Reklama

Niedziela Świdnicka

Ks. Karol Wojtyła na ziemi wałbrzyskiej

Dziś przypada 100. Rocznica urodzin św. Jana Pawła II papieża, naszego rodaka! I choć Karol Wojtyła jako papież nie był na terenie naszej diecezji - to nie mamy powodu czuć się opuszczeni na tym polu.

2020-05-18 23:12

[ TEMATY ]

Jan Paweł II

ziemia wałbrzyska

Ryszard Wyszyński

Wizerunek Papieża św. Jana Pawła II na murach Zamku Książ.

Papież ustanowił diecezję świdnicką i to ten największy dar! Po drugie był u nas i poznawał naszą dolnośląską ziemię jeszcze, jako ksiądz i jako biskup. Przypomina o tym, od roku 2003, Fundacja Szlaki Papieskie w Polsce.

Za podstawę wytyczenia tych szlaków posłużyły wspomnienia osób wędrujących z ks. Karolem Wojtyłą, książeczka GOT, wpisy do ksiąg parafialnych – czytamy w wyjaśnieniu, na witrynie internetowej stowarzyszenia Szlaki Papieskie. Celem fundacji jest upamiętnienie miejsc związanych turystyką i duszpasterstwem ks. Karola Wojtyły, w okresie polskim, na terenie całego kraju, a także w czasie papieskich pielgrzymek do Ojczyzny.

Ryszard Wyszyński

Bp Ignacy Dec u wejścia do Kapicy Świętej Anny w Starych Bogaczowicach, w dniu odsłonięcia tablicy, 2008 r.

Wśród wielu szlaków fundacja wymienia szlak dolnośląski, kładąc nacisk na szlak w Kotlinie Kłodzkiej: Kudowa Czermna, Karłów i Błędne Skały, Szczeliniec - Radków- Wambierzyce – Duszniki Zdrój, Spalona i ten w okolicach Śnieżnika, ale to nie wszystko.

Reklama

Ks. Karol Wojtyła odwiedził podczas swoich wędrówek powiat świdnicki, a także powiat wałbrzyski. Głosił rekolekcje w Starych Bogaczowicach dla słuchaczy, którzy z nim przyjechali, a dwa lata wcześniej był w Książu.

O tych wydarzeniach religijnych oraz wycieczkach przypomina m.in. okolicznościowa tablica z piaskowca na budynku jednej z dwóch zamkowych oficyn w Książu, którą uroczyście poświęcił 28 kwietnia 2008 roku kard. Henryk Gulbinowicz, bp Ignacy Dec. Na tablicy jest wizerunek papieża w otoczony napisem XXX Rocznica Inauguracji Pontyfikatu, a dalej czytamy „Ja tam u Was byłem… Pilnujcie mi tych szlaków” Jan Paweł II. W następnej linijce tablicy, poniżej cytatu jest też informacja: ks. Karol Wojtyła na szlaku rowerowym na Zamku Książ 5 IX 1956 r., czyli dzień i rok tych odwiedzin oraz imię fundatorów tablicy - Fundacja Szlaki Papieskie, której przedstawiciele uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy.

Ryszard Wyszyński

Tablica upamiętniająca wycieczkę rowerową do Książa ks. Karola Wojtyły. W głębi zamek Książ tablica istnieje od roku 2008. Zdjęcie najnowsze, z dnia 15 maja 2020r.

Cennym śladem przypominającym pobyt bp. Wojtyły w 1958 roku na ziemi wałbrzyskiej mają Stare Bogaczowice, co warto też dziś przypomnieć. Tym śladem jest tablica u wejścia do zabytkowej kaplicy Świętej Anny w tej wsi. Zamieszczony na niej napis głosi, że: „W tej zabytkowej szacownej kaplicy 2 X 1958 r. modlił się biskup krakowski Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II”. Tablicę ufundowali mieszkańcy Strych Bogaczowic, a została odsłonięta i poświęcona przez naszego bpa świdnickiego Ignacego Deca, w 2008 roku.

Reklama

Ryszrad Wyszyński

Adam Tyszer - wałbrzyski kolekcjoner, twórca jednego z najbogatszych na świecie zbiorów papieskich medali.

Warto też przypomnieć, że w Zamku Książ zwiedzający to miejsce mogli podziwiać, jedną z najbogatszych kolekcji medali – dokumentujących wydarzenia pontyfikatu papieża Jana Pawła II, emitowanych w Polsce i wielu krajach świata, od pierwszego dnia objęcia przez niego swojego urzędu na stolicy Piotrowej. Kolekcji liczącej swego czasu ponad 400 sztuk medali papieskich, które zbierał przez lata znany wałbrzyski kolekcjoner Adam Tyszer. Kilkadziesiąt medali z tego ogromnie cennego zasobu wałbrzyskiego kolekcjonera, przed kilku tygodniami, trafiła na stałe do zasobów Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, gdzie będzie je można tam podziwiać, już zawsze.

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Kolejny akt spektaklu o rzekomo łamanej praworządności

2020-05-29 12:58

[ TEMATY ]

parlament europejski

praworządność

Biuro Poseł do Parlamentu Europejskiego

Komisja Wolności Obywatelskich i Sprawiedliwości Parlamentu Europejskiego przygotowała wstępny raport, w którym oskarża Polskę o łamanie praworządności. To kolejny raz, kiedy rząd polski jest bezpodstawnie krytykowany za rzekome łamanie zasad państwa prawa. Autorzy projektu raportu nie tylko się mylą, ale i wkraczają w wyłączne kompetencje państw członkowskich.

Po raz kolejny, do znużenia, Komisja Wolności Obywatelskich i Sprawiedliwości Parlamentu Europejskiego zajmuje się kwestią rzekomego łamania praworządności w Polsce. Tym razem przemawia ustami socjalistycznego europosła z Hiszpanii, który jest autorem wstępnego raportu tej Komisji. Juan Fernando Lopez Aguilar podszedł do zadania „ambitnie” i na 20 stronach dał upust swojej kreatywności. Warto przypomnieć, że brał on udział w spotkaniu zorganizowanym przez Radosława Sikroskiego w PE, podczas którego pytał „Jak Wam możemy pomóc?”. Przedstawiony projekt raportu jest twardym dowodem na to, jak ta pomoc wygląda.

Ewidentnym jest, że także i tym razem argumenty do ucha Hiszpana dyktowała polska totalna opozycja, która zawsze uaktywnia się w ten sposób przed wyborami, osłabiając polskie państwo. Krótko mówiąc, sprawa wygląda tak, że najpierw donoszą do Brukseli na własną ojczyznę używając nieprawdziwych zarzutów, a potem domagają się sankcji dla Polski, które mogą skutkować odebraniem funduszy unijnych. Pisząc kolokwialnie, totalna opozycja ustami Aguilara „odgrzewa stare nieprawdziwe zarzuty”. Takie działania osłabiają polskie państwo.

Wracając zaś do samego raportu, to zarzuty Aguilara są „od sasa do lasa”, dotyczą wszystkiego, co tylko możliwe: od procesu ustawodawczego i wymiaru sprawiedliwości, przez edukację seksualną, po prawo wyborcze i prawa podstawowe. Powierzchowność analizy prawnej każdego z przedstawionych zarzutów jest prosta do obnażenia. Dla przykładu, punkt 16 raportu powołuje się na zmiany z 2017 r. w sposobie nominowania kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, które rzekomo pozbawiły sędziów SN jakiegokolwiek znaczącego wpływu na procedurę wyboru i oddały uprawnienia decyzyjne w ręce Prezydenta. W raporcie nie ma jednak ani słowa, że to przecież Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN wybiera spośród siebie pięciu kandydatów i przedstawia je Prezydentowi, a więc nie jest prawdą, że sędziowie utracili jakąkolwiek znaczącą formę wpływu na wybór Pierwszego Prezesa. Poza tym trudno mówić o tym, że jakiekolwiek kompetencje zostały im odebrane. Przed 2017 r., tak jak i teraz, prezydenci wyłaniali Pierwszego Prezesa na podstawie przedstawionych kandydatów. Rodzi się więc pytanie, czy wtedy też były nielegalne? Fakty są zupełnie inne. Konstytucja wyraźnie stanowi, że powoływanie Pierwszego Prezesa SN należy do jednej z prerogatyw Prezydenta (Art. 144 par 3 pkt. 20). Idąc dalej – punkt 29 raportu potępia nowe przepisy zakazujące sędziom prowadzenia jakiejkolwiek działalności politycznej. Konstytucja stanowi natomiast, że sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art. 178). Zakaz działalności politycznej jest zatem w zupełności uzasadniony i wynika wprost z ustawy zasadniczej.

Z kolei z dziedziny praw podstawowych obywateli europosła Aguilara zaniepokoił miedzy innymi procedowany w Sejmie projekt ustawy, który zakazywałby aborcji w przypadku poważnych lub śmiertelnych wad płodu. Tutaj również raport rozmija się z prawdą. Po pierwsze, nie jest to projekt rządowy, ale obywatelski, co oznacza że został on złożony przez grupę co najmniej 100 000 uprawnionych osób i poddany pracom parlamentarnym zgodnie z przepisami ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Po drugie, projekt wpłynął do Sejmu jeszcze w poprzedniej kadencji, a wspomniana ustawa stanowi, że wszystkie projekty obywatelskie, których Sejm nie zdążył rozpatrzyć w danej kadencji, przechodzą na kolejną i muszą być procedowane w parlamencie. Posłowie działali więc w granicach i na mocy prawa. Poza tym to także wyraz poszanowania praw tej grupy obywateli, która złożyła taki wniosek, które wprost wynikają z Konstytucji. Ewentualne pogwałcenie tych praw podstawowych autorów raportu już nie niepokoi.

Kontrowanie zarzutów, można by kontynuować i na kolejnych 20 stronach. Problem tkwi w tym, że nasi adwersarze polityczni w PE nie przyjmują do wiadomości faktów, tylko polityczne manipulacje totalnej opozycji. Tu nie chodzi o rządy prawa, ale o włączenie się w obecną kampanię prezydencką w Polsce. Cały raport jest więc stekiem kłamstw i pomówień. Nie ulega wątpliwości, że został napisany na zamówienie totalnej opozycji. Niestety to także kolejny dowód na to, że w UE stosuje się podwójne standardy w stosowaniu Traktatów wobec państw członkowskich.

CZYTAJ DALEJ

Kraków: duchackie memory – gra o historii zakonu sióstr kanoniczek

2020-05-30 10:56

[ TEMATY ]

Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego

Siostry Kanoniczki Ducha Świętego

Z archiwum Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego

Duchackie memory to gra, która powstała dla upamiętnienia trwającego jubileuszowego roku 800-lecia obecności Sióstr Kanoniczek w Polsce. - Gra jest adresowana do każdego, komu bliska jest nasza duchowość i charyzmat, i do tych, którzy chcą poznać Zakon Ducha Świętego – mówi s. Pia Kaczmarczyk.

Duchackie memory przygotowały siostry: s. Irena Drozd, s. Antonina Wojdyła i s. Boguchwała Perlak. Gra zawiera 25 par ilustracji wykonanych przez s. Christellę Urbańską i przedstawiających najważniejsze dla Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego obrazy, symbole i postacie. Gracze poprzez zabawę zostają wprowadzeni w świat duchowości i charyzmatu sióstr.

- Na przykład jest ilustracja przedstawiająca Zesłanie Ducha Świętego i pod nią podpis: „Zesłanie Ducha Świętego – Patronalne Święto Zakonu”, albo ilustracja przedstawiając Afrykę z podpisem: „Burundi – Od 1981 roku kraj pracy misyjnej Duchaczek” – opowiada s. Pia Kaczmarczyk.

W duchackim memory zasady są takie same, jak w innych grach tego typu.

Karty należy obrócić obrazkami do dołu, jedną obok drugiej. Gracze kolejno odkrywają pary kart. Jeśli gracz znajdzie identyczne karty, to odkłada je do swojej talii. Jeśli karty różnią się od siebie, gracz traci kolejkę i odkłada karty na miejsce, obrazkiem do dołu. Pora na następną osobę. Gra trwa do momentu, gdy zostaną zebrane wszystkie pary. Wygrywa ten, kto zbierze najwięcej par.

Każdy zainteresowany grą może skontaktować się z siostrami przez formularz na stronie www.kanoniczki.pl

Zakon Ducha Świętego założył w XII wieku we Francji bł. Gwidon z Montpelier. Około roku 1175 sprzedał on cały majątek otrzymany od rodziców i wybudował szpital w rodzinnym mieście. Z czasem duchacy i duchaczki pojawili się również w innych krajach, służąc chorym, ubogim i dzieciom. Do Polski dotarli w 1220 roku i osiedlili się na terenie Prądnika, zakładając tam szpital.

W 1244 r. zakonnicy otrzymali kościół św. Krzyża w Krakowie, przy którym powstał kompleks klasztorno-szpitalny i otworzono pierwsze „okno życia”. Bracia i siostry składali dodatkowy, czwarty ślub miłosierdzia świadczonego bliźnim w potrzebie, przyjmowania ubogich i chorych, opieki nad porzuconymi dziećmi. Zgodnie z regułą zakonu duchacy i duchaczki szukali chorych i sierot na ulicach miast. Na początku XIX wieku siostry zamieszkały w klasztorze przy ul. Szpitalnej.

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia jest żeńską gałęzią Zakonu Ducha Świętego i liczy obecnie 220 sióstr, które posługują w 17 klasztorach w Polsce oraz w Afryce, we Włoszech i na Ukrainie. Prowadzą m.in. placówki opiekuńczo-wychowawcze, zawodowe rodziny zastępcze, domy samotnej matki, domy opieki i przedszkola. Posługują w szpitalach, hospicjum, chorym w domach prywatnych oraz dzieciom i młodzieży poprzez katechezę.

Natomiast na misjach w Afryce siostry prowadzą centra medyczne z oddziałami szpitalnymi, przychodniami, ambulatoriami i porodówkami, opiekują się sierotami, ubogimi, organizują dożywianie dzieci, katechizują i prowadzą edukację zawodową w zakresie krawiectwa i stolarstwa.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję