Reklama

Kościół

Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej korony Polski

Bractwo zostało reaktywowane przez generała Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika – o. Izydora Matuszewskiego dekretem z dnia 24 kwietnia 2013 r. i przyjęło nazwę: Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski na Jasnej Górze w Częstochowie. Patronat nad reaktywowaną wspólnotą przyjął metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Oficjalna inauguracja działalności Bractwa nastąpiła 3 maja 2013 r.

Niedziela Ogólnopolska 35/2018, str. 26-27

[ TEMATY ]

jubileusz

Archiwum BNMPKP

Siedziba Bractwa na Jasnej Górze

Siedziba Bractwa na Jasnej Górze

Swą tradycją Bractwo jest związane z bractwem powołanym do życia przez papieża Klemensa XI, który 28 kwietnia 1718 r. specjalnym brewe zezwolił na jego introdukcję pod nazwą: Bractwo Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej i Znalezienia Krzyża Świętego. Biskup krakowski Kazimierz Łubieński 27 lipca 1718 r. wydał edykt „Universis et singulis...”, w którym podał do publicznej wiadomości, że na Jasnej Górze powstało nowe bractwo, i wyznaczył dzień 8 września 1718 r. jako dzień jego uroczystej introdukcji. Zaprosił wiernych i wszystkich biskupów Królestwa Polskiego, Litwy i odległych prowincji państwa do przybycia w tym dniu na Jasną Górę. w uroczystości wzięli udział liczni dostojnicy duchowni i świeccy oraz ogromna rzesza wiernych.

Dziedzictwo

Duchowi spadkobiercy dziedzictwa, które niosło ze sobą Bractwo poprzez trudną historię naszych narodowych dziejów, szerzą kult Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Korony Polski w Ojczyźnie i na wszystkich kontynentach świata, gdzie znaleźli się Polacy. Rzucani różnymi wydarzeniami swego życia i życia narodu polskiego, zawsze szli ze swą Matką i Królową, biorąc ze sobą obrazek Matki Bożej Częstochowskiej, aby Jej powierzać życie swoje i swoich rodzin. My, znajdując się dziś w nowej rzeczywistości historycznej i ją kształtując, pragniemy poprzez szerzenie kultu Matki Bożej Jasnogórskiej jako Jej Bractwo łączyć Polaków w ojczyźnie i w całym świecie. Najpierw sami pragniemy duchowo wzrastać, dlatego uczestniczymy w organizowanych co kwartał rekolekcjach w Domu Matki na Jasnej Górze, aby od Niej uczyć się słuchać Jezusa i wypełniać Jego wolę w codziennym życiu.

Bractwo w działaniu

Reklama

Jako czciciele Matki Bożej pragniemy szerzyć Jej kult poprzez różne wspólnoty wyrosłe przy Sercu Matki. I tak prawie od 20 lat rozwija się kult związany z Zawierzeniami Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski – spotkania odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

To pierwszosobotnie Zawierzenie kontynuuje myśl skierowaną przez Maryję do dzieci w Fatimie: „Moje Niepokalane Serce zatryumfuje”. Świadectwa cudów i łask, które pielgrzymi otrzymują podczas Aktu Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski w czasie Mszy św. sprawowanej w Kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 18.30 w intencjach zawierzeń, są namacalnym znakiem tryumfów Matki Bożej dokonywanych w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, w życiu instytucji, także w trudnych materialnych problemach wielu osób. Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Królowej Polski dotyczy m.in. także szkół, samorządów, gmin, powiatów, miast i in. Podczas tych pierwszych sobót miesiąca przychodzimy jako dzieci do swojej Matki – Maryi. Przychodzimy, aby w Jej szkole miłości uczyć się kochać Jezusa tak, jak Ona – Matka Go kochała. Tu uczymy się całkowicie we wszystkim zaufać Bogu tak jak Maryja w Nazarecie w czasie Zwiastowania: „Niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1, 38).

Frontem do wszystkich czcicieli Maryi

Ponieważ nie wszyscy mogą przyjechać na Jasną Górę w każdą pierwszą sobotę miesiąca, Bractwo Najświętszej Maryi Panny wyszło z propozycją, aby przy parafiach, sanktuariach maryjnych tworzyć takie środowiska, które pragną ideę zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski kształtować w swoim środowisku w łączności z Sanktuarium Jasnogórskim. Opiekunowie duchowi Bractwa prowadzą rekolekcje lub dni skupienia przygotowujące do tego dzieła. W szczególny sposób inspiratorami tego kultu Matki Bożej Jasnogórskiej są członkowie Bractwa Królowej Korony Polski, którzy szczególną cześć Maryi szerzą wśród Polaków w Polsce oraz na całym świecie, współpracując ze swymi duszpasterzami – dotyczy to także środowisk duszpasterstw polonijnych.

Symbole zawierzenia

Reklama

W Bractwie szerzy się kult Królowej Polski przez tzw. kapliczki, w których znajduje się ryngraf „Reginae Poloniae – Totus Tuus” z wygrawerowanym na odwrocie Aktem Zawierzenia. Kapliczki te nawiedzają rodziny pragnące wybłagać dla siebie łaski za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Polski.

Św. Jan Paweł II podczas głównej jubileuszowej Eucharystii z racji 600-lecia Jasnej Góry 19 czerwca 1983 r. powiedział, że miejsce to jest „świętą górą Boga”, gdzie od sześciu wieków obecna jest Bogarodzica w Cudownym Wizerunku jako Matka i Królowa naszego narodu. Sanktuarium Jasnogórskie zaś nazwał „przedziwnym «miastem naszego Boga», gdzie – używając słów poety – «...dość stanąć pod progiem; /Odetchnąć dosyć, by odetchnąć Bogiem!” (Cyprian Kamil Norwid, «Próby»)”.

Wszystkie pomoce do rozkrzewiania kultu Niepokalanego Serca Maryi Królowej Polski, a więc obrazki z Aktem Zawierzenia, akty zwierzenia: indywidualne, rodziny, parafii, firmy, samorządów, jak również kapliczki ryngrafy „Reginae Poloniae – Totus Tuus” oraz małe ryngrafy Matki Bożej Jasnogórskiej i inne pamiątki można nabyć osobiście w biurze Bractwa na Jasnej Górze.

W niewolę miłości...

Bractwo prowadzi także zawierzenia „w niewolę miłości Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi”, według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Samo bezpośrednio nie prowadzi przygotowań, ale wymaga od osób, które pragną oddać się w niewolę miłości Niepokalanemu Sercu Maryi, aby wcześniej przygotowały się do tego aktu poprzez przeczytanie obowiązkowo „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika de Montfort, przeszły 33-dniowe przygotowanie oraz uczestniczyły w rekolekcjach organizowanych przez Bractwo na Jasnej Górze.

Niespokojni Nadzieją

Inną wspólnotą, która jest prowadzona przez Bractwo, jest Wspólnota „Niespokojni Nadzieją”. Przynależą do niej osoby, które są katolikami, czyli są w Kościele rzymskokatolickim lub greckokatolickim. Bardzo istotnym elementem jest to, że osoby te kształtują swoje życie na wierze Kościoła opartego na Piotrze, któremu Chrystus powierzył władzę na ziemi i powiedział: „Ty jesteś Piotr (czyli Skała) i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16, 18-19), i kierują się w codziennym życiu wartościami wypływającymi z Ewangelii i nauki Kościoła.

Wspólnota nasza skupia osoby samotne, w wieku 25-40 lat, pragnące poznać osobę, z którą chcą zawrzeć sakrament małżeństwa oraz przekazać życie swoim dzieciom i wychować je w wierze Kościoła katolickiego. Dlatego do wspólnoty mogą przynależeć osoby, które nie są wdowami/wdowcami, nie mają także stwierdzonego nieważnie zawartego sakramentu małżeństwa, nie są po związkach niesakramentalnych, nie mają dzieci – czyli są po prostu osobami samotnymi. Celem wspólnoty jest pomóc tym osobom spotkać drugiego człowieka, z którym pragną spędzić swoje życie. Dlatego w każdą pierwszą sobotę miesiąca w Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze dla tych osób są organizowane spotkania duchowo-integracyjne, które kończą się Mszą św. z aktem zawierzenia tych spraw Matce Bożej. Członkowie Wspólnoty „Niespokojni Nadzieją” uczestniczą w dalszej części programu zawierzeń piewszosobotnich. Organizowane są dla nich rekolekcje na Jasnej Górze, z piknikiem i zabawą poznawczą, a także bale: andrzejkowy, sylwestrowy i karnawałowy, w których programie jest czas na formację duchową, na poznanie się przez tzw. szybkie randki, zabawę całonocną, które kończą się Mszą św. z zawierzeniem w Kaplicy Cudownego Obrazu. Organizuje się też dla nich pielgrzymki do różnych miejsc świętych, a także spotkania mające na celu rozwój swoich pasji, poznanie piękna naszej Ojczyzny (góry, kajaki), nie zapominając o sferze ducha – opiekę tę zawsze sprawuje ich ojciec duchowy oraz formatorzy. Wspólnota „Niespokojni Nadzieją” jest bardzo dynamiczna i rozwojowa, otwarta na nowe wyzwania, które pozwolą jej członkom w rozpoznaniu i realizacji ich powołania.

Ponieważ owocem tych spotkań jest ponad trzydzieści sakramentalnych małżeństw – 13 października br. zorganizowany będzie dla tych małżeństw i ich dzieci pierwszy dzień skupienia na Jasnej Górze, na który serdecznie zapraszamy.

Jubileusz to czas radosny, a zarazem czas owocnych przeżyć. Dlatego do tych wydarzeń będziemy się przygotowywać poprzez rekolekcje, które poprowadzi biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Andrzej Przybylski. Rekolekcje rozpoczną się w czwartek 6 września, a zakończą uroczystą jubileuszową Mszą św. celebrowaną przez dostojnego rekolekcjonistę 8 września br. o godz. 14 w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Podczas tej Eucharystii zostaną przyjęci do Bractwa nowi członkowie – prosimy o zapisy przez strony internetowe: www.bractwokrolowejpolski.pl lub: www.avemaryja.pl oraz uczestniczenie we wspomnianych wyżej rekolekcjach. Zostaną też poświęcone i nałożone pierwsze płaszcze przygotowane dla członków Bractwa oraz sztandar i feretron Bractwa.

Na powyższe uroczystości serdecznie zapraszamy wszystkich członków Bractwa, osoby pragnące wstąpić do niego oraz wszystkich, którym droga jest Matka Boża Jasnogórska.

Niech Niepokalane Serce Maryi Królowej Korony Polski niesie wszystkim Polakom w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości nadzieję i radość życia, bo Ona jest mocniejsza od wszelkich „kolubryn” współczesnego zła.

O. Roman Wit – paulin, opiekun Bractwa oraz Maria-Emanuel Dziemian – starsza Bractwa

2018-08-28 12:05

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Boże, wysławiamy

W Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia br., przypadła 25. rocznica święceń biskupich bp. Edwarda Białogłowskiego, biskupa pomocniczego diecezji rzeszowskiej, które przyjął w katedrze przemyskiej przez posługę abp. Ignacego Tokarczuka, ówczesnego biskupa diecezji przemyskiej. W Uroczystość Trzech Króli 28. rocznicę święceń biskupich przeżywał także biskup rzeszowski Kazimierz Górny.

CZYTAJ DALEJ

Tajemnica stygmatów Ojca Pio

Niedziela Ogólnopolska 39/2018, str. 13

[ TEMATY ]

św. Ojciec Pio

Archiwum Głosu Ojca Pio

o. Pio

o. Pio

W 2018 r. minęło 100 lat od chwili, kiedy Ojciec Pio podczas modlitwy w chórze zakonnym przed krucyfiksem otrzymał stygmaty: 5 ran na rękach, boku i nogach – w miejscach ran Jezusa Chrystusa zadanych Mu w czasie ukrzyżowania. Jak obliczyli lekarze, którzy go wielokrotnie badali, z tych ran w ciągu 50 lat wypłynęło 3,4 tys. litrów krwi. Po śmierci Ojca Pio, 23 września 1968 r., rany zniknęły bez śladu, a według raportu lekarskiego, ciało było zupełnie pozbawione krwi

Chwilę, w której Ojciec Pio otrzymał ten niezwykły dar od Boga, opisał później w liście tak: „Ostatniej nocy stało się coś, czego nie potrafię ani wyjaśnić, ani zrozumieć. W połowie mych dłoni pojawiły się czerwone znaki o wielkości grosza. Towarzyszył mi przy tym ostry ból w środku czerwonych znaków. Ból był bardziej odczuwalny w środku lewej dłoni. Był tak wielki, że jeszcze go czuję. Pod stopami również czuję ból”.

CZYTAJ DALEJ

Porszewice: Nauka śpiewu na chwałę Pana

2021-09-21 09:42

[ TEMATY ]

archidiecezja łódzka

Julia Saganiak

Ponad 70 osób przez trzy dni uczyło się poprawnego śpiewania utworów liturgicznych. W tym roku warsztaty prowadzili: Urszula Rogala, Piotr Pałka, Paweł Bębenek i Rafał Maciejewski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję