Reklama

Głos z Torunia

Sanktuaria diecezji toruńskiej (XIX)

U Niepokalanej Królowej Rodzin

W liczącym 350 lat barokowym kościele w toruńskiej dzielnicy Podgórz od dwóch wieków znajduje się otoczony czcią wizerunek Niepokalanej Królowej Rodzin. Do Maryi wyobrażonej przez XVIII-wiecznego malarza uciekają się Jej czciciele, szczególnie rodziny ufające Jej wstawiennictwu

Niedziela toruńska 34/2015, str. 4-5

[ TEMATY ]

sanktuarium

Archiwum parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Toruniu

Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Toruniu, sanktuarium Matki Bożej Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin

Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Toruniu,
sanktuarium Matki Bożej Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin

W zachodniej części lewobrzeżnego Torunia, na wyżynie górującej nad kujawskim brzegiem Wisły leży Podgórz, najznaczniejsza dzielnica tej części grodu Kopernika. Do 1938 r. było to samodzielne miasto, które wyrosło z osady założonej w 1. poł. XVI wieku (opodal zbudowanego przez Władysława Jagiełłę zamku dybowskiego), z prawami miejskimi przyznanymi w 1611 r. przez Zygmunta III Wazę. W okolicach Podgórza biskup chełmiński Piotr Kostka w 1576 r. witał króla Stefana Batorego. W 1658 r. podczas oblężenia Torunia zajętego przez Szwedów mieszkała tutaj królowa Ludwika Maria, żona Jana Kazimierza. Dwór królewskiej małżonki znalazł schronienie w murach klasztoru, który we wsi Piaski k. Podgórza Stanisław Sokołowski, starosta dybowski, ufundował dla franciszkanów reformatów, gdy nie stało dla nich miejsca w niegościnnym, protestanckim Toruniu. Synowie św. Franciszka zamieszkali tutaj w 1644 r. Ich kościół konsekrowany w 1659 r. został świątynią parafialną dopiero w 1813 r., gdy pełniący tę funkcję kościół pw. św. Anny spłonął podczas pożaru wznieconego przez żołnierzy napoleońskich w przededniu oblężenia toruńskiej twierdzy przez Rosjan. W 1832 r. ojcowie reformaci musieli opuścić parafię po dokonanej przez Prusaków kasacie zakonów. Ich obowiązki przejęli księża diecezjalni, wśród nich zasłużeni i ukochani przez parafian wieloletni proboszczowie – ks. Józef Domachowski (1876 – 1940), męczennik Stutthofu i ks. prał. Józef Batkowski (1912 – 2007). W 1987 r. prymas Polski kard. Józef Glemp ponownie powierzył parafię franciszkanom. Miała ona zawsze odpowiadający ich duchowości szczególny charakter maryjny, o czym świadczy m.in. wyposażenie kościoła. Tutaj od schyłku pierwszego pobytu reformatów działało Bractwo Niepokalanie Poczętej Najświętszej Maryi Panny. Jego tradycje przejęło w okresie międzywojennym Bractwo Mariackie opiekujące się bocznym ołtarzem, w którym od przeszło 200 lat znajduje się słynący łaskami obraz Niepokalanej.

Z dziejów sanktuarium

Wizerunek Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem jest autorstwa pierwszego w XVIII-wiecznym Toruniu malarza o polskim nazwisku, Kazimierza Łukaszewicza, nazywanego przez prof. Jacka Tylickiego „malarzem podgórskim”. Większość jego znanych prac (wśród nich stacje drogi krzyżowej) wiąże się z tutejszym kościołem. Obraz namalowany prawdopodobnie pod koniec lat 80. XVIII wieku cieszył się nabożeństwem wiernych, o czym świadczą zachowane przez ks. prał. Batkowskiego księgi z zapisanymi intencjami ku Maryi Niepokalanej.

Reklama

Szczególną cześć i kult dla tutejszego wyobrażenia potwierdzają osoby opiekujące się ołtarzem z wizerunkiem Najświętszej Panny zwanej Madonną Podgórską. Istotny kontekst tematyczny, o silnej wymowie rodzinnej, stanowią malowidła znajdujące się w sąsiedztwie obrazu: umieszczone wyżej „Narodziny Najświętszej Maryi Panny” oraz przedstawienie Jej zaślubin z prawej strony kaplicy. „Dzisiaj zauważamy, że szczególne łaski otrzymują tutaj rodziny modlące się o wiarę, miłość i zgodę, jak również małżonkowie modlący się o dar potomstwa” – twierdzi o. Robert Nikel OFM, kustosz sanktuarium („Nowe sanktuarium diecezjalne”, „Głos z Torunia” nr 7/2015).

2 lutego 2015 r., w święto Ofiarowania Pańskiego, biskup toruński Andrzej Suski napisał w specjalnym dekrecie: „Spełniając prośby Wspólnoty Zakonu Braci Mniejszych Prowincji św. Franicszka z Asyżu, osób konsekrowanych i katolików świeckich, ustanawiam kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Toruniu, gdzie znajduje się powszechnie czczony wizerunek Matki Bożej Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin, sanktuarium diecezjalnym”. Nowo utworzone sanktuarium (dwudzieste w diecezji toruńskiej) zaczęli nawiedzać pątnicy. 30 maja pierwszą pieszą pielgrzymkę rodzin przyprowadził z sąsiedniej parafii pw. bł. Stefana W. Frelichowskiego jej proboszcz ks. kan. Ryszard Domin, który przed obrazem Podgórskiej Pani odprawił Mszę św.

29 kwietnia w czasie audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie papież Franciszek pobłogosławił korony dla podgórskiego obrazu, które zaprezentowali: bp Andrzej Suski, minister prowincjalny o. Filemon Janka OFM i o. Robert Nikel OFM, kustosz sanktuarium (por. „Korony dla Królowej Rodzin”, „Głos z Torunia” nr 21/2015).

Kustosz zaprasza

Reklama

Matka Boża Podgórska Niepokalana Królowa Rodzin zaprasza was do Torunia na Podgórz na szczególną modlitwę o umocnienie wiary i miłości w rodzinach. Przybywajcie więc do naszego franciszkańskiego sanktuarium: narzeczeni i małżonkowie, dziadkowie i jubilaci, rodzice wraz z dziećmi, szczęśliwi i przeżywający kryzysy lub rozpad swojego małżeństwa. Maryja pragnie modlić się z wami i za was. Przybywajcie, bo to sanktuarium macie na wyciągnięcie ręki…

Wizerunek

Na obrazie łagodnie uśmiechnięta Maryja trzyma Dzieciątko Jezus, pokazując Je światu. Jej głowę otacza jasność i wieniec z 12 gwiazd, a u dołu widać księżyc (por. Ap 12, 1) ukazany odwrotnie niż w podobnych przedstawieniach. Pod stopami widać węża symbolizującego szatana (por. Rdz 3, 15). Leżące jabłko przypomina o grzechu pierworodnym. Dzieciątko, spoglądające poważnie, godzi węża długim drzewcem krzyża trzymanego w lewej rączce. Obraz ukazuje ważną rolę Matki Bożej w Kościele i Jej współdziałanie z Jezusem Chrystusem w walce z grzechem i jego sprawcą, szatanem.

Warto przeczytać: Jerzy Domasłowski, „Kościół Świętych Piotra i Pawła i klasztor Franciszkanów (dawniej reformatów) na Podgórzu w Toruniu”, Toruń 2007; „Dzieje i skarby kościołów Torunia-Podgórza”, red. Katarzyny Kluczwajd, Toruń 2007.

Cenną pomocą podczas pisania artykułu służył kustosz o. Robert Nikel OFM, któremu składam serdeczne podziękowanie

22 sierpnia (liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej) to dzień uroczystej koronacji wizerunku Matki Bożej Podgórskiej. Relację z tego wydarzenia zamieścimy w następnym numerze

* * *

Kult Madonny Podgórskiej

• Msze św. w intencjach zbiorowych ku czci Matki Bożej Podgórskiej oraz w intencji małżeństw i rodzin, środa o godz. 18.30 (intencje można składać do skarbonki przy kaplicy maryjnej, elektronicznie: www.franciszkaniewtoruniu.net lub na adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Poznańska 49, 87-100 Toruń)

• Msza św. za żyjących i zmarłych czcicieli Niepokalanej Królowej Rodzin, pierwsze soboty miesiąca o 18.30 (w kaplicy maryjnej). Po Mszy św. nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi i Apel Jasnogórski o godz. 21

• Nabożeństwo ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy, środa po Mszy św. o godz. 8

• Nowenna ku czci Matki Bożej Podgórskiej, środa o godz. 18

• Godzinki ku czci Matki Bożej Niepokalanej, niedziela o godz. 7.40

• Nabożeństwo fatimskie z procesją różańcową ze świecami na pl. św. Franciszka, 13. dnia miesiąca od maja do października po Mszy św. o 18.30

• Pielgrzymki parafialne i środowiskowe, wota, koronacja

* * *

Odpusty

• Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli, 2 sierpnia

• Matki Bożej Podgórskiej (w rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Podgórskiej), 22 sierpnia

• Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia

• Świętych Apostołów Piotra i Pawła (odpust parafialny), 29 czerwca

• Św. Franciszka z Asyżu, 4 października

2015-08-20 09:22

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

W Polsce jest ponad tysiąc sanktuariów

[ TEMATY ]

sanktuarium

Bożena Sztajner/Niedziela

Bazylika pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gidlach

Bazylika pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Gidlach

W trakcie corocznego spotkania kustoszy sanktuariów w Gidlach został zaprezentowany projekt jednolitego dla całej Polski sposobu zbierania danych na temat ruchu pielgrzymkowego w Polsce. Poinformowano też, że w Polsce jest ponad tysiąc sanktuariów, z czego zdecydowana większość to sanktuaria maryjne.

Przedstawiona przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego metodologia dotyczy wszystkich sanktuariów w kraju. Zakłada liczenie zarówno pielgrzymów przybywających w zorganizowanych grupach, indywidualnych pielgrzymów, jak i łącznie wszystkie osoby odwiedzające sanktuarium w każdym miesiącu w roku.

CZYTAJ DALEJ

Abp Ryś do kleryków: wspólnota prezbiterium to nie jest mafia

2021-09-26 19:57

[ TEMATY ]

klerycy

abp Grzegorz Ryś

ks. Paweł Kłys

Z jednej strony mamy człowieka, który do nas nie należy, a wnosi w nasze życie moc Jezusa i moc Ducha Świętego, z drugiej strony możemy być w najbliższych relacjach z kimś, kto dla nas jest jak ręka i nie potrafimy żyć bez niego, a ciągnie nas w grzech. Wspólnota prezbiterium to nie jest mafia. Jak staje się takim układem to jest szkodliwa i dla nas, i dla ludzi, którym mamy posługiwać – mówił abp Grzegorz Ryś. Sześciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi przyjęło dziś popołudniu w katedrze łódzkiej szatę duchowną.

Były to pierwsze obłóczyny kursu, który przeszedł formację rozpoczynającą się od roku propedeutycznego, tym samym klerycy mają już za sobą trzy lata formacji seminaryjnej. Eucharystii, w której uczestniczyli rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi wraz z wychowawcami oraz rodzina i najbliżsi kleryków, przewodniczył arcybiskup Grzegorz Ryś – metropolita łódzki.

CZYTAJ DALEJ

Hiszpania: władze Getafe zakazały procesji z figurą patronki miasta

2021-09-28 10:07

[ TEMATY ]

Hiszpania

Studio Graficzne TN

Władze położonego koło Madrytu miasta Getafe są krytykowane w mediach społecznościowych i przez regionalną prasę w związku z niekonsekwencją w organizacji wrześniowych świąt regionu za zbyt przesadne restrykcje przeciwepidemiczne. Głównym tematem krytyki wobec ratusza w Getafe, w tym szczególnie burmistrz hiszpańskiego miasta Sary Hernandez, jest niekonsekwencja w egzekwowaniu restrykcji sanitarnych. Związana ze współrządzącą krajem Hiszpańską Socjalistyczna Partią Robotniczą (PSOE) polityk zakazała bowiem tradycyjnej procesji z figurą Matki Bożej, patronki miasta, ale również jej wystawienia w miejscowej katedrze.

W uzasadnieniu Hernandez stwierdziła, że peregrynacja wizerunku Maryi przez miasto nie może się odbyć w związku z wysokim ryzykiem dla zdrowia publicznego, występującym w związku z pandemią Covid-19.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję