Reklama

Niedziela Podlaska

Konferencja o kard. Świątku, niezłomnym świadku wiary – w 100. rocznicę urodzin

Konferencja poświęcona niezłomnemu kapłanowi, kard. Kazimierzowi Świątkowi z okazji 100. rocznicy jego urodzin odbyła się 8 listopada w Wyższym Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Urodzony na Polesiu kard. Świątek, już jako dziecko zesłaniec na Syberię, jako ksiądz spędził 10 lat w sowieckich łagrach. Zmarł w 2011 r. w wieku 96 lat.

[ TEMATY ]

konferencja

Ks. kard. Kazimierz Świątek

Ks. kard. Kazimierz Świątek

- Jego życie prowokuje nas do konfrontacji spojrzenia na nasze trudności, z tym, czego on doświadczył. Jest to dla nas nauka, że nasze trudności są ważne, ale „do przeżycia” - powiedział biskup drohiczyński Tadeusz Pikus. Przypomniał też, że gdy Kazimierz Świątek, jako uczeń powierzył się duchowej opiece Sługi Bożego bp. Zygmunta Łozińskiego, prosił go o wstawiennictwo, aby pozostał wiernym sługą Chrystusa. Pozostał nim, w najokrutniejszych czasach totalitarnych systemów, faszyzmu i komunizmu, które go dotknęły.

Historię diecezji pińskiej w latach 1925-1939 przybliżył dr Marek Hałaburda - prodziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Kard. Świątek zrósł się bowiem z tą diecezją, która przed II wojną światową była trudnym terenem duszpasterskim. Powstała w 1925 r. z części diecezji mińskiej, pozostałej po Traktacie Ryskim w granicach Polski oraz z część dawnej diecezji wileńskiej. Obejmowała obszar Polesia i Podlasia. Największą liczbę mieszkańców stanowili tam prawosławni, a oprócz katolików, było też dużo Żydów i ewangelików. W samym Pińsku 80 proc. mieszkańców stanowili Żydzi.

Reklama

Diecezja był rozległa i borykała się z brakiem kapłanów. Miała jednak gorliwych duszpasterzy, na czele ze Sługą Bożym bp. Zygmuntem Łozińskim, wcześniej biskupem mińskim. Przeżył on bardzo oddanie Mińska pod radziecki reżim komunistyczny, a swą gorliwością budował z powodzeniem struktury nowej diecezji. Jego następcą był bp Kazimierz Bukraba, który otrzymał do pomocy bp. Karola Niemirę oraz licznych kapłanów.

Podczas II wojny światowej zginęło trzydzieści procent tego duchowieństwa. Po 1945 r. w granicach Polski pozostał tylko skrawek nazywany „diecezją w Drohiczynie”, zaś na terenie Białoruskiej Republiki ZSRR trwała postępująca ateizacja i prześladowanie Kościoła.

O obecnym stanie Kościoła na Białorusi mówił biskup piński Antoni Dziemianko. Jak powiedział, diecezja pińska, której pierwszym i długoletnim administratorem był kard. Kazimierz Świątek, jest jedną z czterech diecezji katolickich w tym kraju. Na terenie zamieszkanym przez ponad 2 mln 800 tys. osób, katolików jest około 60 tys. Diecezja liczy 77 parafii w 7 dekanatach, gdzie pracuje 52 kapłanów. Wielu z nich przyjechało z zagranicy.

Reklama

W budynkach odnowionych dzięki staraniom kard. Świątka działa Wyższe Seminarium Duchowne w Pińsku, Kolegium Katechetyczne w Baranowiczach, pracuje też kilka zakonów męskich i żeńskich.

Bp Dziemianko podkreślił, że kard. Świątek nigdy nie narzekał, zasiewał wokół siebie optymizm, troszczył się o powołania i duchowość kapłańską. Miał zawsze czas dla ludzi, z którymi spotykał się przy różnych okolicznościach. Dbał o rozwój duszpasterstw, w tym pielgrzymek pieszych oraz ruchów i stowarzyszeń katolickich.

Były kanclerz Kurii Diecezji Pińskiej oraz sekretarz kard. Świątka, ks. Stanisław Pawlina ukazał go we wspomnieniach jako dobrego gospodarza, który nie oszczał się w pracy. „Miałem już 10 lat urlopu na Syberii” - mówił. Był miłośnikiem przyrody, hodował psy, był fotografem i wędkarzem. Swoje prace zawierzał Matce Bożej, której obrazy koronował w sanktuariach w Budsławiu, Łahiszynie i Brześciu. Był człowiekiem modlitwy. Często odwiedzał sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Janowie Poleskim, a prawie codziennie grób Sługi Bożego bp. Zygmunta Łozińskiego w pińskiej katedrze, którego trumnę ukrył w ścianie świątyni z obawy przed znieważeniem.

Skromny dom ks. Świątka przy ul. Szewczenki w Pińsku, z którego nie wyprowadził się nigdy do odnowionego domu biskupiego był znakiem jego ubóstwa. Widać było to w całym jego stylu życia. „Moim bogactwem jest Chrystus, Matka Boża i bp Łoziński, a ufam Bożemu Miłosierdziu” - podkreślał. Swoje choroby i cierpienia przyjmował w wielkim optymizmem.

Krystyna Lalko, redaktor wydawnictwa „Pro Christo” w Mińsku, wspominając spotkania z księdzem kardynałem ukazała jego wiarę. Była ona widoczna we wspomnieniach, którymi się dzielił na łamach publikacji. Nawet w celi śmierci, dzięki wierze nie tracił nadziei i wyszedł z więzienia z podniesiona głową.

Wspomnieniami o współpracy i zaufaniu Bożej Opatrzności kardynała w dziele odbudowy świątyń na Białorusi podzielił się ks. prał. Mieczysław Lipnicki z Białej Podlaskiej, z którym organizował pomoc materialną na ten cel.

Autor filmu pt. „Pasterz” o kard. Świątku, Stanisław Marek Królak z TVP Historia, wspominając pracę nad nim, podkreślił wielki szacunek purpurata do każdego człowieka, na którego czekał i zadbał o niego. Św. Jan Paweł II, który darzył kard. Świątka wyjątkowym szacunkiem, stanowił też dla niego wzór świętości życia w powołaniu. „Będąc kardynałem, nigdy nie przestał być też proboszczem” - podkreślił.

Konferencji towarzyszyła wystawa zatytułowana „Niezłomny Kardynał” autorstwa Zbigniewa Filipkowskiego.

Konferencję zorganizowały Podlaski Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Drohiczynie „Patrymonium Fidei” oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie.

Kazimierz Świątek urodził się 21 października 1914 r. w Walku w Estonii, w polskiej patriotycznej rodzinie. Wraz z nią został w wieku trzech zesłany na Sybir. W 1922 r. powrócił do Polski i zamieszkał w Baranowiczach, gdzie ukończył szkoły. W 1933 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pińsku, otrzymując w 1939 r. święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pracował w parafii Prużany, skąd w 1941 r. przez władze sowieckie został aresztowany i uwięziony w Brześciu Litewskim.

Po zajęciu Brześcia przez wojska niemieckie, uciekł i powrócił do Prużan. W 1944 został ponownie aresztowany i uwięziony w więzieniu w Mińsku. Zesłany został na Syberię, gdzie w łagrach o zaostrzonym rygorze w Maryinsku, Workucie oraz Incie przebywał do 16 lipca 1954 r. W tym czasie po wyroku przebywał też w celi śmierć. Wielokrotnie był też na skaju wyczerpania przez równe choroby.

Po zwolnieniu z zesłania przybył do Pińska (wówczas ZSRR, a obecnie Białoruś). Po wielokrotnych staraniach u władz komunistycznych, które proponowały mu intratne stanowiska w zamian za zerwanie ze stanem duchownym lub groziły ponownym aresztowaniem, dostał pozwolenie i został proboszczem parafii katedralnej.

Od 11 kwietnia 1989 był wikariuszem generalnym w Pińsku, a po rozpadzie Związku Radzieckiego i ustanowieniu nowych struktur Kościoła na Białorusi, został w 1991 r. mianowany przez Jana Pawła II arcybiskupem metropolitą mińsko-mohylewskim oraz administratorem apostolskim diecezji pińskiej. 26 listopada 1994 Jan Paweł II roku mianował bp. Kazimierza Świątka kardynałem. W latach 1999-2006 przewodniczył on Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi. Zmarł 21 lipca 2011 r. w Pińsku w wieku 96 lat.

Został pochowany w podziemiach tamtejszej katedry, gdzie znajduje się też grób jego poprzednika Sługi Bożego bp. Zygmunta Łozińskiego, także nieustraszonego duszpasterza Polesia i Podlasia, który był dla niego wzorem i oparciem w pełnionej posłudze.

2014-11-09 15:02

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

„Szpital polowy – pierwsza pomoc dla wierzących” - konferencja w Stadnikach

[ TEMATY ]

konferencja

Archiwum o. Michała Legana

„Szpital polowy – pierwsza pomoc dla wierzących” – konferencja pod takim tytułem odbędzie się 7 maja w Stadnikach. Wydarzenie rozpocznie się od wystąpienia bp. Grzegorza Rysia „Szpital polowy wg papieża Franciszka”. O ewangelizacji „Szpitala polowego” będzie mówił ks. Artur Godnarski a o miłosierdziu w mediach – o. Michał Legan OSPPE.

Głos zabiorą także ks. Mirosław Tosza ze wspólnoty „Betlejem”, którą w Jaworznie tworzą osoby z doświadczeniem bezdomności, uzależnienia, rozbitego małżeństwa, utraty wolności i odrzucenia oraz o. Henryk Cisowski OFMCap., który w Krakowie kieruje Dziełem Pomocy św. Ojca Pio.

CZYTAJ DALEJ

Patron młodych na dzisiejsze czasy

Niedziela Ogólnopolska 37/2003

[ TEMATY ]

święty

św. Stanisław Kostka

KSM parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Zawierciu

Święty Stanisław Kostka żyje w sercach młodych

Święty Stanisław Kostka żyje w sercach młodych

18 września przypada święto patrona polskiej młodzieży - św. Stanisława Kostki. Urodził się w 1550 r. w Rostkowie k. Przasnysza (diecezja płocka).
Znany badacz dziejów św. Stanisława Kostki - ks. kan. Janusz Cegłowski zastanawiał się przy jego grobie w Rzymie: „Czy dzisiaj, po kilku wiekach od śmierci, może on być światłem, wskazówką, ostoją w poszukiwaniach, wątpliwościach, zagubieniach czy decyzjach współczesnej młodzieży... Przez tyle lat wydawało mi się, że Stanisław Kostka to przeszłość, to historia Kościoła. Myślałem sobie: Co ma dzisiaj do zaproponowania ten odległy patron młodych, chłopak z XVI stulecia - młodzieży początku XXI wieku, młodzieży nasyconej kulturą absurdu, konsumpcji, seksu i zmysłów; kulturą utraty sensu i wyśmiewanej wiary; kulturą brutalności, przemocy i braku szacunku wobec drugiego człowieka; kulturą niewiary w miłość, w Ojczyznę, w tradycję; kulturą rozpadających się rodzin i przyjaźni; kulturą samotności i rozpaczy, która wyciąga rękę po narkotyk, alkohol lub samobójstwo, i kulturą przerażającej pustki”.

CZYTAJ DALEJ

Wystawa poświęcona bł. kard. Wyszyńskiemu przy kościele św. Rodziny we Wrocławiu

2021-09-18 09:33

ks. Łukasz Romańczuk

Wystawa przy kościele św. Rodziny we Wrocławiu - Sępolnie

Wystawa przy kościele św. Rodziny we Wrocławiu - Sępolnie

Przy kościele pw. św. Rodziny we Wrocławiu - Sępolnie można zobaczyć wystawę "Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia"

Wystawę okolicznościową skomponowano, zestawiając zdjęcia archiwalne i cytaty. Kluczem do jej zrozumienia jest otwarty katalog pojęć będących filarami, na których opiera się – jak to nazwał Karol Wojtyła –„gramatyki życia” zarówno jednostek jak i całych społeczności. Także obchodzącej niedawno 100 lecie niepodległości Polski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję