Reklama

Niedziela Sosnowiecka

Z gorliwością służyć Bogu

Nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio przewodniczył sosnowieckim uroczystościom 100. rocznicy powstania Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Niedziela sosnowiecka 36/2021, str. IV

[ TEMATY ]

100‑lecie

Karmelitanki Dzieciątka Jezus

Piotr Lorenc/Niedziela

Pamiątkowe zdjęcie przed katedrą

Pamiątkowe zdjęcie przed katedrą

Jubileusz to dobry czas, by zatrzymać się, spojrzeć wstecz, podsumować to, co było dobre, zauważyć to, co się nie powiodło, by następnie z zebranym doświadczeniem wyruszyć w dalszą drogę i z odnowioną gorliwością świadczyć o Panu w życiu codziennym – powiedział abp Salvatore Pennacchio podczas Mszy św. w sosnowieckiej bazylice katedralnej.

Odpust zupełny

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus rozpoczęły Wielki Jubileusz 100-lecia założenia zgromadzenia w 1. niedzielę Adwentu 2020. Rok jubileuszowy potrwa do 2 lutego 2022 r. Zgromadzenie otrzymało apostolskie błogosławieństwo Franciszka, a Penitencjaria Apostolska dekretem z 22 października 2020 r. udzieliła siostrom oraz wszystkim uczestnikom celebracji jubileuszowych daru odpustu zupełnego, który będzie można zyskiwać każdego dnia w określonych okolicznościach pod zwykłymi warunkami.

Jubileusz w wielu miejscach

Reklama

Jak przypomniała s. Konrada Dubel obchody jubileuszowe zostały zainicjowane 29 listopada 2020 r. przez bp. Romualda Kamińskiego w katedrze warszawsko-praskiej, gdyż na terenie tej diecezji znajduje się Dom Generalny zgromadzenia. Centralne uroczystości jubileuszowe odbyły się 21 sierpnia br. w katedrze sosnowieckiej. W prowincji krakowskiej zgromadzenia główna Msza św. jubileuszowa będzie odprawiona w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej i św. Rafała Kalinowskiego w Czernej 20 listopada br. Prowincja łódzka będzie świętować jubileusz w archikatedrze w Łodzi 9 października br. pod przewodnictwem abp. Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego. W samym dniu 100-rocznicy założenia zgromadzenia, 31 grudnia br., siostry będą modlić się w kościele zakonnym przy Domu Macierzystym Sosnowcu pod przewodnictwem generała Zakonu Karmelitów Bosych. Ponadto w ciągu Roku Jubileuszowego w kościołach parafialnych, przy których mieszkają i pracują siostry, będą celebrowane Msze św. dziękczynne za Zgromadzenie, z udziałem parafian oraz z możliwością uzyskania odpustu zupełnego. – Naszą modlitwę dziękczynną rozszerzymy o wymiar błagalny w intencjach za Ojca Świętego, Kościół, o beatyfikację założycieli, sługi Bożego o. Anzelma Gądka i czcigodnej sługi Bożej m. Teresy Kierocińskiej, za dzieła ewangelizacyjne, misyjne i charytatywne zgromadzenia oraz o nowe powołania do rodziny zakonnej – powiedziała s. Dubel.

Rozniecać miłość

W homilii wygłoszonej na Mszy św. jubileuszowej 21 sierpnia w sosnowieckiej bazylice katedralnej abp Salvatore Pennacchio jasno określił dalsze perspektywy działania Zgromadzenia. – Rozniecać miłość – to wasze zasadnicze zadanie, którego aktualność nie skończy się nigdy, bo świat wciąż spragniony jest miłości, a zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy, jak to mówił św. Paweł – świat nie potrzebuje nauczycieli, a świadków. Drogie siostry, waszym celem jest rozniecać miłość. Ale żeby podjąć się realizacji tego celu same musicie być blisko gorejącego Serca Jezusa, a wzrok mieć wyczulony na dobro i piękno. Wysoką poprzeczkę wyznaczyli wam założyciele – podkreślił nuncjusz i zaapelował, by siostry szły drogą Matki Bożej. – Choć Maryja, matka dwunastoletniego Jezusa – która w pielgrzymce ze świątyni zgubiła Go wśród drogi, a gdy odnalazła wraz ze świętym Józefem kontemplowała – chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu i już nigdy nie pozwoliła Mu zaginąć. Można bowiem być bardzo blisko Jezusa i widzieć Go codziennie w Eucharystii czy w medytacji słowa Bożego, a mimo to zagubić Go w codzienności. W Ewangelii św. Łukasz wyraźnie podkreśla, że Józef i Maryja uczestniczą w wydarzeniach, których nie rozumieją do końca. Tak i my nie rozumiemy i nie znamy przyszłości, ale mamy tę jedną pewność, że wierność drodze, którą przewidział dla nas dobry Bóg nigdy nas nie zawiedzie i nie rozczaruje. Dlatego możemy śpiewać dziś z psalmistą: „Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, i oznajmiał potęgę Twoją, bo przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie” – powiedział abp Pennacchio.

List od Franciszka

Specjalny list do uczestników uroczystości wystosował papież Franciszek. Odczytał go bp Grzegorz Kaszak: „Niech ten wyjątkowy czas łaski, czas dziękczynienia i kontemplacji bóstwa i człowieczeństwa Syna Bożego, pozwoli na nowo skierować serca ku pierwotnej miłości, jaką przekazali siostrom założyciele, sługa Boży o. Anzelm od św. Andrzeja Corsini i czcigodna sługa Boża m. Teresa od św. Józefa. Modlitewna refleksja nad ewangeliczną wartością charyzmatu niech owocuje pogłębieniem ducha dziecięctwa i ducha zawierzenia się Ojcu Niebieskiemu we wspólnotowej i osobistej drodze do świętości. Doskonałość – jak pisała św. Teresa z Lisieux – polega na czynieniu Jego woli, na stawaniu się tym, kim On chce byśmy byli. Realizując zatem misję zgromadzenia zgodnie z karmelitańskim charyzmatem, z odnowionym zapałem podejmujcie nadal wasze posłannictwo, przekazując czułą miłość Boga tym, którzy jej szczególnie potrzebują” – napisał papież Franciszek.

Podziękowanie przełożonej generalnej

Matka Błażeja Stefańska w słowie skierowanym do uczestników uroczystości wskazała, że siostry błogosławią Boga za to, że Jego łaska towarzyszyła zgromadzeniu od początku. – Przez trudny XX wiek, znaczony na ziemi polskiej krwią rodaków w zdobywaniu niepodległości oraz heroiczną postawą w obronie Ojczyzny i wiary, siostry naszego zgromadzenia przez spełnianie misji ewangelizacyjnej włączały się w nurt życia Kościoła w Polsce i na świecie. Przez ostatni czas 9-letniej nowenny starałyśmy się duchowo przygotować na „Wielki Jubileusz Małego Karmelu”. Świętując 100-lecie istnienia zgromadzenia, pełne wdzięczności wspominamy naszych Czcigodnych Założycieli i wraz ze Świętymi Karmelu, „jako ci, którzy miłosierdzia doznali”, ogłaszamy dzieła potęgi naszego Boga. W nowym stuleciu naszej historii pragniemy z nową gorliwością żyć dla Chrystusa i jego Kościoła oraz dzielić się głębokim charyzmatycznym przesłaniem ojca założyciela, sługi Bożego Anzelma Gądka, który wskazując na źródło naszego życia wiary, zachęcał, byśmy wsłuchiwały się w Słowo, które stało się Ciałem, i które daje moc, by stać się dziećmi Bożymi – powiedziała przełożona generalna. Przypomniała także, że zgromadzeniu patronuje św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, doktor Kościoła. – To ona odkryła i wskazała prostą „małą drogę” do świętości. Biorąc wzór z naszej patronki, błogosławimy Boga Wszechmogącego za wszelkie dobre dzieła podejmowane dotąd przez zgromadzenie, ,,które by nie kwitły, gdyby nie cierpienie”. Wiemy, że w aspekcie wiary, także trudne wydarzenia nabierają zbawczego wymiaru i sensu. Rozumiemy, że przeżywane cierpienia, dzięki łasce Bożej będą mocnym fundamentem pod nowe stulecie. Nie poddajemy się zwątpieniu, gdyż wierzymy, iż najmniejsza iskra miłości Bożej może rozpalić wielki ogień, który ogrzeje świat i oświetli każdą ciemność duszy – powiedziała m. Błażeja Stefańska.

2021-08-31 12:09

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

100 lat Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Karmelitanki Dzieciątka Jezus to polskie zgromadzenie zakonne, które narodziło się w Sosnowcu, a dziś jest obecne w 11 krajach i liczy ponad 450 sióstr. W sobotę 21 sierpnia o godz. 11.00 w Bazylice katedralnej w Sosnowcu odbędzie się uroczyste dziękczynienie za 100 lat istnienia.

W programie jubileuszowych obchodów znajdzie się m.in. o godz. 11.00 prelekcja „Powołane do modlitwy i pracy. Rys historyczny Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus 1921-2021”, którą wygłosi dr hab. Lech Krzyżanowski, prof. UŚ oraz godzinę później Msza święta sprawowana przez abpa Salvatore Pennacchio, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce z okazji 100-lecia Zgromadzenia oraz 75. rocznicy śmierci czcigodnej sługi Bożej Teresy Kierocińskiej.

CZYTAJ DALEJ

Św. Ambroży obrońca Bożego Prawa

Niedziela łowicka 49/2002

[ TEMATY ]

święty

św. Ambroży

pl.wikiepdia.org

7 grudnia Kościół katolicki obchodzi wspomnienie liturgiczne św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła, jedną z największych postaci Kościoła Zachodniego w IV w. Dane o wcześniejszym jego życiu są skąpe, natomiast biografia od chwili wybrania go na biskupa jest bardzo bogata.

Ambroży urodził się około roku 340 w Trewirze (dzisiejsze Niemcy), jako syn prefekta Galii. Otrzymawszy staranne wykształcenie w Rzymie, rozpoczął karierę państwową na terenie dzisiejszej Jugosławii. Około roku 370 został mianowany zarządcą - prefektem północnej Italii, mieszkając w Mediolanie.
W roku 374 w Mediolanie zmarł tamtejszy biskup. Zapowiadał się burzliwy wybór nowego biskupa, gdyż dwie partie: jedna prawowierna, druga sympatyzująca z arianizmem, wysuwały swoich kandydatów, ale ponieważ głosy były równomierne, wybory się przeciągały. Ambroży, podejrzewając, że może dojść do zamieszek, nie chcąc do nich dopuścić, z urzędu udał się do katedry. Kiedy tam się znalazł, z tłumu jakieś dziecko zwołało: "Ambroży biskupem". Zebrani uznali to za znak opatrznościowy i mimo tego, że Ambroży - choć należał do rodziny chrześcijańskiej - nie był nawet ochrzczony i opierał się, wymogli na nim zgodę. Dla wybierających nie stanowiło to żadnej przeszkody. Wiedzieli, że jest człowiekiem sprawiedliwym i bardzo odpowiedzialnym, a to wystarczyło, by mógł być dobrym biskupem. Przyszłość potwierdziła, że mieli rację.
W ciągu ośmiu dni Ambroży przygotował się, przyjął chrzest i pozostałe sakramenty, a 7 grudnia 374 r. został konsekrowany na biskupa Mediolanu.
Nowy biskup wiedział, jak małe kompetencje posiada w zakresie znajomości Pisma Świętego i prawd objawionych, dlatego swoje duszpasterzowanie rozpoczął od gruntownego studiowania Biblii i literatury chrześcijańskiej. Miało to służyć jego przepowiadaniu. Wnet zasłynął jako kaznodzieja; podziwiał go św. Augustyn.
Św. Ambroży żył i działał w okresie, kiedy dopiero zaczynały się kształtować stosunki Kościoła z państwem (władzą cesarską). Jego postawa i poczynania w tej dziedzinie miały znaczący wpływ na przyszłość tych stosunków. Inicjatywy biskupa Mediolanu były też próbą określenia miejsca Kościoła w społeczeństwie. Z tego też punktu widzenia należy oceniać słynne "potyczki" Ambrożego z władzą cesarską.
Najgłośniejszym był konflikt Ambrożego z cesarzem Teodozjuszem. Powodem była rzeź dokonana z rozkazu cesarza w Tessalonikach. Podczas lokalnych zamieszek zginął tam jeden z oficerów rzymskich. W odwecie cesarz zarządził masakrę ludności; mieszkańców zgromadzonych w cyrku zaatakowali żołnierze. Zginęło prawie 700 osób. Wówczas biskup Ambroży nałożył na cesarza obowiązek odbycia pokuty. O dziwo, Teodozjusz uznał swój grzech i zgodził się na określoną przez biskupa pokutę, co było wyrazem wielkiego autorytetu biskupa Ambrożego. Za jego sprawą świat zrozumiał, że władca w Kościele jest tylko wiernym - niczym więcej - i obowiązują go te same zasady Bożego Prawa, które normują życie wszystkich.
Sprecyzowane przez św. Ambrożego ustawienie władcy wobec Bożego Prawa, na straży którego stoi biskup, stało się normą w Kościele katolickim i obowiązuje do dziś. Potknął się o tę normę w XVI w. Henryk VIII, który po popełnieniu grzechu, nie chcąc pokutować, wolał oderwać cały Kościół angielski od biskupa Rzymu. Ten zaś, stając na straży Bożego Prawa, nie mógł przyjąć innego rozwiązania.
Wspomnienie postaci św. Ambrożego przypomina bardzo trudne zagadnienie relacji Kościoła do państwa, zwłaszcza wtedy, gdy władzę w państwie sprawuje katolik. Ten bowiem jako wierzący musi się nieustannie liczyć z Bożym Prawem. Nie chodzi tu tylko o decyzje, ale i o zachowanie Bożego Prawa w życiu osobistym, które dla podwładnych jest niepisaną normą postępowania.
Stąd do historii św. Ambroży przeszedł nie tyle jako teolog, ile jako odważny biskup, wzywający władców (dzisiaj sprawujących władzę na różnym szczeblu życia demokratycznego) do zachowania Prawa Bożego.
Św. Ambroży zmarł w Wielką Sobotę 4 kwietnia 397 r. Został pochowany w Mediolanie. Do dziś pozostaje postacią wręcz symboliczną dla tego miasta. Zdumiewała jego aktywność, co podkreślił biograf, notując z podziwem, że po śmierci Ambrożego, jego obowiązki katechetyczne musiały być podzielone między pięciu kapłanów.

CZYTAJ DALEJ

Poświęcenie pomnika św. Barbary

2021-12-07 21:42

Natalia Janowiec

Poświecenie pomnika św. Babrbary

Poświecenie pomnika św. Babrbary

W Jaśle odsłonięto i poświęcono pomnik św. Barbary, patronki górników, hutników, żołnierzy. Uroczystość miała miejsce na terenie siedziby Oddziału Zakładu Gazowniczego przy ul. Floriańskiej. Ceremonii poświęcenia dokonał ks. Stanisław Nabywaniec.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję