Reklama

Niedziela Przemyska

Wyzwania rekolekcyjne

Ewangelizacyjny apostolat wśród dzieci i młodzieży to nasz zbiorowy obowiązek. Najwyższy czas, aby mocnym głosem formacyjnym harmonijnie zabrzmiały rodzina, szkoła i Kościół.

Niedziela przemyska 11/2020, str. IV

[ TEMATY ]

rekolekcje

szkoła

dzieci

młodzież

Joanna Trudzik

Uczestnicy SMAP sprzed lat

Współczesny świat, który coraz bardziej nie dowierza, domaga się od wszystkich uczniów Chrystusa ożywienia nadprzyrodzonej rzeczywistości chrztu świętego. Rodzice i chrzestni mają obowiązek przekazać wiarę swoim dzieciom. Wychowanie w szkole musi odbywać się z poszanowaniem chrześcijańskiego systemu wartości. Udział w rekolekcjach zarówno nauczycieli, jak i uczniów jest częścią świadectwa o Chrystusie.

Mam wrażenie, że to co święte, zdaje się być oddzielane od naszego codziennego życia.

Błogosławiony zgrzyt

W tym kontekście chcę odwołać się do pierwszych doświadczeń wielkopostnych rekolekcji w jednej ze szkół przemyskich (duża szkoła średnia, w której zatrudnionych było trzech księży katechetów). Ochoczo podjęliśmy to zupełnie nowe wyzwanie we współpracy ze wszystkimi nauczycielami, choć trzeba przyznać, że ta współpraca zaczęła się od małego zgrzytu, który w skutkach okazał się błogosławiony. W stosownym czasie poinformowaliśmy zarząd szkoły o planowanych rekolekcjach. Dyrekcja wyraziła zgodę, co nas bardzo ucieszyło. Ale po jakimś czasie „wyszło”, że w dniach, gdy uczniowie będą w kościele na rekolekcyjnych ćwiczeniach, nauczyciele zostaną w szkole i będą mieli szkolenie z BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy). Byłem przekonany, że to jakaś plotka, więc w sekretariacie poprosiłem o rozmowę z dyrektorem. Niestety, dyrektor potwierdził, że właśnie na czas rekolekcji zaplanował specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli.

Mocny argument

Odnosząc się z pełnym szacunkiem do inicjatywy szkoleniowej, wyraziłem jednak nasze zaniepokojenie, że sami – jako nauczyciele religii – nie poradzimy sobie z taką ilością młodzieży. Na to dyrektor odrzekł, że przecież wielu nauczycieli jest niewierzących i nie będzie ich zmuszał do pójścia do kościoła. – Wiem o tym – odpowiedziałem – ale każdy nauczyciel, nawet ateista, acz humanista, z szacunku dla wychowanka i jego wartości pójdzie z nim nawet do kościoła, aby mógł bezpiecznie rozwijać i wyznawać swoją wiarę.

Reklama

Argument okazał się na tyle mocny, że dyrektor odwołał szkolenie z BHP i poprosił wszystkich nauczycieli, aby zechcieli towarzyszyć uczniom w wielkopostnych rekolekcjach szkolnych. I trzeba przyznać, że rekolekcje cieszyły się wielką frekwencją uczniów i towarzyszących im nauczycieli (uczniowie, którzy nie brali udziału w duchowych ćwiczeniach, w tym samym czasie mieli zapewnione – neutralne światopoglądowo – obowiązkowe zajęcia w szkole). Oczywiście, rekolekcje poprzedzone były duchowymi i programowymi oraz logistycznymi przygotowaniami (modlitwa sióstr karmelitanek podczas katechezy oraz w eklezjalnych wspólnotach, młodzieżowa Droga Krzyżowa ulicami miasta w intencji rekolekcji, promocja na lekcjach wychowawczych oraz innych przedmiotach).

Dumni z Ewangelii

Na motto duchowych ćwiczeń wybraliśmy słowa z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec” (1 J 3,1), a bogaty program wielkopostnych rekolekcji w jakimś sensie był wzorem (początkiem) projektu Dumni z Ewangelii, który na stałe wszedł do scenariusza Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej. A, w największym skrócie, wyglądał tak: Dzień I – Msza św. z nauką rekolekcyjną. Po zakończonej Eucharystii młodzi udawali się do różnych miejsc na wybrane spotkania tematyczne, takie jak: Człowiekiem jest się od poczęcia; Zanim powiesz kocham; Czytać Biblię, ale jak?; Wódko, pozwól żyć! ; Taizé – Pielgrzymka zaufania przez ziemię; Kościół ciszy; Spotkanie z piosenką religijną. Zajęcia pierwszego dnia kończyły się modlitwą Anioł Pański w miejscu spotkań. Drugi dzień duchowych ćwiczeń odbywał się w podobnej strukturze, z tym tylko że spotkania w grupach tematycznych kończyły się wspólną Drogę Krzyżową. Dzień trzeci rozpoczynał się celebracją nabożeństwa pokutnego z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i konferencją, po której był czas spowiedzi świętej, zaś puentą dnia była Eucharystia z uroczystym rozesłaniem.

Dzisiaj, po latach doświadczeń, wielkopostne rekolekcje szkolne są nadal wielkim wyzwaniem ewangelizacyjnym dla katechetów i duszpasterzy. Wciąż poszukujemy „atrakcyjnej” formuły, która porwie młodzież i w jeszcze większym stopniu zaangażuje nauczycieli oraz rodziców.

Reklama

Wielkopostne rekolekcje szkolne są nadal wielkim wyzwaniem ewangelizacyjnym dla katechetów i duszpasterzy.

Potrzeba świadków miłości

Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał: „Drodzy młodzi przyjaciele (...) Nie czekajcie, aż będziecie starsi, by wejść na drogę do świętości! Świętość jest zawsze młoda, tak jak wieczna jest młodość Boga (...) Świat, który odziedziczycie, to świat rozpaczliwie potrzebujący odnowionego poczucia braterstwa i solidarności. Ten świat potrzebuje być dotknięty i uzdrowiony przez piękno i bogactwo Bożej miłości. Współczesny świat potrzebuje świadków tej miłości. Potrzebuje on, abyście byli solą ziemi i światłem świata” (Jan Paweł II Toronto, ŚDM).

Może wiec nasze „pierwsze kroki” sprzed wielu lat i stawiane przez kolejne z wciąż nowymi jakościami programowymi (do 1995), staną się twórczym przyczynkiem i pozwolą Państwu z nowym zapałem ewangelicznym podejmować dzieło rekolekcji szkolnych.

2020-03-10 10:35

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Pandemia pogłębiła wykluczenie edukacyjne dzieci

2020-06-05 20:50

[ TEMATY ]

dzieci

edukacja

pandemia

wykluczenie edukacyjne

Vatican News

Edukacja zdalna

Zamknięcie na całym świecie placówek oświatowych z powodu koronawirusa znacząco pogłębiło zjawisko edukacyjnego wykluczenia. Szacuje się, że zamknięcie szkół dotknęło 1 mld 200 mln dzieci. Wiele z nich nie mogło skorzystać z nauczania zdalnego m.in. z powodu braku internetu, czy elektryczności.

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) przypomina, że już przed pandemią setki tysięcy dzieci dotykał poważny kryzys edukacyjny. W niektórych krajach dorastają kolejne pokolenia, które nie miały szansy na pójście do szkolnej ławy. Mowa m.in. o objętych konfliktami Jemenie, Syrii, Iraku czy wschodniej Ukrainie, ale także wielu krajach Afryki i Ameryki Łacińskiej, gdzie edukacja wciąż jest dobrem luksusowym. UNICEF podkreśla, że pandemia znacząco pogłębiła edukacyjną przepaść między Północą i Południem.

Przebadano sytuację w 127 krajach świata, w których władze wprowadziły różne formy zdalnego nauczania: za pomocą internetu, telewizji i radia.
W 71 z nich mniej niż połowa mieszkańców ma dostęp do internetu. Przypomniano zarazem, że na całym świecie dzieci żyjące na obszarach wiejskich znajdują się w duże gorszej sytuacji niż te zamieszkujące w miastach. W afrykańskich wioskach, jak np. w Czadzie tylko jedna rodzina na sto ma dostęp do telewizji, podczas gdy w mieście ten współczynnik zmienia się na jeden do trzech. W takich krajach jak Sudan, Lesotho, Gambia czy Mauretania mniej niż 10 proc. mieszkańców może korzystać z elektryczności.

UNICEF przypomina zarazem, że wraz z ograniczeniami i zaostrzeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa, znacząco nasiliło się zjawisko przemocy domowej. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się właśnie dzieci. Szacuje się, że ok. 300 mln dzieci pomiędzy drugim a czwartym rokiem życia regularnie pada ofiarą przemocy ze strony rodziców lub opiekunów.

CZYTAJ DALEJ

Pierwsze piątki miesiąca

Kto dziewięć piątków odprawi jak trzeba,
nie umrze w grzechach, lecz pójdzie do nieba

Pierwszy i ostatni?

Pamiętasz swoją pierwszą spowiedź? Ja pamiętam dokładnie. Pamiętam to zaangażowanie i przejęcie. Pamiętam ten strach. Najpierw była próba. Po wcześniejszym sprawdzeniu czy znamy regułę, każdy z nas podchodził na chwilkę do konfesjonału i udawał, że się spowiada. Następnego dnia na serio. W domu przeprosiłam rodziców i rodzeństwo za każdą wyrządzoną przykrość i - do kościoła. „Oby tylko nie ks. Stanisław!” - myślałam. Ale za kratkami konfesjonału nie czekał nikt inny, rzecz jasna. Nie było tak źle. Pamiętam, że paliły mnie policzki. Potem pani katechetka powiedziała, że od tej pory mamy chodzić do spowiedzi w każdy pierwszy piątek miesiąca, ale nie wytłumaczyła po co.

Dlaczego nie wtorek?

Piątek w tradycji Kościoła ma bardzo wielką symbolikę. Przede wszystkim śmierć Pana Jezusa na krzyżu. To wtedy Jego Serce zostało przebite włócznią. Jest to również związane z objawieniami Pana Jezusa złożonymi św. Małgorzacie Marii Alacoque. Za jej pośrednictwem Jezus przekazał czcicielom swego Serca 12 obietnic:

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.

2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.

4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.

5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.

9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.

10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.

11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.

12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów, i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Co z tego będę miał?

Przeczytałeś dokładnie punkt 12.? Ta Wielka obietnica mówi o tym, jak bardzo Jezus troszczy się o ciebie. To niezwykłe! Jezus pozwala dostąpić nam największej łaski - śmierć w stanie łaski uświęcającej. Warunek jest jeden - przez dziewięć kolejnych piątków miesiąca musisz pojednać się z Bogiem i przystąpić do Komunii św. Czy można chcieć więcej?

Może warto?

Pewnie, że warto! Zastanów się tylko, od kiedy zaczynasz.

CZYTAJ DALEJ

Diecezja toruńska ma 4 nowych diakonów

2020-06-06 15:24

[ TEMATY ]

święcenia diakonatu

Renata Czerwińska

- Jezus chce wyrwać z was dziś już na zawsze kamienne serce, a dać wam serce z ciała, żywe, jak zapowiadali prorocy. To operacja bolesna, bo wzywająca do posługi. Jednak definicja diakona oznacza człowieka, który posiada nowe serce, a stare wyrzucił za siebie, zdolnego do posługi, do miłowania, do miłosierdzia, zdolnego, by przyjąć Chrystusa - tak mówił dziś bp Józef Szamocki do 4 alumnów toruńskiego Wyższego Seminarium Duchownego, którym udzielił święceń diakonatu.

Zachęcając do służby na wzór Chrystusa, Ksiądz Biskup przywołał sylwetkę bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Życzył również młodym ludziom, przygotowującym się do święceń kapłańskich, autentyczności i głębokiego życia wiarą. "Diakon to przede wszystkim człowiek prawdy, żyjący w prawdzie, bez obłudy, cynizmu podwójnego życia".

Na ręce bp Szamockiego diakoni złożyli przyrzeczenia celibatu, posłuszeństwa i wierności modlitwie. W czasie Litanii do Wszystkich Świętych, kiedy akolici modlili się, leżąc krzyżem, wstawiali się za nimi licznie zgromadzeni w świątyni. Następnie Ksiądz Biskup nałożył ręce na głowę każdego z kandydatów i odmówił modlitwę konsekracyjną. Wręczył też każdemu z nich księgę Ewangelii, co oznacza gotowość do życia według jej zasad.

Dziękując za modlitwę, formację i towarzyszenie Księdzu Biskupowi, rektorom, moderatorom i wykładowcom WSD, a także rodzinie i przyjaciołom, nowi diakoni nie zapomnieli o postaci zmarłego w październiku 2018 r. kolegi kursowego, Marcina Korola. 

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję