Reklama

Niedziela Lubelska

Pasterska wizytacja w parafii Narodzenia NMP w Chełmie

Tadeusz Boniecki

W parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie bp Adam Bab przeprowadził dwudniową wizytację kanoniczną. Miała miejsce 10 i 11 kwietnia. Było bierzmowanie, chrzest, spotkania z radą parafialną oraz wspólnotami i grupami duszpasterskimi.


Świętość to nie poczekalnia

Reklama

Bogaty i podzielony na dwa dni program wizyty kanonicznej w Chełmie bp Adam Bab rozpoczął w sobotę 10 kwietnia od udzielenia sakramentu bierzmowania ponad 100 osobowej grupie młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 5. Pomimo okresu pandemii i utrudnionych kontaktów międzyludzkich, braku tradycyjnych zajęć szkolnych, do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej młodzi zostali znakomicie przygotowani przez katechetów i księży poprzez specjalne konferencje prowadzone przez internet oraz udział w różnych nabożeństwach. Młodzież była podzielona na dwie grupy. Sama uroczystość odbywała się przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa zalecanych w okresie pandemii.

Na początku uroczystości ksiądz proboszcz Andrzej Sternik poprosił pasterza o umocnienie młodego Kościoła w parafii, aby ziarno które zostało zasiane i umocnione darami Ducha Świętego przynosiło dojrzałe owoce. - Młodzi potrzebują teraz zakorzenienia w Chrystusie, które dokonuje się w mocy Ducha Świętego - mówili witając księdza biskupa przedstawiciele rodziców kandydatów do bierzmowania. W słowie skierowanym do młodych ksiądz biskup podkreślał potrzebę posiadania różnych marzeń zgodnych z wolą Bożą. Do realizacji tych marzeń potrzebna jest jednak wiara. Akcentował tez znaczenie świętości w życiu młodego człowieka. Podał przykład życia w świętości bł. Carla Acutisa. - Zmarł na białaczkę w wieku zaledwie 15 lat. W wieku 7 lat rozpoczął praktykę codziennego uczestnictwa w Eucharystii oraz cotygodniowej spowiedzi świętej. Był autorem stron internetowych o cudach eucharystycznych i o świętych Kościoła. Eucharystię nazywał autostradą do nieba. Uczył się grać na saksofonie. Jego życiowym mottem były słowa: „Wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako fotokopie” - przypomniał. Bp Adam Bab w przesłaniu skierowanym do zgromadzonych nastolatków zaapelował, aby świętymi stawali się już teraz, bo świętość to nie poczekalnia.

W sobotnie popołudnie pasterz spotkał się jeszcze z członkami rady parafialnej oraz z katechetami. Odbył też indywidualne rozmowy z kapłanami pracującymi w parafii mariackiej w Chełmie.

Reklama

Potrzeba ewangelizacji

Niezwykle bogaty w spotkania i słowa nauczania bp. Adama Baba był drugi dzień wizyty kanonicznej. Przez całą niedzielę Miłosierdzia Bożego głosił w sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej homilie, zapoznawał się z życiem duchowym parafii, rozmawiał, nauczał, umacniał wszystkich w wierze i zachęcał do gorliwego życia wiarą.

Po jednej z porannych Mszy św. odbyło się spotkanie z grupami duszpasterskimi. Uczestniczyli w niej przedstawiciele parafialnych wspólnot: Odnowa Wolni w Chrystusie, Przyjaciele Oblubieńca, Rodzina Żywego Różańca, Legion Maryi, Rycerze Maryi, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Parafialny Zespół „Caritas”. Pasterz słuchał i prowadził aktywny dialog z uczestnikami. Apelował, aby z odwagą przyjmowali misję jaką mają do wypełnienia w swojej parafii. - Ewangelizowanie we własnych środowiskach jest dzisiaj pilnie potrzebne. Wszystkie grupy, które są w parafii, żyją owocnie wtedy, gdy ewangelizują. Musicie być tymi, którzy żyją wiarą i przekazują ją innym. Żyją wiarą Zmartwychwstałego Chrystusa i idą z tym przekonaniem w świat, tak jak Apostołowie - podkreślał. Były też świadectwa życia wypowiedziane przez bardziej odważnych parafian. Podczas Mszy św. dla dzieci ksiądz biskup w ramach homilii prowadził ożywiony dialog z najmłodszymi parafianami, w tym śpiewającymi w scholi. Głównym tematem rozmowy z dziećmi było Boże Miłosierdzie. Pasterz przybliżył najmłodszym historię powstania obrazu Bożego Miłosierdzia oraz postać św. Siostry Faustyny, sekretarki Bożego Miłosierdzia.

Sprawozdanie proboszcza

Ważną częścią wizytacji kanonicznej było złożenie sprawozdania z życia parafii przez proboszcza ks. kan. Andrzeja Sternika. - Ostatnia wizytacja kanoniczna odbyła się w naszej parafii w kwietniu 2016 r. roku i była przeprowadzona przez bp. Mieczysława Cisło. Wtedy proboszczem parafii i kustoszem sanktuarium był ks. prał. Tadeusz Kądziołka, Jako nowy proboszcz posługę w naszej wspólnocie rozpocząłem 13 lipca 2016 r., w dzień Matki Bożej Fatimskiej. Idąc służyć do sanktuarium, chciałem by był to dzień maryjny - mówił ks. Sternik. Obecnie w parafii mieszka i służy Bogu oraz ludziom 8 kapłanów. Najstarszy jest ks. inf. Kazimierz Bownik, długoletni proboszcz i kustosz, a obecnie rezydent. W październiku ksiądz infułat będzie obchodził Jubileusz 60-lecia kapłaństwa. Najdłużej, bo już 46 lat, posługuje w parafii ks. kan. Stanisław Tujak. W parafii jest też 5 wikariuszy. Od 52 lat posługują tu też siostry Benedyktynki Misjonarki. - Dwa lata temu przeżywaliśmy uroczystość święceń kapłańskich i prymicji ks. Tomasza Sawickiego; obecnie mamy w seminarium dwóch alumnów na drugim roku - mówił ksiądz proboszcz.

Prężna parafia

W tym roku przypada jubileusz 90-lecia powstania parafii. Na jej terenie mieszka ponad dziesięć tysięcy osób, z czego część pracuje za granicą. Znaczną część wspólnoty stanowią emeryci i renciści. Młodzież i dzieci to ok. 1/3 populacji. Duszpasterze starają się rozszerzać kult maryjny przez przygotowanie dorocznego odpustu wrześniowego, który od wieków jest świętem całej Ziemi Chełmskiej, oraz innych form oddania i zawierzenia Bogu przez Maryję. Można do nich zaliczyć modlitwy w ramach nabożeństwa fatimskiego, męski różaniec ulicami miasta, modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała, modlitwę o dar poczęcia dla małżeństw borykających się z problemem niepłodności. Rozpoczęła się też peregrynacja kopii cudownej Ikony Matki Bożej Chełmskiej po parafiach Ziemi Chełmskiej. Ze względu na pandemię peregrynacja jest obecnie zawieszona.

- Cieszy fakt, że na przestrzeni ostatnich lat wzrasta liczba osób uczestniczących w niedzielnej Mszy św. i przyjmujących Komunię św. nawet codziennie. Odnotowaliśmy trzy nawrócenia na katolicyzm; odbył się chrzest jednej osoby dorosłej. Obsługujemy też duszpastersko kaplicę w zakładzie karnym. Niestety, smutkiem napawa fakt, że nadal ponad połowa mieszkańców parafii nie korzysta z niedzielnej Eucharystii i ma sporadyczny albo żaden kontakt z parafią. A przez ostatni rok dokłada się do tego pandemia. Apostazja, o której tak głośno w ostatnim czasie, w naszej parafii w ciągu 5 lat dotyczyła 9 osób, które jedynie statystycznie należały do wspólnoty, nie mając nic wspólnego z praktyką wiary. Mimo wszystko to dla nas przynaglenie, by szukać nowych sposobów docierania i ewangelizowania na peryferiach życia naszych Braci i Sióstr – mówił ks. Sternik.

Więcej wspólnot parafialnych

Rytm życia duchowego w każdej parafii wyznacza rok liturgiczny. Przed trzema laty odbyły się misje parafialne. Prowadzone są też rekolekcje. Nawet w trudnym czasie pandemii duszpasterze parafii prowadzili rekolekcje wielkopostne za pośrednictwem lokalnego radia (w 2020 r.), trafiając w ten sposób do serc i sumień mieszkańców miasta i Ziemi Chełmskiej. Odbywały się też seminaria odnowy wiary, kursy ewangelizacyjne, czy szkoła modlitwy. Życie duchowe parafii koncentruje się wokół sakramentów świętych, zwłaszcza Eucharystii oraz formacji w różnych grupach ewangelizacyjnych, apostolskich, modlitewnych czy charytatywnych. W parafii działa w sumie 19 takich grup. Od ostatniej wizytacji powstało 9 nowych. We wszystkich wspólnotach formuje się ponad 750 osób, niektóre z nich są w kilku grupach. Daje to ogromny potencjał ludzki, możliwość i nadzieję na ewangelizację przez świadectwo wiary. - To pozwala nam odczytywać znaki czasu i odkrywać pragnienie potrzeby powstania przy sanktuarium ośrodka nowej ewangelizacji, który służyłby formowaniu nowych zastępów dojrzałych i świadomych katolików - podkreśla ks. kan. Andrzej Sternik.

Na terenie parafii są trzy przedszkola, trzy szkoły podstawowe i trzy średnie, w których uczy 18 katechetów. Na uznanie zasługuje dobry kontakt i współpraca z Kościołem dyrekcji i większości osób z grona pedagogicznego. Życie parafii to również troska o potrzebujących. Prężnie działa parafialny zespół Caritas, który przygotowuje paczki i udziela doraźnej pomocy. Z prowadzonej przez dłuższy czas przy parafii zbiórki makulatury udzielane były comiesięczne stypendia dla dzieci i młodzieży. Prowadzone są też korepetycje, działa poradnia życia rodzinnego i klub seniora. Przed pandemią odbywały się bezpłatne półkolonie dla dzieci. Niestety, pandemia pokrzyżowała wiele działań.

Remonty i inwestycje

Czas od ostatniej wizytacji to także okres remontów i inwestycji parafialnych. - Było ich dużo; parafianie je znają, bo w nich uczestniczą. Te najważniejsze to całkowity remont elewacji bazyliki, krypt, remont prezbiterium, pozłocenie ołtarza, renowacja ławek, wykonanie sygnalizacji przeciwpożarowej, remont sal w podcieniach, remont kancelarii, remont w domu parafialnym i wiele innych. Całkowity koszt wykonanych w tym czasie inwestycji wyniósł prawie 5 mln złotych. W kwocie tej uwzględnione są wszystkie dotacje otrzymane z różnych źródeł oraz indywidualne ofiary wiernych - wliczył proboszcz. Na zakończenie tej części wizytacji ks. Andrzej Sternik podziękował wszystkim za wkład w tworzenie klimatu modlitwy, pogłębiania wiary oraz serdeczności i zaufanie jakim powinna charakteryzować się zdrowa wspólnota. Poprosił księdza biskupa o słowo umocnienia i zachęty oraz nowe światło dla kapłańskiej posługi w tym trudnym czasie, a także o pasterskie błogosławieństwo dla całej parafii. 

Podczas wizytacji kanonicznej bp Adam Bab udzielił sakramentu chrztu św. najmłodszemu parafianinowi Mikołajowi. Spotkał się również z parafialnym Zespołem Synodalnym, duszpasterstwem młodzieży: Oazą, scholą młodzieżową, lektorami i starszymi ministrantami i grupą młodych Przyjaciół Oblubieńca oraz z duszpasterstwem rodzin: Domowym Kościołem, Oazą Dorosłych, Poradnią Życia Rodzinnego. Pracowite dwa dni wizytacji kanonicznej ksiądz biskup zakończył wieczorną Eucharystią.


Fotoreportaż na https://www.facebook.com/Niedziela-Lubelska-1126218336281722021-04-17 06:25

Ocena: +2 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

„Światło z Krzyża” - specjalny utwór z okazji 175. rocznicy objawień Matki Bożej w La Salette

2021-09-19 06:10

[ TEMATY ]

muzyka

muzyk

Utwór „Światło z Krzyża” jest zapowiedzią wydawnictwa „Zbliżmy się”, upamiętniającego 175 rocznicę zjawienia Matki Bożej w Alpach na La Salette. Cały projekt jest wyrazem wdzięczności Pięknej Pani za jej słowa skierowane do nas i dzisiejszą odpowiedzią na Jej nakaz „Moje dzieci, ogłoście to całemu memu ludowi”.

Maryja objawiająca się dwójce dzieci zapraszała do modlitwy i pojednania - o tym są powstałe do projektu teksty i piosenki. Niech każdy odpowie na to zaproszenie skierowane przed laty i bez lęku zbliży się do Boga. Niech słowa Matki Jezusa, które z gór przyniosło dwoje pastuszków będą, dla pielgrzymujących na ziemi umocnieniem.

CZYTAJ DALEJ

Niemcy: tysiące uczestników „Marszu dla życia” w Berlinie

2021-09-19 08:09

[ TEMATY ]

życie

Niemcy

marsz dla życia

marciaperlavita.it

10. Marsz dla Życia, Rzym 2021

10. Marsz dla Życia, Rzym 2021

Około 4,5 tys. osób uczestniczyło 18 września w 17. „Marszu dla życia”, wspólnie protestując przeciw tzw. „wspomaganej śmierci” i przerywaniu ciąży. Demonstrację przygotowało niemieckie stowarzyszenie Prawo do Życia (BVL), skupiające 15 organizacji.

Według organizatorów, odbywający się rokrocznie „Marsz dla życia” jest największym w Niemczech zgromadzeniem na rzecz ochrony życia. Przeciwko temu ponownie wybuchają na nowo protesty, których uczestnicy żądają „prawa do seksualnego samookreślenia” i do nieograniczonej dopuszczalności aborcji.

CZYTAJ DALEJ

Zielona Góra. Transfuzja miłości

2021-09-19 17:50

[ TEMATY ]

krwiodawstwo

Katarzyna Krawcewicz

Fraternia Franciszkańska „Effatha” z parafii św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze kolejny raz zachęcała do oddawania krwi w ramach akcji Transfuzja Miłości.

Akcja trwa od czerwca i odbędzie się we wszystkich zielonogórskich parafiach. Tym razem krwiobus przyjechał do parafii Miłosierdzia Bożego, gdzie 19 września można było oddać krew, napić się dobrej kawy, spróbować domowego ciasta i posłuchać fajnej muzyki. Organizatorzy podkreślają, że krew jest bezcennym darem i warto dzielić się nią z innymi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję