Reklama

Niedziela Świdnicka

Myśl na tydzień - bp Marek Mendyk

[ TEMATY ]

bp Marek Mendyk

Myśl na tydzień

Ks. Mirosław Benedyk/Niedziela

Bp Marek Mendyk

Bp Marek Mendyk

27.09.2022 – 3.10.2022
Panie Boże, prosimy za tych, co sprawują władzę. Chroń ich przed zarozumiałością, pychą i głupotą.

20.09.2022 – 26.09.2022
Słowo jest jak ziarno rzucone w ziemię. A do nas należy strzec tego Słowa, chronić je w sobie, aby nie wykradło go nam nasze roztargnienie, płytkość naszego życia, zmysłowość, ucieczka od tego, co wewnętrzne.

13.09.2022 – 19.09.2022
Praktykowanie cnoty pokory zbliża nas do ludzi i do Boga. Na tym też polega świętość.

6.09.2022 – 12.09.2022
Jezus pociągając do pójścia za sobą, prowokuje, byśmy w naszej codzienności zostawiali sprawy ważne – dla tych najważniejszych.

30.08.2022 – 5.09.2022
W przykazaniu miłości bliźniego nie można stosować reguł handlowych, czyli miłować tylko tych, którzy są „po naszej stronie”.

22.08.2022 – 29.08.2022
Upomnienie braterskie: dwie ważne wartości – miłość i prawda. Prawda podana bez miłości nie wyzwala. Miłość bez prawdy jest atrapą miłości.

16.08.2022 – 22.08.2022
Na cóż nam udział we Mszy św., medytacja Słowa i karmienie Ciałem Chrystusa, jeśli nie ma w nas ducha przebaczenia i pojednania.

9.08.2022 – 15.08.2022
Mądry ten człowiek, który potrafi tak spożytkować dobra materialne, by stały się początkiem dóbr duchowych.

2.08.2022 – 8.08.2022
Zamiast martwić się i stawiać sobie wiele pytań, lepiej zacząć patrzeć w niebo i mówić: Ojcze nasz, który jesteś w niebie ... Być może wtedy nasze serca pojęłyby Jego logikę!

26.07.2022 – 1.08.2022
Zdarza się, że biologiczna rodzina może być przeszkodą w duchowym wzroście. Pamiętajmy: gdy zawodzi rodzina biologiczna, mamy jeszcze duchową rodzinę tych, którzy pełnią wolę Bożą.

19.07.2022 – 25.07.2022
Jeśli nauczymy się dostrzegać Bożą obecność w chwilach radosnych, nie stracimy jej z oczu w chwilach dramatycznych.

12.07.2022 – 18.07.2022
Uczeń Jezusa ma okazać roztropność (mądrość) i prostotę.

5.07.2022 – 11.07.2022
Jezus jest Bogiem, który chce dotrzeć do naszego serca. Może dokonać takich cudów również w naszym życiu. Wystarczy odrobina odwagi, wiary i decyzja oddania Mu codzienności.

28.06.2022 – 4.07.2022
Prawdziwą samotnością nie jest brak ludzi, ale brak obecności Boga.

21.06.2022 – 27.06.2022
Dzięki Eucharystii stajemy się przedłużeniem człowieczeństwa Chrystusa. Nie ma sytuacji w naszym życiu, której Jezus nie przeżywałby z nami.

14.06.2022 – 20.06.2022
Jezus pragnie, aby Jego uczeń był wolny, w swoim sercu prosty i ubogi. By był solą ziemi. W pokarmach jej nie widać, ale wyraźnie czuje się jej smak.

7.06.2022 – 13.06.2022
Pozwólmy się poprowadzić Duchowi Świętemu! Nie trzeba zamartwiać się na zapas. Nie bójmy się! On – Duch Święty – nas wszystkiego nauczy!

31.05.2022 – 6.06.2022
Dramatyczne i beznadziejne jest życie człowieka, który nie wierzy w niebo, dla którego wszystko kończy się z chwilą ostatniego tchnienia.

24.05.2022 – 30.05.2022
Pokój to nie tylko prosty brak wojny, ale życie pełne sensu, zaplanowane i przeżywane w osobistym spełnieniu i braterskim dzieleniu się z innymi.

17.05.2022 – 23.05.2022
Słowo przechowywane w sercu rodzi uśmiech, daje ciepło, jest światłem, rodzi życie, przenika głębokości i zamysły naszego serca. Trzeba więc, abyśmy z wiarą i ufnością strzegli Słowa.

3.05.2022 – 9.05.2022
Chwalcie łąki umajone... Odnawiamy kapliczki, przystrajamy krzyże, wystawiamy obrazy z wizerunkiem Matki Bożej.

26.04.2022 – 2.05.2022
Wszystko zależy od więzi ze Zmartwychwstałym i wiary w moc Ducha, który przez jednego prostego człowieka może dotrzeć do tysięcy serc.

19.04.2022 – 25.04.2022
Wszystko zależy od więzi ze Zmartwychwstałym i wiary w moc Ducha, który przez jednego prostego człowieka może dotrzeć do tysięcy serc.

12.04.2022 – 18.04.2022
Po dniach ciemności, bólu, cierpienia, samotności i opuszczenia przez najbliższych przychodzi dzień Zmartwychwstania; dzień pełen nadziei, światła, ufności, radości… Niech ta pewność przenika nasze serca i rozświetla naszą codzienność wiarą, nadzieją i miłością.

5.04.2022 – 11.04.2022
Miejscem i warunkiem spotkania z Bogiem jest wiara. Ileż razy dokonują się rzeczy wielkie, kiedy w ludzkim sercu rodzi się gorąca wiara.

29.03.2022 – 4.04.2022
Bożą obecnością w życiu każdego człowieka jest siła sumienia.

22.03.2022 – 28.03.2022
Święty Augustyn mówił, że „pokora i wstyd po popełnionym grzechu są dużo milsze Bogu, niż pycha po spełnieniu dobrego uczynku, bo pycha jest źródłem wszelkiego grzechu”.

15.03.2022 – 21.03.2022
Jednym z elementów budowania relacji z drugą osobą jest rozmowa. Także wtedy, gdy wydaje się być trudna. To samo dotyczy naszej osobistej relacji-więzi z Bogiem.

8.03.2022 – 14.03.2022
„Dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim” (Ga 6, 10a). Praktykując miłość braterską wobec wszystkich, jednoczymy się z Chrystusem.

28.02.2022 – 07.03.2022
Mądrość i wiara wzajemnie się przenikają, tworząc rodzaj litego sukna, jakie pozwala okryć i rozgrzać całego człowieka.

22.02.2022 – 28.02.2022
W istocie, jesteśmy tym, co słuchamy! Wprawdzie słuchanie wpisane jest w strukturę naszej natury, to jednak dla każdego jest ono prawdziwą sztuką.

15.02.2022 – 21.02.2022
Stajemy wobec chrześcijańskiej zasady: wszystko, co czynię, jest czyste na tyle, na ile pozostaje w relacji z osobą Pana Jezusa.

8.02.2022 – 14.02.2022
Pismo Święte wzywa do nawrócenia, przekazuje Boże słowo, ale opowiada też historie ludzkie, w których nierzadko widać skutki grzechu i zła.

1.02.2022 – 7.02.2022
Ta zwyczajna, codzienna dobroć świadczona ludziom wokół nas – ona jest światłem, które może rozproszyć mrok szarej codzienności.

25.01.2022 – 31.01.2022
Nie ma w człowieku nic, co by zasługiwało na wybór ze strony Jezusa.

18.01.2022 – 24.01.2022
Pismo święte na niejednym miejscu mówi o złych mocach, złych duchach. Ale przede wszystkim Biblia przekonuje o przegranej szatana.

11.01.2022 – 17.01.2022
Podczas Mszy św., przyjmując w Komunii świętej Chrystusowe Ciało, oddajemy Bogu najwyższą chwałę.

4.01.2022 – 10.01.2022
W wielu środowiskach religijnych i społecznych żywe jest wołanie o odnowę rodzin. Ale konieczny jest wpływ rodziców, którzy swoją postawą mogą uczyć dzieci radości rodzinnego życia.

28.12.2021 – 3.01.2022
Syn Boży w niepojęty dla nas sposób wciąż jest z nami. Czasem Go szukamy, czasem nie. Jedni o Nim wiedzą, inni nie. Ale On i Jego moc są rzeczywistym elementem naszego świata.

21.12.2021 – 27.12.2021
Boże Narodzenie stanowi coś więcej; jest świętowaniem tajemnicy, która wycisnęła i wciąż wyciska piętno na dziejach człowieka – Bóg przyszedł, by zamieszkać pośród nas.

14.12.2021 – 20.12.2021
Bóg codziennie komunikuje mi swoje słowo, a w nim swoją miłość w sposób niezmienny. Cokolwiek zadzieje się w moim życiu, u Niego w relacji do mnie nic się nie zmienia.

7.12.2021 – 13.12.2021
Panie Jezu! Ty jesteś wieczną skałą, a Twoje słowa są prawdą i życiem! Pomóż mi zbudować na nich moje życie.

30.11.2021 – 6.12.2021
Serce bez słowa Bożego jest jak pustynia bez życia.

23.11.2021 – 29.11.2021
Chrystus przychodzi do nas każdego dnia poprzez gesty miłości ze strony bliźnich, natchnienia Ducha Świętego, podczas modlitwy i pracy wykonywanej w jedności z Nim.

16.11.2021 – 22.11.2021
Miejscem i warunkiem spotkania z Bogiem jest wiara.

9.11.2021 – 15.11.2021
Słuchać Jezusa – to przyjąć na serio Jego słowo. Słuchać – nie po to, aby zaspokoić własną ciekawość, lecz aby poddać się w posłuszeństwie Jego woli.

2.11.2021 – 8.11.2021
Modląc się za zmarłych pokazujemy, że nadal ich kochamy i mamy nadzieję na spotkanie z nimi.

26.10.2021 – 1.11.2021
Nie tyle my mamy interpretować słowo Jezusa, ile Jego słowo ma interpretować nas!

19.10.2021 – 25.10.2021
Słowo Boga w naszym życiu okazuje się skuteczne nie tyle wtedy, gdy my je czytamy, ale wtedy, gdy pozwalamy Bogu, Jego słowu czytać nas, nasze życie!

11.10.2021 – 18.10.2021
Różaniec ma moc oddalania zła. Jest źródłem pokoju i radości. To modlitwa, w której każdy może odnaleźć siebie ze swoimi problemami.

5.10.2021 – 11.10.2021
Pamiętajmy, że przyjaźń może być wielką pomocą w odkrywaniu prawdy.

28.09.2021 – 4.10.2021
Pan Bóg powołuje kogo chce, bez żadnych zasług człowieka. Nie ma w człowieku nic, co by zasługiwało na wybór ze strony Jezusa.

21.09.2021 – 27.09.2021
Pod krzyżem Pan Jezus stworzył nową więź, która obejmuje wszystkich wierzących w Chrystusa.

14.09.2021 – 20.09.2021
Każdy ma w swoim życiu takie osoby, z którymi nie jest łatwo żyć, spotykać się, czy współpracować. Prośmy Jezusa, by Jego łaska chroniła nas od nienawiści.

06.09.2021 – 13.09.2021
Tym, co przywraca człowiekowi wolność, siły, nadzieję, jest słowo Jezusa. Przyjęcie go z wiarą sprawia, że człowiek odzyskuje pełnię życia.

30.08.2021 – 06.09.2021
Jezus odważnie stawał przed bogatymi, szanowanymi, uczonymi i znanymi ludźmi. I mówił im prawdę – igrając nieraz z losem.

24.08.2021 – 30.08.2021
Tym, co przywraca człowiekowi wolność, siły i nadzieję, jest słowo Jezusa.

17.08.2021 – 23.08.2021
Nie da się zahamować przestępczości, jeśli od najmłodszych lat nie będziemy uczyli ludzi szacunku dla Bożych przykazań i bojaźni Bożej.

10.08.2021 – 16.08.2021
Wiara, jeśli nie jest podtrzymywana przez nadzieję, może osłabnąć.

2.08.2021 – 9.08.2021
Jezus zapewnia, że ostatecznie pszenica wyrośnie ponad chwasty; że dobro pokona zło, bo dobra jest w świecie więcej.

27.07.2021 – 2.08.2021
Pamiętajmy: gdy zawodzi rodzina biologiczna, mamy jeszcze duchową rodzinę tych, którzy pełnią wolę Bożą.

20.07.2021 – 26.07.2021
Jezus obiecuje, że uwolni nasze serca od rozpaczliwego miotania się w beznadziejnym poczuciu, że cierpienie, którego doznaję, będzie trwać wiecznie.

13.07.2021 – 19.07.2021
Z ufnością pozwólmy się Bogu prowadzić, dotknąć, okazując posłuszeństwo Jego słowu. Choćby ono wydawało się nam zadziwiające i zupełnie niezrozumiałe.

05.07.2021 – 12.07.2021
Z pełną ufnością pozwólmy się Panu Bogu poprowadzić, dotykać, okazując całkowite posłuszeństwo Bożemu słowu.

29.06.2021 – 5.07.2021
Dobre owoce, które są świadectwem jakości dla wydającego je drzewa, mogą dojrzewać jedynie w wierności przymierzu, jakie Bóg zawarł z nami.

22.06.2021 – 28.06.2021
Bóg miłuje tego, kto z radością obdarowuje innych, ale przede wszystkim obdarowuje tego, kto sam jest dawcą radosnym.

15.06.2021 – 21.06.2021
Niech Bóg sprawi, byś umiał rozpoznać, jakie jest słowo, które Bóg chce powiedzieć światu poprzez Twoje życie.

8.06.2021 – 14.06.2021
Otaczając najwyższą czcią Eucharystię, wyznajemy naszą wiarę, że tylko w Bogu jest prawdziwe życie.

1.06.2021 – 7.06.2021
Kapłan, który jest dobry, jest kochany.

25.05.2021 – 31.05.2021
Nie bój się zaufać Duchowi Świętemu! On, posłany mi przez Ojca i Syna, troszczy się, aby nigdy nie zabrakło ducha nowości i twórczej inwencji.

18.05.2021 – 24.05.2021
Nie bój się zaufać Duchowi Świętemu! On, posłany przez Ojca i Syna, troszczy się, aby nigdy nie zabrakło mi ducha nowości i twórczej intencji.

17.05.2021 – 24.05.2021
Nie bój się zaufać Duchowi Świętemu! On, posłany przez Ojca i Syna, troszczy się, aby nigdy nie zabrakło mi ducha nowości i twórczej intencji.

11.05.2021 – 17.05.2021
Dzisiaj Pan Jezus wzywa nas do trwania w Nim. Słowo „wytrwajcie” oznacza „przebywanie”, „zamieszkiwanie” w Chrystusie. Taka więź przynosi owoc.

05.05.2021 – 10.05.2021
Wspomóż, Panie, nasze serca. Trudno nie lękać się w świecie, który zapomina, że jesteś.

27.04.2021 – 04.05.2021
Trzeba powrócić do właściwego pojmowania Boga, który działa i jest obecny zarówno w wielkich, jak i małych znakach.

19.04.2021 – 26.04.2021 Trzeba pamiętać, że pierwsi powołani są w tłumie ludzi grzesznych, nie zawsze sprawiedliwych.

06.04.2021 – 11.04.2021
Dary sakramentalne, które otrzymujemy w Kościele, nie są tylko obrzędem, ale zanurzają nas Boskiej miłości, która płynie z rany Jego serca.

29.03.2021 – 05.04.2021
Wpatrzeni w naszego Pana i Zbawiciela zawierzmy się Jego miłosiernej miłości; nie miejmy wątpliwości, że to On jest zwycięzcą śmierci, piekła i szatana.

23.03.2021 – 28.03.2021
Modlitwa jednego człowieka potrafi wiele zdziałać, a cóż dopiero modlitwa nas wszystkich.

16.03.2021 – 22.03.2021
Na cóż mi się przyda moja filantropia i uczynność, moja wyważona i odmierzona pobożność, jeśli jej nie towarzyszy przebaczające serce?

09.03.2021 – 15.03.2021
Trwajcie w Mojej miłości – mówi Jezus. Pozwólmy, aby fala tej miłości poniosła nas do każdego człowieka, którego spotkamy.

01.03.2021 – 08.03.2021
Słowo Boże zawsze niesie pocieszenie i ratunek. Jeśli tak jak mieszkańcy Niniwy uwierzymy Bogu i podejmiemy wysiłek nawrócenia, zostaniemy ocaleni na wieczność. Bóg nie gardzi skruszonym sercem.

22.02.2021 – 01.03.2021
Słowo Boże zwraca nam uwagę na dobro, jakie płynie z podjęcia postu. Pomaga on wyrównać krzywdy, których się dopuściliśmy i odsłonić te miejsca w naszym życiu, w których króluje ciemność, egoizm i lęk.

15.02.2021 – 22.02.2021
Dla Chrystusa najważniejszy jest człowiek, a nie litera Prawa. Prawo wyznacza jedynie kierunek drogi. Kiedy pozwalamy się prowadzić Jego miłości, wiemy, jak postępować.

09.02.2021 – 15.02.2021
Dzięki osobom konsekrowanym Miłość Boża staje się obecna pośród nas w całym swym bogactwie.

02.02.2021 – 08.02.2021
Ileż przestrzeni zostawia Jezus. Nie próbuje przekonywać, nie zmusza, nie wywiera nacisku. Jedyne czego chce to „zapragnąć życia w pełni”.

25.01.2021 – 01.02.2021
Podjąć trud wyznaczonej przez Jezusa drogi oznacza zostawić siebie samych, nasze ludzkie pewności i zabezpieczenia, nasze zyski i zdobycze.

18.01.2021 – 25.01.2021
Jezus wybiera kogo chce; wybór nie zależy od człowieka. Nie ma w człowieku nic, co by zasługiwało na wybór ze strony Jezusa.

04.01.2021 – 11.01.2021
Dom i rodzina są wałem ochronnym życia. To miejsce bezpieczeństwa i pokoju. Przerwanie tego wału to diaboliczne dążenie wielkiej fali, która chce zniszczyć człowieka.

28.12.2020 – 04.01.2021 Jezus wkroczył w historię człowieka nie dla jego skarcenia, ale dla przemiany i doprowadzenia go do przyjaźni z Bogiem.

07.12.2020 – 14.12.2020
W starciu z tym, co bezbożne, co przynosi nihilistyczna i ateistyczna kultura, można odnieść zwycięstwo tylko z pomocą głębokiej więzi z Panem i Jego słowem.

30.11.2020 – 07.12.2020
Także dzisiaj Bóg, w osobie swojego Syna nawiedza tych, którzy w Niego uwierzyli. Przychodzi do każdego człowieka, pragnie ukazać mu drogę do zbawienia i uchronić od największej życiowej katastrofy, jaką jest wieczne potępienie.

17.11.2020 – 24.11.2020
Bóg chce się objawiać i spotykać z człowiekiem. Nie jest ograniczony miejscem. Świątynia zawsze będzie szczególnym znakiem Jego obecności.

26.10.2020 – 02.11.2020
Nie lękajcie się! Chrystus wie, co jest w człowieku. Tylko On to wie!

12.10.2020 – 19.10.2020
Być po stronie Jezusa, to nie tylko uczestniczyć w Jego zwycięstwie, ale także uczestniczyć w Jego walce ze złem i ze złym duchem.

06.10.2020 – 13.10.2020
Pamiętajmy, że przyjaźń może być wielką pomocą w odkrywaniu prawdy.

28.09.2020 – 05.10.2020
Dziękujmy za możliwość budowania jedności z Chrystusem i prośmy Go, abyśmy nigdy z tej łaski nie zrezygnowali.

22.09.2020 – 29.09.2020
Miernikiem naszej miłości i wierności do Jezusa jest postawa wobec naszego konkretnego krzyża.

07.09.2020 – 14.09.2020
Miłując bliźniego przemierzasz drogę wiodącą do Boga, którego mamy miłować całym sercem, duszą i umysłem.

31.08.2020 – 07.09.2020
Prawdziwe poznanie potrzebuje bliskości. Tylko w ten sposób, uczestnicząc w życiu Jezusa, apostołowie mogli Go poznać i skutecznie przepowiadać.

24.08.2020 – 31.08.2020
Wiara, jeśli nie jest podtrzymywana przez nadzieję, może osłabnąć.

17.08.2020 – 24.08.2020
Słowa człowieka znaczą bardzo wiele, dlatego trzeba zabiegać o to, by nie raniły, nie burzyły i nie gorszyły słuchaczy. A jeszcze bardziej, by były mądre, pełne treści i budowały pokój, miłość i dobro.

10.08.2020 – 17.08.2020
Gdy uczestniczymy w Liturgii, stajemy przed obliczem Boga. Dziękujmy za tę łaskę i prośmy, abyśmy zawsze chcieli przebywać w Jego obecności.

03.08.2020 – 10.08.2020
W jakimś sensie w każdym z nas jest ewangeliczna Marta. W jej postawie kryje się człowiek otwarty na Jezusa, zatroskany i przyjmujący Go do swego domu.

27.07.2020 – 03.08.2020
Człowiek, który zaczął poważnie żyć wewnętrznie, żyje prościej na zewnątrz.

20.07.2020 – 27.07.2020
Śpieszmy się, dopóki jest jeszcze czas i tylko to czyńmy, co przyniesie nam korzyść w wieczności.

13.07.2020 – 20.07.2020
Panie, spraw, aby wiara moja była pełna; by przenikała moje serce i moje myśli, by była silna i nie bała się trudnych problemów.

06.07.2020 – 13.07.2020
Jakże często zdarza się nam, że upominamy innych w sprawach, w których powinniśmy upomnieć najpierw samych siebie.

29.06.2020 – 06.07.2020
Miłość jest znakiem rozpoznawczym chrześcijanina. To z niej rodzi się dobro, które może ludzi pociągnąć w stronę wiary.

22.06.2020 – 29.06.2020
Praktykowanie cnoty pokory zbliża nas do ludzi i do Boga. Na tym też polega świętość.

15.06.2020 – 22.06.2020
Jezus wymaga radykalizmu. Jesteśmy wezwani, by w świetle Ewangelii jednoznacznie wybierać dobro i unikać wszystkiego co prowadzi do zła.

01.06.2020 – 07.06.2020
Trwałość naszej relacji z Panem Bogiem sprawdza się w godzinie próby. Wtedy wyraźnie widać, gdzie tak naprawdę zakotwiczone jest moje serce.

25.05.2020 – 31.05.2020
Okres wielkanocny karmi naszą wiarę. Ale trudniejsza od wiary jest nadzieja, czyli wewnętrzne przeświadczenie, że warto być dobrym człowiekiem.

18.05.2020 – 24.05.2020
„Proście Pana żniwa…”. Nowe powołania to intencja modlitwy podana przez samego Jezusa. To dar Boga, ale i owoc naszej modlitwy.

11.05.2020 – 17.05.2020
Być uczniem Jezusa, słuchać Go i od Niego się uczyć nie oznacza tylko fi zycznego oglądania Jego Osoby czy bycia świadkiem nadzwyczajnych wydarzeń, ale też wierność słowu Bożemu.

04.05.2020 – 10.05.2020
Zadaniem Apostołów jest trwanie w głoszeniu Ewangelii nawet wtedy, gdy spotykają ich prześladowania. Ich jedyną mocą jest Duch Święty. On utwierdza ich wiarę i napełnia radością.

27.04.2020 – 03.05.2020
Gdyby ludzie chcieli w trudnych sytuacjach wracać do Boga, pewnie do niejednej życiowej porażki, konfliktu, tragedii czy wojny by nie doszło.

20.04.2020 – 26.04.2020
Do zatrwożonych i napełnionych lękiem Apostołów przychodzi zmartwychwstały Chrustus, by przynieść pokój i zapewnienie:"Ja Jestem". Wpatrzeni w naszego Pana i Zbawiciela zawierzmy się Jego Miłosiernej Miłości; nie miejmy wątpliwości, że to On jest zwycięscą śmierci, piekła i szatana.

2020-04-21 11:07

Ocena: +2 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Komunikat prasowy biskupa Marka Mendyka

[ TEMATY ]

bp Marek Mendyk

xmb

Bp Marek Mendyk skierował pisemną prośbę w sprawie publicznego oskarżenia.

Ponownie oświadczam, że formułowany wobec mnie zarzut jest nieprawdą. Równocześnie deklaruję pełną gotowość współpracy z władzami kościelnymi oraz organami państwowymi w celu wyjaśnienia zarzutu.

CZYTAJ DALEJ

Kim są najbardziej znani archaniołowie?

2022-09-29 09:50

[ TEMATY ]

archaniołowie

Karol Porwich/Niedziela

29 września w Kościele katolickim przypada święto trzech archaniołów – Michała, Gabriela i Rafała. Ich imiona pojawiają się na kartach Biblii. Niebiańscy wysłannicy towarzyszą ludziom w konkretnych wydarzeniach, a każdy z nich ma szczególną misję i zadanie do wykonania. Każdy z nich objawił się w konkretnym czasie. Św. Michał ukazywał się aż cztery razy, doprowadzając do ustanowienia swojej własnej bazyliki w podziemnej grocie na Górze Gargano we Włoszech.

Aniołowie są istotami duchowymi, nadrzędnymi wobec ludzi. Posiadają rozum oraz wolę. Św. Grzegorz Wielki tłumaczył, że słowo anioł nie oznacza natury, ale zadanie. „Duchy, które zapowiadają wydarzenia najbardziej doniosłe nazywają się archaniołami. Niektórzy z nich mają imiona własne, wskazujące na określone ich zadania czy posługę” – wyjaśniał papież i doktor Kościoła. Aniołowie i archaniołowie pośredniczą między Bogiem i ludźmi, a ich interwencje świadczą o tym, że są zawsze gotowi, aby nam pomóc. 29 września, w rocznicę konsekracji starożytnej bazyliki św. Michała w Rzymie Kościół katolicki wspomina trzech archaniołów, którym Bóg wyznaczył szczególne misje w historii zbawienia. Przypominamy kilka ciekawych informacji na ich temat.

CZYTAJ DALEJ

Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji wraz ze Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji?

2022-09-30 22:58

[ TEMATY ]

Polska

Unia Europejska

Polska

Ministerstwo Edukacji

Pexels_fot.

Ogólnodostępne narzędzie dla wszystkich, którzy pragną potwierdzić swoje kwalifikacje. Polska jest jednym z wielu państw Unii Europejskiej posiadających system potwierdzania kompetencji i uzyskiwania certyfikatów honorowanych zarówno w kraju jak i zagranicą. Mowa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Zintegrowany System Kwalifikacji to wprowadzony ustawą zbiór zasad oraz procedur regulujących działanie różnych instytucji związanych z nadawaniem i zapewnianiem jakości kwalifikacji. Głównym narzędziem wykorzystywanym w ZSK jest Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji będący publicznym zbiorem wszystkich kwalifikacji możliwych do nabycia w trakcie edukacji formalnej i pozaformalnej, włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Określa on również zasady i standardy potwierdzania funkcjonujących w nim kwalifikacji, co gwarantuje wysoką jakość certyfikatów zawodowych wydawanych w ramach systemu. Wszystkie dostępne obecnie zasoby są zebrane na stronie internetowej https://www.kwalifikacje.gov.pl/, na której można sprawdzić, co wchodzi w zakres danej kwalifikacji, jakie umiejętności składają się na nią oraz w jaki sposób uzyskać jej potwierdzenie. Dodatkowo na stronie znajduje się również lista Instytucji Certyfikujących. Natomiast baza wiedzy nt. ZSK dostępna jest na stronie https://kwalifikacje.edu.pl Znaleźć tam można, m.in. aktualności, poradniki, publikacje i materiały informacyjne czy zbiór narzędzi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję