Reklama

Niedziela Lubelska

Chełm

Żył na wzór św. Franciszka. Wspomnienie o śp. o. Maksymilianie Wasilewskim

Tadeusz Boniecki

26 marca 2020 r. w Klinice Kardiologicznej w Warszawie-Aninie po długiej chorobie zmarł o. Maksymilian Jarosław Wasilewski OFM. Miał 60 lat, w kapłaństwie przeżył 34, zaś w zakonie franciszkańskim był przez 41 lat. Przez wiele lat był gwardianem klasztoru Ojców Franciszkanów w Chełmie. Był też pierwszym kustoszem sanktuarium św. Antoniego w Chełmie. Skromne uroczystości pogrzebowe odbyły się 28 marca. Ze względu na pandemie koronawirusa oprócz celebransów uczestniczyło w nich tylko kilka osób. Mszę św. pogrzebową odprawił abp Stanisław Budzik.

Wiadomość o śmierci chorującego od dłuższego czasu na serce ojca Maksymiliana pogrążyła w smutku cały Chełm. Ojciec Maksymilian miał wielki autorytet nie tylko wśród wiernych, ale i wszystkich którzy kiedykolwiek mieli okazję go poznać. Dla każdego zawsze miał dobre słowo, radę, modlitwę. Swoje serce otwierał dla wszystkich. Jednak szczególną miłością darzył zawodników i kibiców klubu piłkarskiego Chełmianka. Był kapelanem tego zespołu i znanym w miesicie miłośnikiem piłki nożnej. Przed każdym meczem wspierał i umacniał duchowo to środowisko. Właśnie o futbolu mógł rozmawiać godzinami, wiedział o nim praktycznie wszystko. Rozumiał i kochał ludzi chorych, bo sam doświadczył krzyża choroby z którą walczył do końca. Choroba zwyciężyła i Ojciec Maksymilian przeniósł się do Domu Ojca.

Uroczystości pogrzebowe śp. ojca Maksymiliana Wasilewskiego były niezwykle skromne. Panująca epidemia wymusiła zamknięcie dla wiernych sanktuarium św. Antoniego. W środku świątyni w modlitwie za zmarłego kapłana uczestniczyło tylko 5 osób. Żałobnej Mszy św. odprawionej w sobotę 28 marca przewodniczył abp Stanisław Budzik. W koncelebrze uczestniczyły władze krakowskiej franciszkańskiej prowincji Matki Bożej Anielskiej: prowincjał o. Jacek Koman oraz wikariusz prowincji ojciec Rufin Maryjka. W żałobnej liturgii uczestniczył o. Berard Karpiński, gwardian chełmskiego klasztoru. Nie było więc długich żałobnych przemówień, pożegnań i refleksji. Wszyscy którzy znali osobiście tego wspaniałego kapłana i przyjaciela wielu osób, łączyli się na modlitwie za spokój jego duszy we własnych domach. Bezpośrednio przed żałobną Mszą św. przed trumną zmarłego bracia franciszkanie z chełmskiej wspólnoty odmówili Różaniec.

Reklama

Na początku Liturgii głos zabrał ojciec prowincjał Jacek Koman. – Przychodzi nam w tym szczególnym czasie, znaku dla nas wszystkich, przeżywać Eucharystię w której jest zamknięte życie i zmartwychwstanie każdego z nas. Dziękujemy Bogu za dar powołania śp. Ojca Maksymiliana i życia w zakonie św. Franciszka. Za jego postawę kapłana, misjonarza i zakonnika. Dzisiaj było by tutaj wielu wiernych. Kościół byłby pełny, gdyby nie pandemia. Nasze wspólnoty zakonne w prowincji łączą się przy ołtarzu we wspólnej modlitwie za duszę śp. o. Maksymiliana - mówił prowincjał.

Rozpoczynając Liturgię, abp Budzik mówił o smutnym czasie Wielkiego Postu. – Cały świat drży z obawy o życie wielu ludzi ogarniętych epidemią koronawirusa. Na pewno byłoby tutaj wielu kapłanów z całej archidiecezji lubelskiej, bo ojciec Maksymilian był przez nas bardzo ceniony, kochany. Był człowiekiem otwartym i radosnym. Podziwiałem go w ostatnich latach ciężkiej choroby serca, jak z wielkim optymizmem i zaufaniem Bogu znosił to cierpienie. Chcę mu podziękować w imieniu moich poprzedników: abp. Bolesława Pylaka, którego niezwykle cenił, i abp. Józefa Życińskiego, który nałożył korony św. Antoniemu z tego sanktuarium. Wiele osób jest zasmuconych odejściem ojca Maksymiliana. Idźmy przez ten smutny czas z Chrystusem przywracającym nadzieję - mówił Pasterz. Żałobną egzortę wygłosił ojciec Rufin Maryjka. Przypomniał w niej najważniejsze etapy życia ojca Maksymiliana Wasilewskiego.

Ojciec Maksymilian Jarosław Wasilewski OFM, s. Krzysztofa i Ireny z domu Dąbrowskiej, urodził się 3 września 1959 r. w Chełmie (archidiecezja lubelska). Już w szkole podstawowej wiedział, co w życiu będzie robił. „Regularnie służyłem do mszy świętej w bazylice – mówił. - Z każdym rokiem czułem coraz większe powołanie. Tego się nie da opisać. Człowiek odczuwa w sobie pragnienie, zachętę, aby pójść daną drogą”. Po skończonej nauce w szkole podstawowej pojechał do prowadzonego przez ojców franciszkanów liceum w Wieliczce koło Krakowa. „Zakon ten wskazał mi nieżyjący już ksiądz kanonik Marceli Mrozek z chełmskiej bazyliki – wspominał po latach ojciec Maksymilian. - Wysłał do rektora Augustyna Szymańskiego, rodem z Chełma, list polecający i kolejne cztery lata swojego życia spędziłem w Wieliczce. Po liceum był rok nowicjatu, czyli przygotowań do życia zakonnego, w Przemyślu. Tam dostałem swój pierwszy habit”. Profesję zakonną złożył 30 sierpnia 1980 r. w Przemyślu. W latach 1980 - 1986 studiował filozofię i teologię w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Kazimierza Górnego w dniu 10 maja 1986 r. na Bronowicach w Krakowie. Na rok przed zakończeniem studiów podjął decyzję o wyjeździe na misje do Afryki.

Reklama

„Powiedziałem o tym tylko swojej matce. Koledzy z seminarium nie znali moich planów” – wspominał po latach. Zanim jednak wyjechał do Afryki, blisko rok spędził w Paryżu na przygotowaniach do misji. Przeszedł intensywny kurs języka francuskiego. „W bardzo krótkim czasie musiałem opanować mowę i pismo - wspominał o. Maksymilian. - Języka uczyłem się na paryskiej Sorbonie, po pięć godzin dziennie. Do tego jeszcze doszły zajęcia z fonetyki. Ukończyłem kurs podstawowy i drugi bardziej zaawansowany”. W latach 1987 – 1994 o. Maksymilian pełnił posługę duszpasterską na misjach w Togo w Afryce. „To był zupełnie inny świat, kultura, ludzie, inny klimat - mówił. - Decydując się na to, zdawałem sobie sprawę, jak ciężka praca czeka ojców misjonarzy w Afryce. Skupialiśmy się przede wszystkim na pracy duszpasterskiej, ewangelizacji, choć bardzo często musieliśmy też odnaleźć się w innych rolach. Ludzie potrzebowali wszelakiej pomocy”. Od wielu lat pasją ojca Maksymiliana był sport, a przede wszystkim piłka nożna. Właśnie w Togo w miejscowości Borgou, do której został skierowany, stworzył drużynę piłkarską. „Własnymi siłami zrobiliśmy wtedy prawdziwe boisko do gry w piłkę nożną – wspominał kilka lat temu - Choć z wykształcenia nie jestem szkoleniowcem, prowadziłem treningi”. W czasie pobytu w Togo o. Maksymilian nadzorował także budowę kościoła w miejscowości Mandouri. „To była bardzo ważna misja. Stara świątynia okazała się zbyt mała, miała złe warunki i zapadła decyzja o budowie nowej, dużej, która mogłaby pomieścić jak najwięcej wiernych”. Po prawie siedmiu latach pracy na misjach w Togo, ze względów zdrowotnych ojciec Maksymilian postanowił wrócić do kraju.

Pełnił posługę duszpasterską m.in. jako kustosz sanktuarium, katecheta oraz ekonom, wikariusz i gwardian wspólnoty w klasztorach: św. Antoniego w Warszawie i Chełmie. Od lipca 1994 r. należał do Wspólnoty Ojców Franciszkanów w Chełmie. Od wielu lat właśnie w Chełmie przybliżał wiernym kult św. Antoniego Padewskiego. Wierni czciciele św. Antoniego Padewskiego, przychodząc do franciszkańskiego kościołka z całego miasta, wypraszali przed jego obrazem znajdującym się w bocznej nawie świątyni, potrzebne łaski. Osoby zagubione duchowo błagają o radę w trudnych i często beznadziejnych sytuacjach życiowych. To właśnie o. Maksymilian podjął w 2007 r. u ówczesnego Metropolity Lubelskiego abp. Józefa Życińskiego starania o koronację słynącego już łaskami cudownego obrazu św. Antoniego. Trwały ponad 2 lata. Przez ten czas we wszystkich parafiach regionu chełmskiego Ojcowie Franciszkanie głosili rekolekcje i kazania. Były też specjalne nabożeństwa do św. Antoniego a także sesja naukowa w całości poświęcona obecności Franciszkanów Chełmie. Zwieńczeniem ówczesnych duchowych przygotowań były natomiast tygodniowe Misje Święte przeprowadzone przez Sekretariat Ewangelizacji krakowskiej Prowincji Matki Bożej Anielskiej. Przygotowaniom duchowym towarzyszyły również i te materialne, w które ochoczo włączyli się mieszkańcy miasta. Na prośbę ojca Maksymiliana Wasilewskiego, wierni przynosili złotą biżuterię, której wystarczyło na zrobienie koron. Sama koronacja odbyła się 27 czerwca 2009 r. Mszy św. koronacyjnej przewodniczył abp Józef Życiński.

Pomimo wielkich problemów z sercem, ojciec Maksymilian wiele sił i zaangażowania włożył w przygotowanie 10 rocznicy koronacji obrazu św. Antoniego Padewskiego. W czerwcu ubiegłego roku oprócz wiernych zaprosił na to wydarzenie bp. Witaliaja Skomorowskiego ordynariusza diecezji łuckiej na Ukrainie. Była to ostania tak wielka uroczystość religijna, którą przygotowywał i nadzorował ojciec Maksymilian. Przez cały czas oczekiwał na przeszczep serca. Nowe serce w końcu otrzymał, jednak cieszył nim się nim zaledwie trzy miesiące. Zmarł w Klinice Kardiologicznej w Aninie 26 marca tego roku. - Był otoczony miłością wszystkich osób, które nim się opiekowały. Dziękujemy za dar służby i kapłaństwa naszego brata Maksymiliana. Był człowiekiem mądrym, umiejącym obiektywnie patrzeć na świat i wydarzenia, zarówno te wielkie jak i małe. W każdym człowieku widział prawdę, nigdy nie oceniał, nie krytykował. W swojej kapłańskiej posłudze, mimo własnej choroby, był wytrwały do końca, czuły i pogodny. Te wszystkie więzi jakie nas łączą ze śp. ojcem Maksymilianem, zawiążą się jeszcze bardziej przez tajemnicę chrztu św. , Eucharystii, przez życie Kościoła będącego ciałem Jezusa Chrystusa - mówił ojciec Rufin Maryjka.

Ostatnim etapem ziemskiej wędrówki śp. ojca Maksymiliana Wasilewskiego OFM był przejazd na cmentarz przy ul. Lwowskiej w Chełmie. Przy jego grobie było zaledwie kilka osób, najbliższa rodzina. Modlitwy nad grobem zmarłego kapłana odmówił Ojciec Prowincjał Jacek Koman. Ojciec Maksymilian spoczął w zakonnym grobowcu wśród zmarłych wcześniej chełmskich Franciszkanów. Polecajmy Panu Bogu śp. Ojca Maksymiliana w naszych modlitwach. Niech Dobry Bóg wynagrodzi mu jego ofiarną posługę duszpasterską w Zakonie Braci Mniejszych w Polsce i na afrykańskich misjach.

2020-04-01 10:54

Ocena: +2 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Nowenna do Ducha Świętego

[ TEMATY ]

nowenna

Duch Święty

Pio Si/pl.fotolia.com

Jak co roku w oczekiwaniu na to Święto Kościół katolicki będzie odprawiał nowennę do Ducha Świętego i tym samym trwał we wspólnej modlitwie, podobnie jak apostołowie, którzy modlili się jednomyślnie po wniebowstąpieniu Pana Jezusa czekając w Jerozolimie na zapowiedziane przez Niego zesłanie Ducha Świętego.

Ponieważ nowenna do Ducha Świętego przypada w maju i czerwcu, dlatego łączy się ją z nabożeństwami majowymi czy też czerwcowymi w następujący sposób:

1. Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu można zaśpiewać hymn: "O Stworzycielu, Duchu, przyjdź" lub sekwencję: "Przybądź, Duchu Święty" czy też inną pieśń do Ducha Świętego.

2. Modlitwa wstępna: Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

3. Na poszczególne dni nowenny:

Dzień pierwszy

W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus "zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego" (J 7,37.39).

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

Dzień drugi

Pismo Święte poucza:

"Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego" (Tt 3,5-7).

Módlmy się:

Boże, który w Chrzcie Świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

Dzień trzeci

Pismo Święte poucza:

"Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem" ( 1 Kor 12,13).

Módlmy się:

Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

Dzień czwarty

Pismo Święte poucza:

"Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych" (2 Kor 1,21-22).

Módlmy się:

Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

Dzień piąty

Pismo Święte poucza:

"Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8,26-27).

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

Dzień szósty

Pismo Święte poucza:

"Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy" (Ga 5,16.22.25).

Módlmy się:

Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

Dzień siódmy

Pismo Święte poucza:

"Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele" (1 Kor 6,19-20).

Módlmy się:

Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.

Dzień ósmy

Pismo Święte poucza:

"Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha - Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego" (1 Kor 2, 1 ).

Módlmy się:

Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

Dzień dziewiąty

Pismo Święte poucza:

"Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).

Módlmy się:

Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

4. Ojcze Nasz...

5. Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

6. Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny (lub do Serca Pana Jezusa)

7. Zakończenie nabożeństwa błogosławieństwem eucharystycznym.

CZYTAJ DALEJ

Otworzyliśmy drzwi naszych domów

2020-05-31 00:21

Fot. Grzegorz Kryszczuk

Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju na wrocławskich Popowicach stał się Wieczernikiem. Cztery wspólnoty - Dom Boży, Lew Judy, Koinonia Jan Chrzciciel oraz Porta Coeli przeżywały wigilię Zesłania Ducha Świętego. Eucharystii przewodniczył ks. prof. Mariusz Rosik.


- Świętowaliśmy zmartwychwstanie naszego Pana w sytuacji zamkniętych drzwi naszych domów. Apostołowie też siedzieli pod kluczem 50 dni w Wieczerniku. I tak jak tamtej nocy po wylaniu Ducha wyszli na ulice, tak my dziś otwieramy drzwi naszych mieszkań i świątyń i spotykamy się by być świadkami – tymi słowami przywitał wszystkich ks. prof. Rosik.


- Nie otrzymaliście ducha bojaźni, ale Ducha przybrania za synów, dlatego możecie wołać Abba Ojcze! Duch Św. sprawia, że możemy naszego Boga nazywać Ojcem. Zapraszam do refleksji nad symbolami, pod którymi występuje Duch Święty. Pierwszy wynika wprost z dzisiejszej Ewangelii. Jest to woda. Chrystus powiedział, że jak ktoś jest spragniony to niech pije, a zdroje wody żywej wypłyną z Jego wnętrza. Duch święty jest Wodą Życia.

Ks. prof Rosik nawiązał do biblijnej sceny rozmowy Jezusa z Samarytanką, kiedy spotykają się oboje w samo południe pod studnią. - Kobieta miała kilku mężów i najprawdopodobniej dużo dzieci. W Izraelu można było za bezdzietność otrzymać list rozwodowy ze specjalną adnotacją. Samarytanka z pewnością obarczona byłą różnymi doświadczeniami z przeszłości, była poraniona sytuacjami życiowymi, może cierpiała z powodu relacji międzyludzkich.

- Już sam fakt, że przyszła do studni w samo południe, kiedy ruch jest najmniejszy, pokazuje, że unikała ludzi i wystawiania się na spojrzenia i komentarze pod jej adresem. Po chwili rozmowy z Jezusem zostawia dzban i biegnie do wioski i krzyczy - chodźcie i zobaczcie Mesjasza. Ona od tej chwili daje świadectwo. Pozostawiony dzban jest symbolem poranionego serca, które ona zostawia Jezusowi u Jego stóp – mówił ks. prof. Rosik.

Drugim i trzecim symbolem Ducha Św, o którym wspomniał ks. Rosik to silny wiatr i ogień. - Kiedy mam coś uporządkowane w głowie i zaplanowany cały dzień, nagle dzwoni telefon i wszystkie moje plany się zmieniają. Tak działa Duch Święty. On pragnie tego, żebyśmy byli z nim cały czas w relacji – dodał celebrans. Po Eucharystii była modlitwa i uwielbienie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję