa tu 11 braci nowicjuszy.

Leżajsk

Specyfika leżajskiego klasztoru związana jest z duszpasterstwem sanktuaryjnym, skoncentrowanym w Bazylice Zwiastowania Pańskiego, gdzie w specjalnej kaplicy znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Pocieszenia. Ponadto od 1971 r. przy Bazylice mieści się Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów. Klasztor i Bazylika oraz przyklasztorne dróżki są szczególnym miejscem świętym i uświęcającym, czego świadectwem jest życie wielu zakonników zmarłych tutaj w opinii świętości, na czele z o. Jackiem Filipiakiem, przy którego grobie wierni modlą się, wypraszają liczne łaski, cuda i uzdrowienia. Parafialną działalność duszpasterską rozpoczęto w 1969 r. i prowadzona jest nie tylko przy Bazylice Zwiastowania Pańskiego, ale także w kościołach filialnych w Hucisku i Maleniskach, które wraz z kościołem w Przychojcu zostały wybudowane staraniem klasztoru Ojców Bernardynów z Leżajska. Bazylikę i klasztor leżajski w swej prywatnej pielgrzymce w 1965 r. nawiedził ówczesny arcybiskup krakowski Karol Wojtyła, święty papież Jan Paweł II.

Reklama

Obecnie działalność charytatywna Bernardynów przejawia się w pomocy ubogim (około 50 rodzin) udzielanej przez Franciszkańską Akcję Charytatywną. Rozwinięte jest tu mocno duszpasterstwo Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej, Liturgicznej Służby Ołtarza, Akcji Katolickiej, Straży Honorowej NSPJ, Róż Różańcowych, oraz Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, a także Apostolstwa Trzeźwości Pokój i Dobro. Wspólnotę leżajskiego klasztoru stanowi 18 kapłanów, 5 braci zakonnych i 11 nowicjuszy.

Dukla

Z kolei Dukla jest miejscem szczególnym ze względu na to, że tu około 1641 r. urodził się i wychował św. Jan z Dukli. Ojciec Święty Jan Paweł II, przebywając w Dukli przededniu kanonizacji św. Jana, 9 czerwca 1997 r., osobiście wyznał: „Jakże bliski wydaje nam się błogosławiony Jan w tej świątyni, w której przechowuje się jego relikwie. Bardzo chciałem tu przybyć, aby w ciszy klasztoru wsłuchać się w głos jego serca i wspólnie z Wami wgłębić się w tajemnice jego życia i świętości… Bracia i Siostry, często nawiedzajcie to miejsce! Ono jest wielkim skarbem tej ziemi, bo tu przemawia duch Pana do ludzkich serc za pośrednictwem waszego świętego rodaka”. Wyjątkowym miejscem modlitwy i kontemplacji jest też kościółek na Puszczy wraz z pustelnią na górze Zaśpit, gdzie św. Jan w młodości oddawał się pokucie i modlitwie, prowadząc życie pustelnicze. Ponadto bernardyni dukielscy prowadzą działalność duszpasterską w kościele w Trzcianie i w Zawadce Rymanowskiej, gdzie erygowano oddzielną parafię. Natomiast od 22 czerwca 1984 r. przy kościele klasztornym erygowana została osobna parafia pw. św. Jana z Dukli. Wspólnotę klasztoru stanowi 6 kapłanów i brat zakonny. Istnieje tu wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Od Żurawiczek po Kalnicę

Ponadto ojcowie Bernardyni prowadzą duszpasterstwo parafialne w Żurawiczkach k. Przeworska (3 ojców), w Jelnej i Judaszówce (3 ojców) oraz w Wetlinie i Kalnicy (2 ojców). We wszystkich tych ośrodkach duszpasterskich istnieją wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz Franciszkańska Młodzież Oazowa.

W metropolii przemyskiej ojcowie Bernardyni prowadzą również działalność duszpasterską przy sanktuariach: św. Antoniego z Padwy w Radecznicy (diecezja zamojska) oraz przy sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej w Rzeszowie (diecezja rzeszowska).

Ideał i charyzmat Franciszkański w dobie współczesnego życia ludzi jest ciągle aktualny i poszukiwany przez tych wszystkich, którzy pragną pokoju, dobra i miłości.

2015-01-29 13:32

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Biało-czarni mnisi na żmigrodzkiej ziemi

Niedziela rzeszowska 5/2016, str. 6

[ TEMATY ]

zakony

Arkadiusz Bednarczyk

Dawny Żmigród

Dawny Żmigród

Obchody osiemsetnej rocznicy powstania Zakonu Braci Kaznodziejów (dominikanów) to okazja do przedstawienia w zarysach historii jednego z najstarszych klasztorów dominikańskich na terenie dzisiejszej diecezji rzeszowskiej – w Nowym Żmigrodzie

Kaznodziejska posługa czarno-białych mnichów wymagała ciągłego kształcenia; dominikańskie studia generalne poziomem nauczania nie odbiegały od ówczesnych uniwersytetów. W czasie podróży do Dani św. Dominik – początkowo kanonik przy katedrze w Osmie – zetknął się z występującymi w Langwedocji herezjami. Z polecenia papieża odbył później podróż po Francji z misją nawracania odstępców. Pieszo przemierza tereny południowej Francji, prowadząc uczone dysputy z albigensami. „Sami dawajmy dobry przykład! Porzućmy zbytek naszych orszaków i pieszo, ubodzy, jak nasz Zbawiciel, głośmy prawdziwą naukę Ewangelii” – miał powiedzieć biskup Osmy, towarzysząc Dominikowi na spotkaniu z opatami zaangażowanymi w akcję nawracania. W 1216 r. Dominik udał się do papieża, prosząc o zatwierdzenie nowego zakonu. Początkowo sceptycznie nastawiony do pomysłu Innocenty III zezwolił następnego dnia, zapewne pod wpływem niezwykłego snu o Dominiku podtrzymującym walący się gmach bazyliki na Lateranie, na założenie nowej wspólnoty. Jako że Sobór Laterański IV zabronił tworzenia nowych reguł zakonnych, Dominik i jego towarzysze wybrali regułę augustiańską. Nowy papież Honoriusz III zatwierdził bullą nowy zakon (1216), zwany Ordo Praedicatorum – Zakon Kaznodziejski, który ostatecznie przyjął żebrzący charakter.

CZYTAJ DALEJ

„Opowiadamy Polskę światu”: W światowych mediach teksty przybliżające historię Polski

2021-09-17 07:52

[ TEMATY ]

Opowiadamy Polskę Światu

Karol Porwich/Niedziela

17 września w mediach kilkudziesięciu krajów świata zaczną pojawiać się teksty z kolejnej odsłony projektu „Opowiadamy Polskę światu”. Artykuły m.in. prezydenta Andrzeja Dudy, czy historyków prof. Wojciecha Roszkowskiego i Rogera Moorhouse’a przybliżają najnowszą historię Polski, a także takie wartości, jak wolność i solidarność.

Teksty trafiły do ponad 50 redakcji na całym świecie i w najbliższych dniach będą publikowane m.in. we Francji, Włoszech, Niemczech, Rosji, Hiszpanii, Czechach, ale też w bardziej egzotycznych krajach, jak Wenezuela, Meksyk, Kuwejt, Maroko, Algieria, Senegal czy Singapur – informuje PAP Eryk Mistewicz, prezes Instytutu Nowych Mediów (INM), inicjator i organizator projektu "Opowiadamy Polskę światu".

Podziel się cytatem

CZYTAJ DALEJ

Nasze życie jest pielgrzymką - Eucharystia na Jasnej Górze pod przewodnictwem bp. Jacka Kicińskiego

2021-09-18 01:19

ks. Łukasz Romańczuk

Pasterka Maryjna

Pasterka Maryjna

W ramach Pielgrzymki Duchowieństwa i Wiernych Archidiecezji Wrocławskiej na Jasną Górę o północy została odprawiona Pasterka Maryjna, której przewodniczył bp Jacek Kiciński. 

Na początku homilii bp Jacek mówił o celu pielgrzymki - Bardzo się cieszę i Bogu dziękuję, że możemy wspólnie przybywać do naszej Matki i powierzyć jej nasze intencje. Przychodzimy na Jasną Górę, bo jesteśmy powodowani miłością i wdzięcznością. Pragniemy zawierzyć nasze rodziny i nas samych opiece Maryi.
Przywołując Ewangelię o odnalezieniu Pana Jezusa w świątyni, w której to Jezus, Maryja i Józef udają się do Jerozolimy, bp Kiciński mówił o życiu ludzkim, jako pielgrzymce - Wszyscy pielgrzymujemy do domu Ojca. Pielgrzymką jest nasze życie i na tej drodze nie jesteśmy sami. Pielgrzymujemy z innymi, a od Chrztu Świętego, w naszej pielgrzymce wiary jest obecny Jezus, Maryja i Józef. Jednak w tej pielgrzymce może być tak, że gdzieś zagubimy Jezusa. Dzieje się, to gdy zatrzymujemy się na sprawach ziemskich, doczesnych. Jakże często jesteśmy zamyśleni, zapatrzeni. Mamy wiele spraw do załatwienia. Żyjemy pod presją spraw pilnych. To wszechobecne „muszę” sprawia, że nie mamy czasu na sprawy Boże. W dzisiejszym świecie jesteśmy świadkami duchowej acedii. To sprawia, że wchodzimy w przestrzeń letniości, bylejakości - nauczał hierarcha.
Biskup Jacek zauważył różnicę pomiędzy zagubieniem Jezusa, a Jego znalezieniem - To są pewne proporcje. Żeby Go odnaleźć potrzeba wysiłku. Dziś Maryja podpowiada nam, co trzeba czynić, aby odnaleźć Jezusa. Na pierwszym miejscu trzeba podjąć wysiłek poszukiwania. Nie można popaść w rozpacz. Dalej, należy szukać Go we wspólnocie. Nie ustawaj w poszukiwaniach i nie zniechęcaj się w działaniu. Gdy ktoś kogoś kocha, to szuka go nawet w ciemności nocy i nie ustaje w drodze. Prawdziwa miłość nie zna ograniczeń - mówił biskup i pytał: - Jeśli zgubię Jezusa, czy chce Go szukać? A jeśli szuka, to gdzie Go szukam? Co jest naszą Jerozolimą i gdzie jest nasza świątynia?

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję