Reklama

Niedziela Sandomierska

To już 8 wieków

Niedziela sandomierska 13/2015, str. 6-7

[ TEMATY ]

parafia

jubileusz

Ks. Adam Stachowicz

Kościół w Wielowsi

Kościół w Wielowsi

W uroczystość św. Gertrudy, patronki parafii w Tarnobrzegu-Wielowsi, świętowano niecodzienny jubileusz 800 lat istnienia wspólnoty parafialnej. 15 marca Mszy św. jubileuszowej przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Wraz z parafianami i przybyłymo gośćmi modlili się przedstawiciele lokalnych władz, stowarzyszeń społecznych i grup parafialnych. Historię parafii przybliżył Marian Zioło. Podczas homilii Ksiądz Biskup mówił o znaczeniu świątyni w duchowym rozwoju i wzrastaniu człowieka. – Popatrzmy na krzyż, on nam mówi o miłości Boga, który zesłał na ziemię swojego jedynego Syna i przyjął Jego ofiarę za zbawienie świata. Popatrzmy na krzyż i uwierzmy w Chrystusa, bo tylko On może nas zbawić. Krzyż opowiada o Bożym Miłosierdziu, które przykrywa nawet najstraszniejsze nasze grzechy, jeżeli je uznamy i okażemy skruchę. Tę prawdę głosi od początku swojej misji Kościół, a każda świątynia jest miejscem, gdzie ona w szczególny sposób rozbrzmiewa i urzeczywistnia się. Ta prawda zachęca jednocześnie do przyjęcia postawy wdzięczności wobec Boga i okazywania miłosierdzia drugiemu człowiekowi. Tak dzieje się w Wielowsi od ośmiu wieków i jestem przekonany o wielkiej roli świątyni i parafii w życiu waszej wspólnoty, waszych rodzin i konkretnych ludzi. Tutaj zrodziliście się do nowego życia. Tutaj kształtujecie wasze człowieczeństwo na podobieństwo Chrystusa – prawdziwego Boga i człowieka. Przychodźcie tu często, starajcie się uczestniczyć zawsze w niedzielnej Mszy św. i nie odrywajcie wzroku od krzyża. Żadne inne miejsce na Ziemi nie jest w stanie zastąpić świątyni. Żadne wydarzenie, spotkanie czy zajęcie nie da Wam tyle ile właściwie przeżyta Msza św. Niech Chrystus uleczy nasze słabości, niech oddali od nas złe myśli, pozwoli przezwyciężyć pychę i pomoże kroczyć Jego drogą, drogą miłosierdzia – wskazywał Kaznodzieja.

Na zakończenie odbyła się adoracja Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie i odśpiewano hymn „Ciebie Boga wysławiamy”.

Reklama

– Jubileusz, który przeżywamy jest wyjątkowym wydarzeniem, bo uświadamia nam wielowiekową tradycję wiary na tej ziemi. Mam nadzieję, że ten czas umocni nas duchowo i we wzajemnych relacjach. Przygotowywaliśmy się do niego poprzez misje święte, których głównym tematem był przykazania Boże, jako drogowskaz naszej przyszłości. Podsumowaniem obchodów jest wieczorny koncert piosenki religijnej w wykonaniu tarnobrzeskich młodych talentów – mówił ks. Dariusz Woźniczka, proboszcz parafii.

Nastepnie na scenie Domu Parafialnego młodzież ze „Studia piosenki”, działającego przy Tarnobrzeskim Domu Kultury, zaprezentowała spektakl muzyczny pt.: „Pieśń o Bogu niewidzialnym”.

Parafia została erygowana w 1215 r. Przez Wielowieś według tradycji przechodzili: św. Jacek, bł. Czesław, św. Królowa Jadwiga. W 1861 r. Matka Kolumba Róża Białecka założyła w Wielowsi Trzeci Zakon Polskich Sióstr Dominikanek Czynnych. W 1969 r. z parafii Wielowieś wydzielono parafię Sobów, a w 1985 r. utworzono parafię składającą się z Zakrzowa i Sielca. Jednym z najważniejszych wydarzeń dla parafii była pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Sandomierza 12 czerwca 1999 r. Wtedy to właśnie w Wielowsi znajdowało się lądowisko papieskich helikopterów.

Do wydarzeń tragicznych można zaliczyć ostatnią wielką powódź, która nawiedziła nasz kraj w 2010 r. Nie oszczędziła też mieszkańców Wielowsi. Dzięki zbiórkom publicznym oraz ofiarności parafian obiekty sakralne i miejsca kultu zostały w sposób właściwy odrestaurowane.

2015-03-26 11:43

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Dziękujmy Bogu za to miejsce

Niedziela częstochowska 51/2013

[ TEMATY ]

parafia

Marian Sztajner

Dzień 11 grudnia 2013 r. to data, która w kronikach parafii Narodzenia Pańskiego w Częstochowie zapisze się złotymi literami. Parafia, która powstała w roku dwutysięcznym jako wotum Wielkiego Jubileuszu Tysiąclecia, przeniosła swoje miejsce modlitwy z dotychczasowej kaplicy do nowego kościoła. Uroczystej Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który przeniósł Najświętszy Sakrament do nowego tabernakulum i poświęcił nową świątynię. Do tej uroczystości parafia przygotowywała się w ciągu trzydniowych rekolekcji, które prowadził ks. prał. Stanisław Gębka – proboszcz parafii archikatedralnej.
Przypomnijmy, że parafia została erygowana 25 grudnia roku 2000. O północy odprawiono tutaj pierwszą Pasterkę, a zarazem pierwszą Mszę św. – Od tamtego dnia w tej skromnej i niepozornej – jak w Betlejem – świątyni rodził sie Jezus Chrystus, na tym ołtarzu i w ludzkich sercach – wspominał obecny proboszcz ks. Tadeusz Zawierucha.
Zarówno pierwszy proboszcz – ks. prał. Marian Duda, jak i jego następca – ks. Andrzej Karczewski planowali remont sąsiedniego budynku w celu przeniesienia parafialnej świątyni do większego i bardziej okazałego pomieszczenia. Rozmaite przyczyny sprawiły, że realizację tych zamierzeń podjęto – w sensie rozpoczęcia prac budowlanych – 12 października ub. roku. Zgodnie z projektem, na świątynię zaadaptowano cały parter budynku plebanii, natomiast w przyległem łączniku urządzono zakrystię. Fakt, że remont i adaptacja budynku zostały wykonane w tak krótkim okresie czasu dobrze świadczy o energii i ofiarności wspólnoty parafialnej.
Na początku uroczystości wierni pożegnali swoją starą świątynię i procesyjnie przeszli do nowego kościoła. – Dobrze, że trzymacie w rękach lampiony i świece, aby rozświetlać to, co wokół nas jest trudne – podkreślił Metropolita Częstochowski. Przypomniał również, że ostatnie dni przyniosły dwa wydarzenia, które są jak adwentowe światła: decyzja sądu o pozostawieniu krzyża w sali Sejmu i decyzja częstochowskich radnych o przyjęciu uchwały w sprawie dofinansowania programu pod nazwą: „Leczenie niepłodności metodą naprotechnologii”. – Dzisiejsza uroczystość jest kolejnym światłem, abyśmy umieli być wdzięczni Bogu za wszystko, co otrzymujemy – podkreślił Arcybiskup.
Imię wybrane dla tej wspólnoty parafialnej – Narodzenie Pańskie – sprawiło, że abp Wacław Depo rozpoczął homilię od rozważań na temat tajemnicy obecności Boga wśród nas. Historyczny fakt narodzenia Chrystusa „jest wydarzeniem, które w kolejnych pokoleniach ludzi wierzących w Chrystusa dzieje się i aktualizuje” – mówił Arcybiskup. – To jest właśnie tajemnica obecności Boga z nami. Betlejem jest miejscem pierwszych narodzin Syna Bożego, ale każde takie miejsce jak to, które teraz zapełniamy, jest tajemnicą współpracy Boga z ludźmi dla narodzin Boga w sercu pojedynczego człowieka.
Ta tajemnica – jak zaznaczył abp Depo – jest nam potrzebna szczególnie teraz, kiedy świat, każe nam zwątpić w godność kobiety i mężczyzny, wszystko relatywizuje, uzależnia od wyboru i wolności. Niebezpiecznym przykładem jest niedawna uchwała Budnestagu, która na terenie Niemiec nie określa płci dziecka, tylko określa go znakiem X, bo dziecko ma samo dokonać wyboru.
– Zamysł Boga był na samym początku uczyniony: „Stworzył ich na obraz i podobieństwo swoje jako mężczyznę i niewiastę” – podkreślił abp Wacław Depo.
Dalszą część rozważań Arcybiskup poświęcił wspólnocie Boga z ludźmi oraz wspólnocie ludzkiej – rodzinnej i parafialnej, przypominając, że „kiedy jesteśmy zjednoczeni z Bogiem, wtedy umiemy wyjść do siebie nawzajem”. Nawiązał również do misyjnego posłania naszej wiary, o którym w najnowszej adhortacji pisze papież Franciszek. – Nie możemy zamykać się do określonych przestrzeni, musimy iść do otaczającego nas świata, mówić i świadczyć, że jesteśmy ludźmi wiary, którzy nadzieję swoją pokładają w Chrystusie – kontynuował. Na zakończenie Arcybiskup zaapelował: – Ile razy będziecie przekraczać przestrzeń tej świątyni, proszę, abyście bardzo osobiście przeżywali tajemnicę obecności Boga z nami i wychodząc stąd byli świadkami Jego obecności, i działania pośród nas.
– Dziękujmy dobremu Bogu za to miejsce Jego chwały i prośmy z wiarą o łaski, które Pan Bóg da nam w tej świątyni – powiedział na zakończenie ks. Tadeusz Zawierucha. Ksiądz Proboszcz serdecznie dziękował wszystkim obecnym za modlitwę, a firmom i osobom indywidualnym za dobrą współpracę i ofiarność w dziele tworzenia nowej świątyni.

CZYTAJ DALEJ

Święty celnik

2021-09-13 18:26

Niedziela Ogólnopolska 38/2021, str. VIII

[ TEMATY ]

Św. Mateusz

Grażyna Kołek

Św. Mateusz, apostoł i ewangelista zm. ok.60 r.

Św. Mateusz, apostoł i ewangelista zm. ok.60 r.

To święty, do którego bardzo często odwołuje się papież Franciszek, wskazując na drogę własnego powołania. Ewangeliści Marek i Łukasz nazywają Mateusza najpierw „Lewi, syn Alfeusza” (Mk 2, 14; Łk 5, 27), dopiero później w innych miejscach wymieniane jest imię Mateusz.

Na pewno Mateusz był Galilejczykiem. Jego pracą było pobieranie ceł i podatków w Kafarnaum nad Jeziorem Tyberiadzkim – w mieście położonym przy ważnym szlaku handlowym łączącym Galileę z Damaszkiem. To właśnie w Kafarnaum Chrystus zastał go w komorze celnej i powołał na swojego apostoła. Do tego wydarzenia nawiązał papież Franciszek, kiedy wyjaśniał swoje motto: Miserando atque eligendo. Jest ono zaczerpnięte z homilii św. Bedy Czcigodnego, który komentując ewangeliczne opowiadanie o powołaniu św. Mateusza, napisał: „Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me” (Jezus ujrzał celnika, a ponieważ spojrzał na niego z miłością i go wybrał, powiedział do niego: Pójdź za Mną). Otóż w święto św. Mateusza młody Jorge Mario Bergoglio – miał wtedy 17 lat – doświadczył w szczególny sposób miłującej obecności Boga w swoim życiu.

CZYTAJ DALEJ

76. sesja ZO ONZ

2021-09-21 17:49

[ TEMATY ]

ONZ

Andrzej Duda

Nowy Jork

prezydent.pl

W Nowym Jorku rozpoczęła się 76. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, w której bierze udział Prezydent Andrzej Duda. Polski przywódca wystąpi po godz. 18 czasu lokalnego (po północy z wtorku na środę czasu polskiego).

W sesji ZO zapowiedziało osobisty udział ponad 100 szefów państw i rządów z różnych krajów. Będzie ona poświęcona głównie bezpieczeństwu, w tym sytuacji w Afganistanie, pandemii koronawirusa oraz zmianom klimatycznym.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję