Reklama

Niedziela Podlaska

Hajnowski jubileusz

Dwadzieścia pięć lat temu bp Antoni Pacyfik Dydycz powołał do istnienia nową parafię w Hajnówce. Jej patronami zostali święci ewangelizatorzy Słowian – Cyryl i Metody.

Niedziela podlaska 35/2020, str. IV

[ TEMATY ]

25‑lecie

Hajnówka

Jubileusz parafii

Ks. Marcin Gołębiewski

Mszy św. jubileuszowej przewodniczył bp Piotr Sawczuk

Mszy św. jubileuszowej przewodniczył bp Piotr Sawczuk

W roku jubileuszowym cała parafia dziękuje Panu Bogu za dar wspólnoty i kościoła. Jej proboszczem i budowniczym obecnej świątyni jest ks. kan. Zygmunt Bronicki. Parafia liczy ponad półtora tysiąca katolików i jest jedną z dwóch rzymskokatolickich parafii w Hajnówce.

Garść historii

Parafia została erygowana 15 sierpnia 1995 r. przez bp. Antoniego Dydycza. Jej pierwszym proboszczem został ks. Zygmunt Bronicki. Funkcję tymczasowego kościoła w latach 1995 – 2008 pełniła kaplica cmentarna, zbudowana w 1941 r. przez ks. Józefa Moniuszkę, ówczesnego proboszcza hajnowskiego. Została wzniesiona na polecenie komisarza niemieckiego, aby zmarłych nie wnosić do kościoła. We wrześniu 1977 r. został przeniesiony i umieszczony tutaj ołtarz główny z kościoła Podwyższenia Krzyża św. w Hajnówce. W 1995 r. kaplica cmentarna została tak rozbudowana, by mogła pełnić funkcję tymczasowego kościoła. W dniu 13 października 1996 r. została poświęcona przez bp. Antoniego Dydycza.

Reklama

W 1997 r. parafia otrzymała od Urzędu Miasta Hajnówka część placu po byłym szpitalu – z przeznaczeniem pod przyszły kościół i budynki parafialne. Obecna świątynia w stylu neobarokowym została wzniesiona w latach 1999 – 2008 według projektu arch. Michała Bałasza z Białegostoku. Kamień węgielny poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II czasie wizyty apostolskiej w Drohiczynie 10 czerwca 1999 r. Uroczystego aktu wmurowania tegoż kamienia dokonał 21 maja 2000 r. bp Antoni Dydycz. Kierownikiem budowy był inż. Roman Żero z Bielska Podlaskiego, a głównymi budowniczymi Bogdan i Piotr Zabłoccy z Rudki. W październiku 2008 r. zamontowano na wieżach dwie iglice (38 m) wykonane w Zakładach Maszynowych HAMECH w Hajnówce pod kierunkiem Romana Sadokierskiego i Henryka Borowego. Wystrój wnętrza przygotował Stanisław Żywolewski z Hajnówki. Pierwszą Mszę św. – Pasterkę 25 grudnia 2008 r. w nowej świątyni odprawił bp Antoni Dydycz.

W pobliżu nowego kościoła w latach 2010-11 została wzniesiona nowa, murowana plebania razem z garażami według projektu inż. Romana Żero z Bielska Podlaskiego, staraniem wspomnianego ks. kan. Zygmunta Bronickiego.

Przez pryzmat statystyk

Według opracowania przygotowanego przez ks. dr. Mariusza Boguszewskiego, w ciągu 25 lat w parafii ochrzczono 500 dzieci, ok. 400 dzieci przyjęło I Komunię św., pobłogosławiono 250 małżeństw, zmarło ponad 1000 parafian, odprawiono ok. 25 tys. Mszy św. i udzielono 625 tys. Komunii św. W parafii pracowało 10 wikariuszy; to księża: Zbigniew Niemyjski, Robert Zawadzki, Andrzej Falkowski, Mariusz Boguszewski, Piotr Jurczak, Michał Kisiel, Tomasz Łapinski, Arkadiusz Siergiejuk, Rafał Zbucki, Krzysztof Antolik. Z parafii pochodzą następujący kapłani i siostry zakonne: ks. Kazimierz Zoch-Chrabołowski, ks. Radosław Jaszczuk, ks. Zbigniew Domirski, o. Tadeusz Topolski, o. Norbert Kuczko, br. Sławomir Fiłonowicz, s. Jadwiga Szysz oraz s. Dorota Parzych.

Potrójny jubileusz

Reklama

Dziękczynne Te Deum wybrzmiało podczas Mszy św. celebrowanej pod przewodnictwem bp. Piotra Sawczuka 22 sierpnia 2020 r. w kościele Świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce. Oprócz srebrnego jubileuszu parafii świętowano 40-lecie powstania NSZZ „Solidarność” oraz 74. rocznicę męczeńskiej śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”.

Homilię wygłosił bp Antoni Pacyfik Dydycz. Odniósł się do słów proroka Ezechiela, który przed wiekami wyrażał radość z tego, że „chwała Pańska weszła do świątyni” (Ez 43, 2). Była ona znakiem Bożej obecności wśród Narodu Wybranego. Ekscelencja nawiązał do historii powstania świątyni jerozolimskiej. Mimo starań król Dawid nie był w stanie zbudować świątyni z powodów swoich grzechów i moralnych niedoskonałości. Uczynił to dopiero jego syn Salomon. Przez wieki świątynia króla Salomona była centrum życia Narodu Wybranego W czasach nowotestamentalnych następcy Chrystusa, mimo różnych zagrożeń, zabiegali, aby mieć miejsce na wspólną modlitwę. Musiało upłynąć ponad trzysta lat, aby można było zacząć budować świątynie chrześcijańskie. Na przestrzeni dwóch tysięcy lat powstało ich wiele, ale i wiele zostało zniszczonych czy wręcz zburzonych.

Ksiądz biskup przypomniał opinię niektórych historyków, którzy twierdzą, że pierwszy kościół na ziemiach polskich został zbudowany na górze Wawel przynajmniej sto lat przed Chrztem Polski. Było to prawdopodobnie związane z przyjęciem chrześcijaństwa przez Słowian Południowych. Dzieła ewangelizacji na tych terenach dokonali dwaj święci – Cyryl i Metody, którzy patronują hajnowskiej parafii.

Przed Eucharystią ks. dr Mariusz Boguszewski przypomniał zebranym historię parafii w Hajnówce. W oparciu o przygotowaną prezentację dokumentów, zdjęć, statystyk podsumował 25 lat działalności parafii. Swoistą ucztą dla ducha był patriotyczny program artystyczny w wykonaniu Andrzeja Kołakowskiego z Gdańska oraz Dariusza Kowalskiego z Warszawy. Słowem, muzyką i obrazem opowiadali tragiczną i bolesną historię Polski. Nie zabrakło występu Zbigniewa i Dawida Derewońko z Ciechanowca. Oprawę muzyczną podczas liturgii zapewnił Chór Leśników Puszczy Białowieskiej oraz parafialny chór męski.

Z okazji jubileuszu list gratulacyjny przesłał Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski. Wyrażono również wdzięczność księdzu proboszczowi, który swą posługę nieprzerwanie pełni od początku istnienia parafii. Na placu przykościelnym umieszczono figurę Chrystusa cierniem ukoronowanego. Stanowi ona pamiątkę jubileuszu parafii. Jej poświęcenia dokonał bp Piotr Sawczuk.

Druga część spotkania miała miejsce w Nadleśnictwie Hajnówka. Podczas okolicznościowych wystąpień podkreślano rolę i znaczenie NSZZ „Solidarność” nie tylko w przeszłości, ale i w czasach współczesnych. Opiera się ona na uniwersalnych wartościach chrześcijańskich, które leżą u podstaw fundamentu europejskiego. Wybrzmiał również silny związek, jaki łączy ruch solidarnościowy z Kościołem.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz parlamentarnych na czele z posłem Jarosławem Zielińskim i senatorami Jakiem Boguckim oraz Mariuszem Gromko, władz samorządowych, NSZZ „Solidarność”, służb mundurowych: policji, służby więziennej, straży pożarnej, straży granicznej, leśników oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Obecne były poczty sztandarowe.

Wraz z miejscowym proboszczem ks. kan. Zygmuntem Bronickim gospodarzem spotkania był Roman Sadokierski – przewodniczący Oddziału Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Hajnówce oraz Mariusz Agiejczyk – nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka.

2020-08-25 13:40

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Srebrny jubileusz p. Andrzeja Garbarka

[ TEMATY ]

25‑lecie

srebrny jubileusz

Bogdan Szyszko

Jubileusze pracy to okazja nie tylko do podsumowania dorobku zawodowego, ale też do zebrania w jednym miejscu i czasie, w krótkich 2-3 godzinach, wielu dobrych uczuć, odczuć i wrażeń. Zwłaszcza jeśli chodzi o artystów.

W sobotę 29 września, we wrocławskiej parafii św. Klemensa Dworzaka świętowano 25-lecie pracy p. Andrzeja Garbarka, organisty. Była okazja do wypytania o to „jak to się wszystko zaczęło?”, były prezenty muzyczne i symboliczne wiązanki kwiatów, ale przede wszystkim była obecność wielu z tych, dla których p. Andrzej gra na co dzień, towarzysząc wspólnocie w szukaniu Pana Boga. I to jak gra! Niektórzy dopiero po wyprowadzeniu się z parafii mogą to szczególnie docenić…

CZYTAJ DALEJ

Kraków: Kapelan Szpitala Uniwersyteckiego zwolniony za zniechęcanie do szczepień

2021-12-01 12:43

[ TEMATY ]

szpital

Archiwum Aspektów

Kapelan z oddziału klinicznego psychiatrii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie został dyscyplinarnie zwolniony, ze skutkiem natychmiastowym za zniechęcanie pacjentów do szczepień. Informacje te potwierdziła w środę PAP dyrekcja placówki.

W piśmie do krakowskiej kurii dyrektor szpitala Marcin Jędrychowski opisał sytuację i zwrócił się z prośbą o wyznaczenie nowego kapelana do posługi w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży.

CZYTAJ DALEJ

Prezes Human Life International Polska krytycznie o projekcie „Stop aborcji”

2021-12-02 20:21

[ TEMATY ]

sejm

obrońcy życia

Human Life International

projekt obywatelski

KAI/Franciszek Sychowski

Ewa Kowalewska, prezes Human Life International Polska

Ewa Kowalewska, prezes Human Life International Polska

Ewa Kowalewska, prezes Human Life International Polska, od lat zaangażowana w działania na rzecz obrony życia nienarodzonych, odnosi się krytycznie do obywatelskiego projektu „Stop aborcji”, który został dziś odrzucony podczas głosowania w Sejmie. Jej zdaniem ten projekt jest przeciwskuteczny, co od początku było do przewidzenia.

Ewa Kowalewska podkreśla, że w pełni zgadza się z fundamentalną zasadą, deklarowaną także przez autorów projektu, że każde dziecko powinno mieć prawo do życia. Jest jednak przekonana, że obrana metoda działania, jaką reprezentuje fundacja Pro jest niewłaściwa. Podkreśla, że tego typu inicjatywy w praktyce i w szerokim oddziaływaniu społecznym raczej odnoszą odwrotny skutek do deklarowanych celów, gdyż powodują spadek poparcia społecznego dla obrony życia oraz narastanie postaw agresywnych i konfrontacyjnych. W takiej atmosferze wszelka merytoryczna dyskusja staje się niemożliwa – podkreśla.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję