Reklama

Polska

Być pasterzem pełnym miłosierdzia

Z bp. Ignacym Decem, pierwszym pasterzem diecezji świdnickiej, rozmawia Marek Zygmunt

MAREK ZYGMUNT: – Ekscelencjo, przyjmując 25 marca 2004 r. święcenia biskupie i obejmując nowo utworzoną diecezję świdnicką, powiedział Ksiądz Biskup w homilii: „Idąc za przypomnieniem ostatniej adhortacji Ojca Świętego Jana Pawła II «Pastores gregis», pragnę być dla kapłanów i wiernych ojcem, pasterzem, bratem i przyjacielem”. Czy to się udało w ciągu tych dwunastu lat?

BP IGNACY DEC: – Nikt nie jest sędzią we własnych sprawach, ale staram się ciągle być wiernym tej dewizie, która pochodzi od św. Jana Pawła II. Te słowa są dla mnie cały czas drogowskazem ku temu, by nieustannie być pasterzem pełnym miłosierdzia i zatroskania o dobro duchowe naszych wiernych.

– W głoszeniu słowa Bożego posługuje się Ksiądz Biskup językiem bardzo obrazowym, odwołując się przy tym do licznych ujęć z literatury, filmu, prasy. Nie mówi Ekscelencja „pod publikę”, wedle wymogów tzw. poprawności politycznej. Nie boi się stawiać wymagań moralnych, a w sprawach wiary i Kościoła jest odważny, bezkompromisowy. Dlaczego?

– To jest właśnie próba naśladowania Pana Jezusa, który nie mówił „pod publikę”, tylko to, co przyniósł od swojego Ojca. My, jako pasterze, staramy się być wierni nauce Pana Jezusa, która została złożona w Kościele. Naszym zadaniem jest jej przekazywanie wiernym, bo ona, jako prawda pochodząca od Boga, niesie nam wyzwolenie. Sposób jej przekazywania pod względem formy winien być dopasowany do słuchaczy, aby prawda ta była chwytliwa i skuteczna.
Staram się mówić językiem prostym, obrazowym, akcentować, że każda prawda ewangeliczna ma odniesienie do konkretnego życia. Dlatego często stawiam pytanie, co znaczy być uczniem Pana Jezusa. Moje przepowiadanie dotyka tych wszystkich problemów, które są w depozycie Objawienia, szczególnie w nauce Pana Jezusa. Ilustruję je przykładami z życia, zwłaszcza pozytywnymi, pokazując jak ludzie, którzy starają się być autentycznymi uczniami Pana Jezusa, potrafią te prawdy wcielać w życie, potwierdzać, że Ewangelia jest dla wszystkich i jeśli nią kształtujemy życie, to niesie nam ona wyzwolenie, czyni nas lepszymi dziećmi Pana Boga.

Reklama

– Często w swoim biskupim posługiwaniu odwołuje się Ksiądz Biskup do słów wypowiadanych przez śp. bp. Józefa Pazdura: „Proszę, dziękuję, przepraszam”. Za co Ksiądz Biskup dziękuje, przeprasza w ciągu tych minionych dwunastu lat biskupiego posługiwania, a o co prosi na kolejne lata?

– Mam za co dziękować – za dar życia, za każdy jego dzień, za dar wiary, łaskę powołania kapłańskiego, za światło Ducha Świętego, za dar spotkanych ludzi, za dobroć, której tyle doświadczam od kapłanów, sióstr zakonnych i od tak wielu wiernych. Przepraszać też jest za co, bo im głębsze jest nasze życie duchowe, tym więcej odkrywamy naszych przewinień. Dlatego musimy wszyscy pilnować życia duchowego, modlitwy, kontemplacji, żeby uświadamiać sobie te braki, niedociągnięcia. To jest przedmiot naszego przepraszania Pana Boga. Z proszeniem też jest nam do twarzy, bo nie wszystko jest w naszej mocy. Boże wsparcie, światło i moc Ducha Świętego są nam potrzebne na każdy dzień, po to, byśmy mogli sprostać zadaniom, które codziennie wykonujemy. Te słowa odnoszą się także do wiernych. Staram się zawsze uświadamiać rodzicom, młodzieży, osobom chorym za co mają dziękować Panu Bogu.
Myślę, że ten tryptyk bp. Józefa Pazdura jest bardzo aktualny. Kilkakrotnie słyszałem, jak w różnych okolicznościach nawiązał do niego również Ojciec Święty Franciszek. On pasuje na każdy czas i do każdej sytuacji naszego życia.

– Wspomniał Ksiądz Biskup o swoim powołaniu kapłańskim. Wpływ na niego miała zapewne Matka Boża Leżajska, którą Ekscelencja z racji miejsca swojego urodzenia, dzieciństwa (Hucisko koło Leżajska) otacza szczególną czcią?

– To prawda. Moje powołanie kapłańskie na pewno wyprosili rodzice, zwłaszcza mama, która była wielką czcicielką Matki Bożej Leżajskiej. Chodziła do leżajskiej bazyliki piechotą 10 kilometrów i to także w tygodniu, aby w tej świątyni oddawać Jej cześć. Staram się Leżajską Panią naśladować w pokorze, wierności Panu Bogu, w postawie służenia drugiemu człowiekowi. Przywołuję Jej pomocy w różnych sytuacjach mego życia.

– Ale szczególną cześć oddaje Ksiądz Biskup także Matce Bożej Fatimskiej, czego wyrazem jest chociażby trwająca w naszej diecezji peregrynacja Jej figury?

– Ta Jej wędrówka po naszych wspólnotach parafialnych, instytucjach kościelnych, żeńskich zgromadzeniach zakonnych, ma nas przygotować do świętowania w 2017 r. 100-lecia Objawień Fatimskich. Peregrynacja przynosi nadzwyczaj piękne owoce, co widać chociażby po uczestniczących w niej tłumach. To jest znakomita okazja do tego, aby diecezję jeszcze bardziej związać z Bogiem, a przede wszystkim przyjąć Orędzie Matki Bożej Fatimskiej, które zachowuje ciągłą aktualność. Cieszę się, że Duch Święty właśnie nam taką ideę podpowiedział. Myślę, że jest to ogromne błogosławieństwo dla naszej młodej diecezji.
Idziemy za głosem ostatnich papieży, zwłaszcza św. Jana Pawła II, który postawił pieczęć nad prawdziwością Objawień Fatimskich, wynosząc do chwały ołtarzy pastuszków fatimskich: Hiacyntę i Franciszka. Papież Benedykt XVI zaś powiedział, że sprawa Fatimy jest ciągle aktualna, a Orędzie Matki Bożej jest godne nieustannego przypominania, rozważania i wprowadzania w życie.

Reklama

– W lipcu Kościół świdnicki będzie przeżywał piękny jubileusz 50-lecia ozdobienia koronami papieskimi królującej w Bardzie Matki Bożej Strażniczki Wiary!

– Cieszę się tym bardziej tym faktem, ponieważ jako kleryk III roku wrocławskiego seminarium duchownego brałem udział w tej podniosłej uroczystości. Aktu tego dokonał 3 lipca 1966 r. abp Bolesław Kominek. Mam jeszcze przed oczami tłumy wiernych, które były uczestnikami i świadkami tego podniosłego aktu koronacji. Rocznicowe obchody zainauguruje Msza św. koncelebrowana w bardzkim sanktuarium w niedzielę 3 lipca br. pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo, a zakończy je Eucharystia sprawowana 1 października br. przez nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore. Już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, a zwłaszcza czytelników „Niedzieli Świdnickiej”, na te podniosłe uroczystości.

– Na pewno nie zabraknie wśród nich wykładowców i alumnów naszego Wyższego Seminarium Duchownego, które Ksiądz Biskup otacza szczególną opieką…

– To prawda. seminarium duchowne jest „źrenicą oka” biskupa. To bardzo ważna wspólnota osób powołanych do służby w Kościele. Od jakości i liczby kapłanów zależy bowiem kondycja diecezji. Dlatego też tak ważne jest dobre przygotowanie adeptów do kapłaństwa. Chcemy, żeby była jak najlepsza formacja seminaryjna i dlatego staramy się dobierać odpowiednich wychowawców, wykładowców. Osobiście staram się utrzymywać bliskie kontakty ze wspólnotą seminaryjną. Prowadzę wykłady z filozofii. Staram się przewodniczyć w czwartki Mszy św. wieczornej w seminarium i głosić regularnie homilie.

– Czego Ksiądz Biskup życzy duchowieństwu i wiernym z okazji 12. rocznicy powstania diecezji?

– Życzę przede wszystkim nowego zapału i duchowej energii. Jest bowiem nieustanna potrzeba kapłańskiej gorliwości. Księża winni także włączać laikat do ewangelizacji, do Świętej Liturgii, do apostolstwa.
Ciągle wrogowie działają i bałamucą ludzi, odciągając ich od Kościoła. Naszym zadaniem jest strzeżenie naszej Owczarni. W Jezusie Chrystusie pokładamy naszą nadzieję i liczymy na wsparcie Ducha Świętego, byśmy sprostali tym zadaniom, które przed nami stoją.

– A my życzymy Księdzu Biskupowi, aby Jezus Chrystus nieustannie obdarzał Ekscelencję łaską zdrowia, a Duch Święty swoimi wszystkimi darami.

2016-03-17 10:15

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Nowy początek

Świętujemy 1050. rocznicę Chrztu Polski, jednego z najważniejszych wydarzeń w historii naszej Ojczyzny. O znaczeniu chrztu Polski, znaczeniu sakramentu chrztu w życiu każdego chrześcijanina z abp. Józefem Kupnym, metropolitą wrocławskim, rozmawia Magdalena Lewandowska

MAGDALENA LEWANDOWSKA: – 1050 lat temu dokonało się jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, wydarzenie, które zapoczątkowało zarówno struktury kościelne, jak i struktury naszego państwa. Jakie według Księdza Arcybiskupa jest znaczenie chrztu Polski? Co wiara w Chrystusa dała naszemu narodowi?

CZYTAJ DALEJ

Gorzów. Modlitwa za pracowników i funkcjonariuszy KAS

2021-09-24 14:02

[ TEMATY ]

katedra

gorzów

Krajowa Izba Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Karolina Krasowska

Mszy św. w gorzowskiej katedrze w intencji pracowników KAS przewodniczył pasterz diecezji

Mszy św. w gorzowskiej katedrze w intencji pracowników KAS przewodniczył pasterz diecezji

Bp Tadeusz Lityński przewodniczył Mszy św. w gorzowskiej katedrze w intencji pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej - Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Uroczystość odbyła się z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Krajowej Administracji Skarbowej.

W Mszy św. w gorzowskiej katedrze wzięły udział poczty sztandarowe, przedstawiciele samorządu województwa i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej na czele z Adamem Andrzejewskim - dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze oraz ks. Radosław Kalinowski - kapelan KAS na województwa wielkopolskie i lubuskie. Uczestników obchodów pozdrowił abp Andrzej Dzięga - delegat KEP ds. duszpasterstwa Krajowej Administracji Skarbowej. Uroczystość w katedrze uświetniła Orkiestra Wojskowa ze Szczecina. Oficjalna uroczystość z wręczeniem awansów i wyróżnień odbyła się po zakończonej Mszy św. na Starym Rynku w Gorzowie.

CZYTAJ DALEJ

„Kościół – dom i szkoła komunii” - jutro uroczyste otwarcie III Synodu Archidiecezji Lubelskiej

2021-09-24 19:14

[ TEMATY ]

synod

Lublin

Ks. Mieczysław Puzewicz

Lubelska katedra pw. Świętych Janów

Lubelska katedra pw. Świętych Janów

III Synod Archidiecezji Lubelskiej obradować będzie pod hasłem „Kościół – dom i szkoła komunii”. Uroczyste otwarcie synodu odbędzie się w sobotę 25 września 2021 r. o godz. 11.00 podczas Mszy św. w lubelskiej archikatedrze.

Synod diecezjalny jest najważniejszym ciałem doradczym biskupa. Jest zwoływany przez biskupa diecezji zwłaszcza wtedy, gdy chce się on poradzić swoich diecezjan oraz wsłuchać w głos Ducha Świętego, który przemawia przez wspólnotę Kościoła diecezjalnego. W czasie synodu analizuje się sytuację diecezji: codzienną wierność Ewangelii i jej aktualne głoszenie; wyzwania; sukcesy i problemy; weryfikacja istniejących struktur itd.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję