Reklama

Polska

Jak pomagać parom w rozwoju duchowym?

O tym, jak wspierać pary niesakramentalne, rodziny i małżeństwa w rozwoju duchowym rozmawiano w sobotę 18 kwietnia podczas spotkania Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich (ORRK), które odbyło się w Domu Pielgrzyma „Amicuc” przy sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu.

[ TEMATY ]

niesakramentalni

vanz-Foter-CC-BY-SA

Prowadzący spotkanie o. Adam Schulz SJ, przewodniczący ORRK poinformował, że spośród 3 mln członków ruchów katolickich w Polsce, 1 mln to osoby w sakramentalnym związku małżeńskim, choć nie zawsze oboje małżonkowie.

Wskazując, że nie ma ruchu katolickiego, który nie zajmowałby się kwestiami małżeństwa i rodziny, o. Schulz zaznaczył potrzebę pogłębiania przez wszystkie wspólnoty budowy Kościoła domowego. Przedstawił też najważniejsze pola aktywności prowadzącej do wzrostu duchowego w związkach sakramentalnych.

Reklama

Małżeństwa wraz z dziećmi powinny przede wszystkim uczestniczyć we wspólnej niedzielnej Eucharystii, modlić się za siebie nawzajem i w intencji dalszych żyjących oraz zmarłych członków rodziny. Może to być zarówno różaniec, jak i nieszpory, czy choćby modlitwy przed i po posiłkach. – Tam, gdzie jest wspólna modlitwa, łatwiej jest zażegnać rodzinne kryzysy – argumentował o. Schulz.

Do prawidłowego rozwoju duchowego par małżeńskich konieczny jest systematyczny dialog, nie oznaczający jednak powierzchownej rozmowy i wymiany myśli, ani tym bardziej wykrzykiwania swoich pretensji. Chodzi o umiejętność słuchania i dzielenia się troskami, a w rezultacie wzajemnego przebaczania sobie tego, co stało się źródłem ewentualnego konfliktu. – To konsoliduje więź małżeńską, pozwala lepiej się poznać i zrozumieć – mówił o. Schulz.

Istotne jest także wspólne spędzanie świąt kościelnych i rodzinnych. Zdaniem o. Schulza, przywiązanie Polaków do tradycji jest silne, ale należy bardziej zwracać uwagę na te rodziny, które traktują przeżywanie świąt powierzchownie – one są przede wszystkim adresatem apostolskiego działania ruchów katolickich.

Reklama

Konieczne jest zwrócenie większej uwagi w ruchach na młode rodziny i małżeństwa, które z racji codziennych obowiązków związanych np. z wychowaniem dzieci, są mniej aktywne w strukturach poszczególnych wspólnot. – Młode rodziny przyjdą na nasze spotkania, jeśli będzie miejsce dla nich i ich dzieci, bądźmy w tej mierze bardziej elastyczni – zachęcał przewodniczący Rady Ruchów Katolickich.

Za bardzo ważne o. Schulz uznał też uaktywnienie osób, które mogłyby towarzyszyć rodzinom i małżeństwom w dalszej formacji duchowej. - Mamy osoby odpowiedzialne za formację całych wspólnot lub indywidualnych opiekunów duchowych, nie ma natomiast osób mogących towarzyszyć w formacji małżeństwom i rodzinom – mówił prelegent. Rodziny z małymi dziećmi nie mogą bowiem uczestniczyć regularnie w spotkaniach wspólnoty, wymagają formacji ukierunkowanej na ich potrzeby i sposób funkcjonowania.

Mówiąc o parach niesakramentalnych, o. Schulz zauważył, że w ruchach katolickich dostrzec można dwie skrajne postawy: z jednej strony otwartość na tych, którzy nie mogą korzystać z sakramentów i troska o zagwarantowanie im choćby minimum formacji duchowej, a z drugiej strony – odrzucenie ludzi, którzy sami siebie „wyrzucili poza margines Kościoła”.

- Nie bawmy się w sędziów. To bardzo ważne, abyśmy podchodzili do takich osób z miłością oraz zgodnie z zasadami nauczania Kościoła – powiedział o. Schulz. Na potwierdzenie swoich słów przypomniał apel św. Jana Pawła II z encykliki „Familiaris consortio” o potrzebie okazania troski osobom rozwiedzionym, które weszły na drogę związku niesakramentalnego, tak aby nie czuły się odłączone do Kościoła, zwłaszcza że jako ochrzczeni powinni nadal uczestniczyć w jego życiu.

- To jest zadanie ruchów katolickich, jesteśmy bowiem bardziej elastyczni niż inne struktury Kościoła – podkreślił o. Schulz, przypominając o podstawowych praktykach duchowych, jakie zgodnie z nauczaniem Kościoła można zaoferować parom niesakramentalnym: uczęszczanie na Mszę świętą i słuchanie Słowa Bożego, zachęcanie do modlitwy, wychowanie dzieci w duchu wiary chrześcijańskiej, zaangażowanie w dzieła miłosierdzia, pielęgnowanie czynów pokutnych oraz komunia duchowa w miejsce komunii sakramentalnej.

Irena i Jerzy Grzybowscy podzielili się najważniejszymi wnioskami z Międzynarodowego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, który odbył się 22-24 stycznia w Rzymie. Organizatorem Kongresu była Papieska Rada do Spraw Rodziny, a jego głównym celem dyskusja nad „Relatio Synodi”, czyli dokumentem końcowym październikowego zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego rodzinie. Grzybowscy reprezentowali nim kierowany przez siebie ruch Spotkania Małżeńskie.

„Nie ulega wątpliwości, że głównym postulatem Kongresu do działania na różnych polach szeroko pojętego duszpasterstwa rodzin jest potrzeba pogłębiania zrozumienia, czym jest sakrament małżeństwa” – tłumaczył Jerzy Grzybowski. Doświadczenie „Spotkań Małżeńskich” wskazuje bowiem, że zarówno wśród osób przygotowujących się do małżeństwa, jak i wśród samych małżonków powszechny jest brak wiedzy na ten temat. – Mówiliśmy o tym na Kongresie, ale znalazło się to we wnioskach wszystkich grup językowych – zaznaczył Grzybowski.

Jak podkreślił, choć wśród ruchów na świecie panuje dość duża dowolność w organizowaniu kursów przedmałżeńskich, to np. w Polsce brak wiedzy na temat powołania małżeństwa jako sakramentu jest wśród absolwentów takich kursów „rażący”. – Również małżonkom potrzebna jest świadomość, czym jest sakrament małżeństwa, jak nim żyć. Potrzebne jest zrozumienie, że to oni są widzialnym znakiem miłości Chrystusa i Kościoła, a więc to oni są sakramentem i w jaki sposób to się realizuje w życiu? Każdy ruch powinien sobie odpowiedzieć na te pytania w duchu własnego charyzmatu – mówił Jerzy Grzybowski.

Zdaniem Ireny Grzybowskiej, jedną z przyczyn decyzji o niewstępowaniu na drogę małżeństwa jest to, żem młodzi ludzie nie otrzymują w rodzinie dobrych wzorców małżeńskiego życia. – Konieczne jest zwiększenie w tej mierze roli duszpasterstw, czy samych ruchów i stowarzyszeń rodzinnych, wreszcie większe uwrażliwienie Kościoła hierarchicznego – wskazywała.

Dla młodych ludzi zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego to taka sama impreza jak zwykła, tylko trochę bardziej pobożna – ubolewał Grzybowski. - Dlatego wybierają życie bez ślubu i odchodzą od Kościoła, gdyż nie znajdują w nim odpowiedzi na swoje pytania. Są też zrażeni tym, że wiele małżeństw się rozpada, dlatego wolą nie wybierać tak niepewnej ścieżki, za jaką uważają małżeństwo.

Temu zjawisku towarzyszy niski poziom kursów przedmałżeńskich, powodujący ich nieskuteczność. To z kolei „w swoisty sposób obniża wartość tego sakramentu w oczach przygotowujących się do niego i obniża autorytet Kościoła” – tłumaczył Jerzy Grzybowski.

Tymczasem, jego zdaniem, potrzebne jest „uderzenie ewangelizacyjne” – swego rodzaju terapią wstrząsową, która pokaże młodym, że ślub kościelny to nie jest zniewalająca przysięga, ani pułapka, którą na nich zastawia Kościół, czy też „niepotrzebna impreza”, ale brama otwierająca na rzeczywistość nadprzyrodzoną – dodał założyciel „Spotkań Małżeńskich”. – Potrzeba im świadomości, że łaska tego sakramentu pomoże im zachować miłość, a nie utracić wolność.

Proponowany w ramach „Spotkań Małżeńskich” kurs realizowany jest nie w tradycyjnej formie jednostronnych wykładów, ale bardziej interaktywnych warsztatów. Mają one pomóc kandydatom do małżeństwa przepracować w parze zagadnienia z psychologii komunikacji, jak i więzi z Panem Bogiem, uczą też rzeczywistego dialogu. – Mówi się dziś o potrzebie przedłużania kursów, ale bardziej chodzi o zmianę podejścia, tak by młodzi szli na kurs nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że jest on ciekawy – tłumaczył prelegent.

„Wówczas Kościół będzie przyciągał Panem Jezusem, a nie odpychał indeksem i stempelkami” – skonstatował Jerzy Grzybowski.

Odnosząc się do wskazówek dla par niesakramentalnych, Irena i Jerzy Grzybowscy ocenili, że w końcowym dokumencie Synodu Biskupów poświęconego rodzinie potrzebne jest zauważenie, iż „brak możliwości przystępowania do komunii świętej nie tylko nie przekreśla zbawienia duszy, ale jest szczególnym wyzwaniem do życia w świętości”.

- W „Spotkaniach Małżeńskich” przenosimy akcent z pragnienia przystępowania do komunii, z którym wielu przyjeżdża na nasze rekolekcje, na więź osobową i dialog z Panem Bogiem. Zwracamy się do powtórnych związków po rozwodzie nie tyle z ofertą uregulowania ich sytuacji w Kościele, co ze świadectwem wiary, nadziei i miłości. Pomagamy im rozpoznać w sobie, że Bóg ich nie odrzucił, co oczywiście nie oznacza akceptacji łamania prawa Bożego – opowiadał Jerzy Grzybowskim.

Jego zdaniem, problemem jest słaby związek par niesakramentalnych z Kościołem, utrwalony przekonaniem o odrzuceniu przez Kościół. – Potrzeba wielkiego wysiłku i dbałości ze strony Kościoła, by te utarte stereotypy przełamać i pokonać – stwierdził Jerzy Grzybowski.

Spotkanie Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich zakończyło się świadectwami poszczególnych wspólnot, m.in. Kościoła Domowego i Ruchu Focolare, na temat sposobów formacji duchowej rodzin i małżeństw.

2015-04-18 16:27

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Abp Müller : ja nie blokuję dyskusji o rozwiedzionych, lecz przypominam jej podstawy

[ TEMATY ]

Kościół

wiara

niesakramentalni

Włodzimierz Rędzioch

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary odpowiedział na krytykę niektórych niemieckich biskupów, zarzucających mu, że chce zablokować dyskusję na temat duszpasterstwa rozwodników żyjących w związkach niesakramentalnych. W październiku abp Gerhard Müller opublikował artykuł zaaprobowany przez Papieża, w którym przypomina nauczanie Chrystusa i Kościoła o nierozerwalności małżeństwa, zaznaczając, że jego zmiana nie należy do kompetencji Kościoła.

CZYTAJ DALEJ

Raport u dominikanów dla kogo i czemu ma służyć?

2021-09-22 07:48

Niedziela Ogólnopolska 39/2021, str. 12-13

[ TEMATY ]

raport

dominikanie

Adobe.Stock

Raport komisji w sprawie Pawła M. to pewnego rodzaju studium przypadku, brutalnego, patologicznego, ale jednak przypadku. Nie może on obciążać całego zakonu i Kościoła.

Na początku jestem winien pewne uściślenie. Po pierwsze – nie będę powtarzał treści raportu, gdyż jest on publiczny i każdy może się z nim zapoznać, ale jeśli nawet akcydentalnie pewne teksty zostaną przytoczone, to jedynie dla wzmocnienia konkretnej tezy. Po drugie – zdaję sobie sprawę, że w przypadku uczestnika komisji eksperckiej zachodzi pewna okoliczność, dla niektórych niepokonalna, która wypływa z dewizy nemo iudex in causa sua (łac. nikt nie może być sędzią w swojej sprawie), ale chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że zgadzam się z całością raportu, więc jeśli ktoś oczekuje na tekst polemiczny z jego tezami, to proszę przerwać czytanie i nie tracić niepotrzebnie czasu. Po trzecie od początku pracy w komisji większość członków, a może i wszyscy zetknęli się z bolesnymi oskarżeniami „rozwalania, niszczenia Kościoła”, co dla nas – jako ludzi wierzących i właśnie ludzi Kościoła – było wysoce niesprawiedliwe i w pewnym sensie obciążające. Proszę zatem przyjąć ten tekst jako ogólną refleksję dotyczącą bardzo wrażliwych spraw, które często są pomijane.

CZYTAJ DALEJ

Franciszek: pomóżmy Europie w odkryciu oblicza Jezusa

2021-09-23 18:12

[ TEMATY ]

Jezus Chrystus

Europa

papież Franciszek

PAP

„Pomóżmy dzisiejszej Europie chorej na znużenie w odkryciu na nowo wiecznie młodego oblicza Jezusa i Jego Oblubienicy” –zaapelował Ojciec Święty do uczestników jubileuszowej sesji plenarnej Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Istnieje ona od 50 lat. Papież sprawował wraz z nimi Eucharystię w bazylice watykańskiej. W obradach tego gremium bierze udział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki.

Franciszek zauważył, że chrześcijanom w Europie grozi pewne poczucie samozadowolenia, „podczas gdy wokół nas świątynie pustoszeją, a Jezus staje się coraz bardziej zapominany”. Dodał, że istniejące w ludzkim sercu wrodzone pragnienie Boga, „próbuje ugasić lekka, lecz dławiąca dyktatura konsumpcjonizmu”. Wskazał, że jedną z przyczyn tego stanu jest utrata „posmaku bezinteresowności”. „Może to być także nasz problem: skoncentrowanie się na różnych stanowiskach w Kościele, na debatach, programach i strategiach, a stracenie z oczu prawdziwego programu, programu Ewangelii: energii miłości, żaru bezinteresowności. Wyjściem z problemów i zamknięć jest zawsze dar darmo dany” – stwierdził Ojciec Święty.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję