Reklama

Głos z Torunia

Nawracajcie się

Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Wielkiego Postu, kiedy to w sposób wymowny jawią się przed nami męka i krzyż Boskiego Odkupiciela. Ten krzyż, na którym zawisło Zbawienie świata dla odkupienia każdego i każdej z nas. Ten krzyż, który po dzień dzisiejszy jest znakiem wiary, ukazanym nam wyraziście w Ewangelii

Niedziela toruńska 10/2017, str. 1, 4

[ TEMATY ]

Wielki Post

Ks. Paweł Borowski

Ku niemu kieruje nas liturgia Środy Popielcowej, wzywając: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Jak mamy rozumieć to wezwanie: Nawracajcie się? Kojarzy się nam ono z sakramentem pokuty i pojednania, gdzie Bóg oczyszcza nas z grzechów i umacnia w trudzie przemiany życia.

Wezwanie wielkopostne

– Wielki Post – mówi papież Franciszek – to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga „całym swym sercem” (Jl 2, 12), aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus jest wiernym Przyjacielem, który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego, a wraz z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje pragnienie przebaczenia (por. homilia podczas Mszy św., 8 stycznia 2016 r.).

Reklama

W tym roku patrzymy na objawienia Matki Bożej w Fatimie i z nich pragniemy uczyć się właśnie ducha pokuty i wynagrodzenia za grzechy swoje i innych. Matka Boża w Fatimie przypomniała, że największą tragedią i nieszczęściem człowieka jest grzech i trwanie w nim, które stopniowo prowadzi do całkowitego odrzucenia Boga. Uświadomiła, że wiele dusz dobrowolnie idzie na wieczne potępienie, ponieważ pogrążają się w niewoli grzechów, odrzucają przykazania, przestają się modlić, korzystać z sakramentów i wyrzekają się wiary w Boga, w Jego miłość i miłosierdzie, żyjąc tak, jakby On nie istniał. A przecież Pan Bóg „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni” (1 Tym 2, 4).

Nawrócenie w świetle Fatimy

W dniu beatyfikacji Franciszka i Hiacynty 12 maja 2000 r. papież św. Jan Paweł II podkreślił, że orędzie Fatimy wzywa do nawrócenia. „Bóg nie chce, aby ktokolwiek zaginął; dlatego 2 tys. lat temu posłał na ziemię swojego Syna, żeby zbawił nas przez swoją śmierć na krzyżu. Niech nikt nie udaremnia tego krzyża! – wzywał papież. – Powodowana macierzyńską troską Najświętsza Panna przybyła tutaj, do Fatimy, ażeby zażądać od ludzi, by «nie znieważali więcej Boga, naszego Pana, który dosyć już został znieważony»”.

Matka Boża, objawiając się trójce dzieci, nawoływała: „Trzeba się nawrócić i prosić Boga o przebaczenie, również za innych, którzy Go obrażają (…). Módlcie, módlcie się wiele i czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, gdyż nie mają nikogo, kto by się za nich ofiarował i modlił”. Anioł Stróż Portugalii radził dzieciom fatimskim: „Zróbcie ofiarę w intencji zadośćuczynienia za grzechy, którymi Pan Bóg jest obrażany i dla uproszenia nawrócenia grzeszników. W ten sposób zapewnicie pokój waszej ojczyźnie”. Św. Jan Paweł II określił, że „orędzie fatimskie to najważniejsze przesłanie z nieba dla współczesności”. Dlatego dobrze będzie tegoroczny Wielki Post rozpocząć właśnie w świetle Fatimy.

Reklama

Bp Andrzej Suski wielokrotnie podkreślał, że Maryja jest doskonałą przewodniczką. – Maryja prowadzi nas pod sztandar krzyża, który jest znakiem wolności – mówił bp Suski w 2015 r. Zaznaczył, że spotkanie z Maryją jako Matką zawsze związane jest z krzyżem. – Synem Matki Boga można zostać tylko pod krzyżem – mówił Ksiądz Biskup. Tylko stając pod krzyżem razem z Maryją, nasze życie nabierze wartości i będzie zmierzać ku prawdziwej wolności.

Ku nawróceniu

Bł. Maria Karłowska z miłością czciła mękę Pańską i Chrystusa Ukrzyżowanego, by wynagrodzić za grzechy świata. Często rozmyślała o Panu na Golgocie i innych do tego zachęcała. – Kto rozważa mękę Pańską, nie będzie myśleć o sobie – twierdziła. Uważała Drogę Krzyżową za najlepszą szkołę życia. Chętnie mówiła o Ukrzyżowanym, o Jego miłości do grzeszników. Wzywała swoje siostry do „współpracy z Dobrym Pasterzem nad zbawieniem dusz, krwią Jezusową odkupionych”, bo – jak mówiła –„nie ma ofiary milszej Bogu, jak gorliwość o zbawienie dusz”. Dlatego zachęcała: „Nie żałujcie czasu, trudu, starań, wydatków, aby ratować te dusze, dla których Chrystus Pan krwi swej Najświętszej nie oszczędził”.

Gdy patrzymy na życie bł. Marii, widzimy, że krzyż Chrystusa Pana stanowił główną tajemnicę jej życia. W swym pokoju miała duży krucyfiks, przed którym często się modliła. Z wiarą spoglądała na krzyż w chwilach trudnych, szukając w nim mocy i nadziei. Często błogosławiła krzyżem lub czyniła znak krzyża na czole sióstr i wychowanek. Każdego ranka błogosławiła znakiem krzyża wszystkie domy swego zgromadzenia. Radziła też: „Rano, kiedy wstaniesz, uzbrój się znakiem krzyża świętego jakoby potężną tarczą przeciw zasadzkom nieprzyjaciela”. W czasie różnych niebezpieczeństw żegnała domy i ludzi znakiem krzyża. Podobnie podczas burzy obchodziła dom z krzyżem w ręku i kropiła wodą święconą w znak krzyża, co czyniła również przy łożu umierających, wyrażając przez to nieodpartą wiarę w moc tego świętego znaku naszego zbawienia.

Tak niech będzie

Chryste, jak wielkie jest Twoje miłosierdzie! Oto znów wielkopostny krzyż Twój nachylony ku mnie, a ja w pokorze chylę się przed nim. W geście adoracji i dziękczynienia kładę swą głowę na drzewie oblanym Twą krwią. Niech ta krew obmyje mą duszę, bym odeszła spod krzyża jako człowiek nawrócony i mocny wiarą, płynącą z Twego przebaczenia, człowiek modlitwy, pokoju i zaufania! Człowiek, który patrzy wprost w Twe oblicze, Ukrzyżowany – i w Twoim spojrzeniu stara się odczytać wolę Bożą, która czasem wydaje się nam trudna, czasem wprost krzyżująca nasze plany i zamiary. Co wybrać? Jak postąpić? Patrzmy na Jezusa w Ogrójcu. Niech zabrzmią nam w sercu słowa bł. Marii: „Żywo i mocno zjednocz wolę swoją z wolą Pana Boga, powtarzając: Tak, Panie! Tak, Ojcze! I zawsze Tak niech będzie!”.

– Szukajmy w Piśmie Świętym poznania Boga, Jego woli, Jego nauk, Jego życia i przykładów z nich płynących – radzi bł. Maria Karłowska. – Najwyższe prawdy, najcenniejsze światła potrzebne duszom ludzkim są zawarte właśnie w tych świętych Pismach. Zachęceni przykładem Patronki z Jabłonowskiego Wzgórza i wezwani wielkopostnym wołaniem Kościoła: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – starajmy się przeżywać tę kolejną, daną nam przez Opatrzność Bożą szansę wielkopostnego nawrócenia, właśnie z Ewangelią w ręku.

Niech modlitwa bł. Marii towarzyszy nam podczas tegorocznego Wielkiego Postu: „Ty, mój Boże, mnie znasz. Ty pragniesz mojego nawrócenia. Ty dla mnie przelałeś swą krew najświętszą. Daj mi powrócić do Serca Twego przez pokutę, aby Twoja męka nie była dla mnie daremna!”.

2017-03-01 12:59

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Popielec w Betlejem

Środa Popielcowa to dzień, który rozpoczyna okres Wielkiego Postu, czyli czterdziestodniowej pokuty. Uroczystość ta ma nas pobudzić do podjęcia drogi osobistej odnowy i nawrócenia.

Pasterz Kościoła sosnowieckiego bp Grzegorz Kaszak rozpoczął Wielki Post Mszą św. w Betlejem. Nie takim Betlejem z Ziemi Świętej, ale we wspólnocie ludzi skupionych wokół domu przy ul. Długiej 16 w Jaworznie: bezdomnych, ubogich, po prostu potrzebujących pomocy. Wspólnotę od ponad 20 lat prowadzi ks. kan. Mirosław Tosza. – Jesteśmy zaszczyceni, że Ekscelencja zechciał do nas przyjechać i wspólnie z nami rozpocząć Wielki Post. To pierwszy raz w historii naszej wspólnoty, gdy Popielec przeżywamy razem z księdzem biskupem. Z pewnością będzie to dla nas impulsem, by jeszcze solidniej wziąć się za siebie – powiedział ks. Tosza.

CZYTAJ DALEJ

Gdy młodzi gromadzą się wokół Pana, Kościół nie musi obawiać się o swą przyszłość

2021-09-16 16:36

[ TEMATY ]

Benedykt XVI

Hiszpania

Światowe Dni Młodzieży

KAI/Tomasz Królak

Swym wrażeniem, jakie wywiera na nim wspomnienie Światowego Dnia Młodzieży 2011 w Madrycie podzielił się papież-senior Benedykt XVI w liście do emerytowanego arcybiskupa Madrytu, kardynała Antonio Maríi Rouco Vareli. Zaznaczył, że gdy młodzi gromadzą się wokół Pana, Kościół nie ma powodów do obaw o swą przyszłość.

Papież-senior podziękował kardynałowi Rouco Vareli za życzenia z okazji siedemdziesiątej rocznicy swych święceń kapłańskich a także dołączonych do nich zbiór filmów, na których można zobaczyć cały przebieg Światowego Dnia Młodzieży 2011 w Madrycie.

CZYTAJ DALEJ

Słubice. W oczekiwaniu na „Iskrę do Miłosierdzia Bożego”.

2021-09-17 11:31

[ TEMATY ]

Boże Miłosierdzie

Koronka na ulicach miast

Dorota Sobocińska

Zespół „Iskra Bożego Miłosierdzia” przygotował materiały ewangelizacyjne w postaci: ulotek, plakatów, plakietek, butonów, okolicznościowych śpiewników dla uczestników tego wydarzenia

Zespół „Iskra Bożego Miłosierdzia” przygotował materiały ewangelizacyjne w postaci: ulotek, plakatów, plakietek, butonów, okolicznościowych śpiewników dla uczestników tego wydarzenia

W parafii pw. Ducha Świętego w Słubicach wolontariusze ze wspólnoty Przyjaciół Paradyża rozpoczęli cykl przygotowań do corocznego wydarzenia modlitewnego „Międzynarodowej Koronki na ulicach miast świata 2021”.

Zespół „Iskra Bożego Miłosierdzia” przygotował materiały ewangelizacyjne w postaci: ulotek, plakatów, plakietek, butonów, okolicznościowych śpiewników dla uczestników tego wydarzenia. Zaplanowano także dla parafian projekcje filmu dokumentalnego przybliżającego postać bł. ks. Michała Sopoćki, którego 13. rocznica beatyfikacji przypada 28. września. Organizatorzy planują również naukę pieśni w celu wzbogacenia uroczystości i szerzenia kultu do Miłosierdzia Bożego. Wolontariusze postawili sobie za cel propagowanie postaci wielkiego orędownika Miłosierdzia Bożego bł. ks. Michał Sopoćki. Inicjatorom akcji przyświecają i motywują do działania słowa pieśni „Teraz jest czas Miłosierdzia…”

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję