Reklama

Wiara

Młodzi strażnicy pamięci

W sztafecie pokoleń bardzo ważne ogniwo stanowią młodzi ludzie. To oni przejmują dorobek dorosłych, z którymi tu i teraz żyją, a także wielkie dziejowe bogactwo swoich przodków. Do ich obowiązków wobec ojczyzny należy poznawanie i głoszenie niezakłamanej historii naszego kraju. Nie ma bowiem przyszłości bez teraźniejszości i bez przeszłości.

[ TEMATY ]

konkurs

Anna Cichobłazińska

Laureaci konkursu z organizatorami

Laureaci konkursu z organizatorami

Poczucie narodowej tożsamości, świadomość ciągłości dziejów, ale także rzetelna wiedza o niełatwych dziejach Polski, o jej niepokornych, niezłomnych bohaterach, którzy nawet w sytuacji zagrożenia życia „zachowywali się jak trzeba” i nie pozwolili na zniewolenie narodowego ducha – to wszystko było ważne na drodze do niepodległości naszej ojczyzny i jest ważne dzisiaj, aby odzyskaną niepodległość utrzymać i wzmocnić.

Obywatelskim obowiązkiem każdego Polaka, niezależnie od jego wieku czy profesji, jest edukacja historyczna, konieczna szczególnie w związku z szerzeniem się nie tylko poza naszymi granicami, ale również wewnątrz, w Polsce, kłamstw historycznych dotyczących faktów i fałszywych narracji historycznych, co ma służyć konkretnym interesom politycznym obcych państw. Tymczasem, nie można budować przyszłości bez prawdy i świadomości historycznej. Dlatego tak ważne są wszelkie inicjatywy edukacyjne angażujące młodych ludzi, którzy z pomocą rodziców i nauczycieli uczą się Polski i uczą się innym Polskę opowiadać.

Ważną inicjatywą w roku stulecia Bitwy Warszawskiej był Konkurs Literacki „Wdzięczni Bohaterom 1920”, w którym wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Częstochowy i regionu częstochowskiego. Na motto konkursu zostały wskazane słowa jednego z najwybitniejszych Polaków, genialnego stratega wojskowego - marszałka Józefa Piłsudskiego: „Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich”. W pracach zgłoszonych na konkurs młodzi ludzie zastanawiali się, jak dzisiaj kształtować postawy patriotyczne oraz jak współcześnie powinno się przejawiać wychowanie w duchu miłości do ojczyzny i poszanowania tradycji. Patriotyzm stał się kluczowym słowem każdej pracy zgłoszonej do organizatorów konkursu. To dobry sygnał, bo pokazuje, że takie pojęcia, jak patriotyzm, niepodległość, bohater narodowy, również dziś stanowią świętość dla młodych ludzi, mimo że osobiście nie musieli walczyć o Polskę. Urodzili się bowiem już w kraju wolnym, dzięki ofierze krwi swoich dziadów i pradziadów. Obecnie są jednak narażeni na inne zniewolenia, jak liberalizm, relatywizm moralny, nowe ideologie obce polskiej duszy. W swoich konkursowych wypowiedziach młodzi ludzie przyznali, że się gubią i zastanawiają, skąd dzisiaj czerpać wzory patriotyzmu. Tym bardziej, że w niektórych środowiskach patriotyzm bywa odbierany prawie irracjonalnie, obciachowo, mówiąc językiem młodzieży. To kolejne niebezpieczeństwo, uderzające w naszą osobistą tożsamość narodową. Tym większe uznanie należy się uczestnikom szkolnego konkursu, który stanowi wielki krok w zmaganiach o prawdę i narodową pamięć.

Reklama

Autorzy prac zgłoszonych na konkurs nakreślili szeroką panoramę historyczną, sięgając do II Rzeczypospolitej, i przeprowadzili analizę tematu konkursowego, cytując przede wszystkim wieszczów narodowych oraz dzieła literackie innych wybitnych polskich twórców, głównie autorów szkolnych lektur. Ciekawe są spostrzeżenia uczestników konkursu dotyczące dzisiejszych przejawów patriotyzmu. W jednej z prac zostało to nazwane patriotyzmem dnia codziennego, na który składają się: solidna nauka, uczciwa praca, szacunek dla symboli narodowych, udział w wyborach, płacenie podatków, uznanie dla polskiej kultury i sztuki, a także dbałość o język polski i znajomość ojczystej historii. To wszystko jest konieczne, aby nie zmarnować tego, co przodkowie dla nas wywalczyli. W wielu pracach znajdujemy zachętę do rozwijania patriotyzmu gospodarczego, co odnosi się do zachowań konsumenckich. Chodzi o to, aby kupować polskie produkty i korzystać głównie z polskich, a nie zagranicznych usług. Wśród patriotycznych obowiązków została wymieniona też pomoc innym ludziom, np. w ramach wolontariatu.

Niektórzy uczniowie zwrócili uwagę na dziejowe znaczenie Kościoła katolickiego w budzeniu uczuć patriotycznych narodu oraz wskazali na konieczność przestrzegania Dekalogu. Jako środowiska kształtujące patriotyczne postawy wymienili na pierwszym miejscu rodzinę, a następnie szkołę i Kościół. W pracach konkursowych znajdujemy odniesienie do wypowiedzi św. Jana Pawła II, a także kard. Stefana Wyszyńskiego, który wyznał, że kocha ojczyznę „więcej niż własne serce”. Wśród refleksji na temat szkolnego konkursu literackiego dotyczącego miłości do ojczyzny i wdzięczności jej bohaterom za niepodległość nie może zabraknąć zacytowania myśli św. Jana Pawła II, największego z rodu Polaków, papieża, który stawiał młodzieży wysokie wymagania, a jednocześnie dawał wskazówki i porywał do działania. Był nauczycielem, a zarazem idolem ogromnych rzesz młodzieży. Oto co papież Polak powiedział o patriotyzmie: „Strzeżcie ojczyzny jak strzegły jej pokolenia, które przed nami żyły, strzeżcie, gdyż ktoś obcy może jedynie na nowo nas zniewolić. Ta ziemia droga była tym, którzy za nią oddawali swe życie”.

Reklama

Uczestnicy konkursu skorzystali z różnych form przekazu treści, jak typowe wypracowanie szkolne, rozprawka, referat, esej, pamiętnik, rodzinne wspomnienia, opowiadanie, dialog, wierszowany poemat, a nawet opisywanie przyszłych losów Polski nagłówkami gazet. Ciekawą formę literacką stanowi monolog opowiedziany przez WOLNOŚĆ. Autor zastosował reportażowe budowanie akcji, oparte na wydarzeniach składających się na polską drogę do niepodległości. Ktoś sięgnął po beletrystykę, gdzie w narrację historyczną wprowadzona została postać rotmistrza Witolda Pileckiego, którego losy doprowadzają do bliższych nam czasów i stanowią ilustrację historii NIEPODLEGŁEJ. Podjęte też zostały próby wyrażenia patriotyzmu i dziejów ojczyzny przy pomocy nowych technologii medialnych oraz sztucznej inteligencji.

Reklama

Uczniowie próbowali wypowiedzieć miłość do ojczyzny również przez muzykę, np. tekstami piosenek Czesława Niemena („Dziwny jest ten świat”), Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego („Mury”), Marka Grechuty ( „Ojczyzna”). Zostały zauważone utwory zespołu rockowego Chłopcy z Placu Broni oraz grupy pop-rockowej Kombi. Ktoś sięgnął nawet do kultury hip-hopowej, aby wskazać, że miłość do ojczyzny można wyrazić nawet rapując, jak Eldo w utworze „Nie pytaj o Nią”. Proponowane są więc różne drogi dotarcia z patriotycznym przesłaniem do współczesnego młodego człowieka. Przykład łączenia nowoczesności z tradycją dał uczeń, który po zaprezentowaniu młodzieżowych form patriotycznego przekazu dodał postulat: „Nie wyrzucajmy do kosza pamiątek rodzinnych, starych fotografii, przedmiotów, które służyły przodkom. Dzięki nim zachowujemy pamięć...”.

Wielkie uznanie należy się częstochowskiemu Stowarzyszeniu WSPÓLNOTA GAUDE MATER, z prezesem Romanem Krystem i wiceprezesem Janem Szymą, za zorganizowanie Konkursu Literackiego „Wdzięczni Bohaterom 1920”. Sprawne przeprowadzenie konkursu było możliwe dzięki zaangażowaniu nauczycieli i rodziców. Uczniowie sięgali bowiem nie tylko do źródeł historycznych i literatury, ale dotarli do pamięci swoich rodzin, aby osobiście poznać, jak wysoka jest cena niepodległości. Młodzi ludzie, świadomi przeszłości, muszą odpowiedzialnie wkroczyć w dorosłe życie. Na tę drogę niech usłyszą słowa kard. Stefana Wyszyńskiego: „ Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej ojczyzny”. A przyszłość zależy od tego, w jaki sposób młode pokolenie będzie korzystać z odzyskanej wolności, stając się współczesnym strażnikiem pamięci.

2020-12-21 11:13

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Niektórzy lubią poezję. Zapraszają na konkurs recytatorski poezji Wisławy Szymborskiej

[ TEMATY ]

poezja

konkurs

Wisława Szymborska

pl.wikipedia.org

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej zaprasza młodzież ze szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie recytatorskim poezji Wisławy Szymborskiej pt. „Niektórzy lubią poezję”.

Placówka organizuje go po raz 8. Każdy z uczestników będzie miał za zadanie wyrecytować jeden wiersz lub zaśpiewać jeden utwór z tekstem noblistki.

CZYTAJ DALEJ

Bielawa. Wyróżniony za wrażliwość na drugiego człowieka

2023-02-03 09:00

[ TEMATY ]

Bielawa

ks. Daniel Marcinkiewicz

ks. Mirosław Benedyk

Ks. kan. Daniel Marcinkiewicz z parafią w Bielawie związany jest od blisko 20 lat

Ks. kan. Daniel Marcinkiewicz z parafią w Bielawie związany jest od blisko 20 lat

Wieloletni duszpasterz parafii Wniebowzięcia NMP ks. kan. Daniel Marcinkiewicz, został dostrzeżony przez świeckie media i nominowany do prestiżowej nagrody.

Kapituła konkursowa jednego z dolnośląskich dzienników, przyznała nominację ks. Marcinkiewiczowi do tytułu Osobowość Roku 2022 powiatu dzierżoniowskiego, w kategorii „Działalność społeczna i charytatywna”. Tym samym doceniono wkład i pracę kapłana w życie lokalnej społeczności, który od wielu lat pomaga najbardziej potrzebującym mieszkańcom Bielawy, przygotowując i wydając im paczki żywnościowe. Niedziela Świdnicka nie raz informowała o działalności charytatywnej kapłana, który nie tylko karmi, ale i wychowuje swoich podopiecznych.

CZYTAJ DALEJ

Prymas Polski: formacja do kapłaństwa ma prowadzić do prawdziwie osobistego życia wiarą

2023-02-06 20:04

[ TEMATY ]

abp Wojciech Polak

flickr.com/episkopatnews

Abp Wojciech Polak

Abp Wojciech Polak

Formacja ma prowadzić do prawdziwie osobistego życia wiarą i ciągłej pracy nad sobą - mówił Prymas Polski abp Wojciech Polak, który przewodniczył Mszy św. w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu na rozpoczęcie trzydniowej Sesji Formatorów Seminaryjnych, która odbywa się pod patronatem Komisji Duchowieństwa KEP. Główny temat obrad to „Ludzki i duchowy wymiar etapu propedeutycznego”.

W homilii Prymas Polski podkreślił, że podczas sesji prelegenci będą pochylać się nad ludzkim i duchowym wymiarem etapu propedeutycznego. - Jak zapisaliśmy we wskazaniach dotyczących programu formacyjnego na etapie propedeutycznym, „na drodze całego tego etapu konieczne jest ukierunkowanie działań wychowawczych na dwa zasadnicze cele: podjęcie metodycznej i systematycznej formacji ludzkiej na podstawie kompetentnego i wnikliwego rozeznania wychowawczego, a zarazem położenie właściwych fundamentów dla życia duchowego, co oznacza przyjęcie wiary w Jezusa Chrystusa” – zaznaczył abp Wojciech Polak.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję