Reklama

Kościół

Uroczystości Bożego Ciała zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi

Zazwyczaj bez głównej procesji eucharystycznej ulicami miasta lub tylko ulicami wokół kościoła, ale przy zachowaniu aktualnych obostrzeń sanitarnych wewnątrz i na zewnątrz świątyń - tak będą organizowane w czwartek 3 czerwca tegoroczne uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Bożego Ciała).

[ TEMATY ]

Boże Ciało

Karol Porwich/Niedziela

Warszawa

W Warszawie w związku z aktualną sytuacją epidemiczną centralna procesja Bożego Ciała nie odbędzie się. Archidiecezjalne uroczystości z okazji uroczystości Bożego Ciała rozpoczną się w archikatedrze św. Jana Chrzciciela Mszą św. o godz. 10.00, koncelebrowaną przez metropolitę warszawskiego kard. Kazimierza Nycza i biskupa polowego Józefa Guzdka oraz biskupów pomocniczych archidiecezji warszawskiej. Po Mszy św. wyruszy z niej procesja z Najświętszym Sakramentem, której trasa - podobnie jak w ubiegłym roku - będzie inna niż przed pandemią, gdy kierowała się przez Plac Zamkowy i Krakowskie Przedmieście na Plac Piłsudskiego. Tegoroczna procesja przejdzie przez stacje ołtarzowe przy jezuickim kościele - sanktuarium NMP Łaskawej przy ul. Świętojańskiej, paulińskim kościele św. Ducha i klasztorze ojców dominikanów przy ul. Freta, i dotrze do katedry polowej Wojska Polskiego. Tam kard. Nycz wygłosi kazanie i udzieli błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Wszystkich wiernych mieszkających przy trasie procesji parafia katedralna prosi o udekorowanie okien i balkonów na znak czci dla Chrystusa obecnego w Eucharystii.

Reklama

Po procesji będzie można wziąć udział w Eucharystii w katedrze polowej o godz. 12.00.

Ponadto wierni zachęcani są do udziału w uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w kościołach parafialnych, gdzie zazwyczaj będą organizowane procesje do czterech ołtarzy wokół świątyń, z zachowaniem przepisów sanitarnych.

W diecezji warszawsko-praskiej biskup pomocniczy Jacek Grzybowski przypomniał w diecezjalnym komunikacie, że tegoroczną uroczystość Bożego Ciała należy zorganizować w parafiach w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami sanitarnymi przy zachowaniu zalecanych zasad bezpieczeństwa. Bp Grzybowski powołuje się na tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r., w którym zapisano (par. 26, ust. 10 pkt 1), że do 5 czerwca "zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać" pod warunkiem, że w budynkach i innych obiektach kultu religijnego znajduje się, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny. Z kolei na zewnątrz (pkt 2) uczestnicy mogą przebywać w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

Reklama

W komunikacie kurii warszawsko-praskiej zaznaczono zatem, że "roztropnej decyzji Księdza Proboszcza pozostawia się kwestię organizacji procesji Bożego Ciała". Ewentualną organizację procesji poza terenem przykościelnym należy uzgodnić z odpowiednimi władzami. Wskazane jest skonsultowanie tej sprawy ze służbami sanitarnymi sprawującymi nadzór nad obszarem parafii.

Bp Grzybowski poinformował też, że w miastach, w których był zwyczaj organizowania przez kilka parafii wspólnej procesji Bożego Ciała, w tym roku każda parafia zorganizuje procesję we własnym zakresie. Gdyby jednak pojawiły się nowe decyzje władz państwowych lub sanitarnych, zostaną one niezwłocznie przekazane księżom proboszczom.

Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński o godz. 10.00 będzie sprawował Eucharystię w bazylice katedralnej św. Floriana. Po Mszy św. na ulice Pragi wyruszy procesja eucharystyczna. Dekoracje ołtarzy przygotują: Zakon Rycerzy św. Jana Pawła II, strażacy, siostry loretanki oraz parafianie z katedry. Procesja przejdzie ulicami: osiedlową wzdłuż Alei „Solidarności”, Jagiellońską, bł. ks. Kłopotowskiego oraz Sierakowskiego.

Poznań

Centralna procesja eucharystyczna w Poznaniu jak co roku wyruszy z kościoła pw. Bożego Ciała (ul. Strzelecka/Krakowska) po Mszy św. o godz. 10.00 i przejdzie ulicami: Krakowska, Garbary, Wielka, Chwaliszewo na Ostrów Tumski. Zakończenie procesji przewidziane jest o godz. 13.00 na placu katedralnym.

Kazanie przy ostatnim ołtarzu wygłosi metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, który przedstawi także neoprezbiterów. Kazania przy trzech ołtarzach podczas procesji w nawiązaniu do postaci kard. Stefana Wyszyńskiego wygłosi ks. prof. Jacek Hadryś.

Procesje odbędą się także w parafiach archidiecezji poznańskiej. Program duszpasterski Kościoła proponuje następujące hasła przy poszczególnych ołtarzach: 1. Wieczerza, która przemienia życie; 2. Bez Boga na zawsze głodny; 3. Eucharystia, która leczy; 4. Wieczerza przełamuje samotność.

Poznańska kuria przypomina o konieczności respektowania stosownych rozporządzeń sanitarnych dotyczących zgromadzeń liturgicznych.

Kraków

Centralna procesja Bożego Ciała w Krakowie rozpocznie się o godz. 9.00 Mszą św. sprawowaną przy ołtarzu polowym na dziedzińcu przed katedrą wawelską, po czym Drogą Królewską przejdzie na Rynek Główny. Przy kolejnych czterech ołtarzach, zbudowanych obok kościołów: św. Idziego, świętych Apostołów Piotra i Pawła, św. Wojciecha i przy bazylice Mariackiej, będzie rozważane Słowo Boże i zanoszona modlitwa w intencjach szczególnie dzisiaj ważnych i aktualnych.

W tym roku tematyka ołtarzy nawiązywać będzie do postaci kard. Stefana Wyszyńskiego i jego nauczania.

Po zakończeniu centralnej procesji Bożego Ciała w Krakowie przed bazyliką Mariacką zostanie odprawiona Msza św., zwłaszcza dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w Eucharystii na Wzgórzu Wawelskim.

Abp Marek Jędraszewski zaprasza do udziału w centralnej procesji Bożego Ciała reprezentacje wszystkich krakowskich parafii wraz ze swoimi proboszczami i rektorami kościołów, asysty procesyjne, zgromadzenia zakonne żeńskie i męskie, bractwa, stowarzyszenia, wspólnoty, wojsko, ludzi nauki i kultury, władze miejskie i samorządowe, szkoły katolickie oraz młodzież.

Wrocław

We Wrocławiu uroczystej sumie w archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela przewodniczyć będzie o godz. 9.00 metropolita wrocławski abp Józef Kupny. Po Mszy św. procesja Najświętszym Sakramentem przejdzie wokół świątyni placem katedralnym. Po procesji będzie sprawowana Msza św. w katedrze.

Wiernych zachęca się do przygotowania się do uroczystości przez udekorowanie okien i balkonów swoich mieszkań, a dzieci o sypanie kwiatów podczas procesji.

Z 3 na 4 czerwca będzie miała miejsce we wrocławskiej katedrze całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu: od godz. 19.30 w czwartek do godz. 6.30 w piątek.

Katowice

W uroczystość Bożego Ciała Mszy świętej o godz. 10.30 w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach będzie przewodniczyć abp Wiktor Skworc. Po Eucharystii wyruszy procesja wokół katedry. Zakończy się ona błogosławieństwem udzielonym przez metropolitę katowickiego.

Katowicka kuria zaleca, aby nie łączyć w tym roku procesji eucharystycznych w ramach kilku parafii, co dotyczy szczególnie dużych aglomeracji, a tak jest na Górnym Śląsku.

"Każda wspólnota parafialna organizuje to wydarzenie liturgiczne na własnym terenie przy współpracy ze stosownymi służbami. Można też rozważyć „uproszczoną” formę procesji Bożego Ciała np. wokół kościoła, a postawione (skromniejsze niż dotąd) ołtarze mogą być wykorzystane podczas procesji teoforycznych w dniach dawnej oktawy uroczystości Bożego Ciała" - czytamy w zaleceniach opublikowanych na stronach archidiecezji katowickiej.

Częstochowa

Kuria w Częstochowie wskazuje, że procesję eucharystyczną do czterech ołtarzy należy zorganizować tylko wokół kościoła, w obrębie placu przykościelnego. Ołtarze należy urządzać na placu kościelnym, „jeśli to możliwe, wykorzystując także istniejące kaplice lub krzyże” - poinformował w imieniu metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo ks. Adam Polak, sekretarz Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

„Jeśli urządzenie procesji nie jest możliwe, po Mszy św. organizuje się uroczystą adorację eucharystyczną, przedłużoną i poszerzoną o rozważanie słowa Bożego i teksty mówiące o Eucharystii, zakończoną błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Końcowego błogosławieństwa na cztery strony świata można udzielić sprzed drzwi świątyni” – informuje ks. Polak.

Kapłan podkreśla, aby wszystkie uroczystości „organizować z uwzględnieniem obecnie obowiązujących obostrzeń dotyczących liczby osób w kościele, dystansu między osobami oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa”.

W związku z obecną sytuacją i takim sposobem celebracji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa nie ma potrzeby ubiegania się o możliwość przejścia procesji po drogach publicznych w odpowiednich urzędach administracji samorządowej. "Z racji na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną prosimy o systematyczne zapoznawanie się z odpowiednimi wytycznymi władz kościelnych i państwowych, ponieważ powyższe decyzje mogą ulec zmianie” – poinformował ks. Polak.

Duszpasterz przypomniał też, że zgodnie z dekretem metropolity częstochowskiego z 23 maja 2012 r. „w Częstochowie w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa może się odbywać tylko jedna centralna procesja eucharystyczna. W świetle niniejszego dekretu procesje w parafiach, które leżą poza trasą procesji, mogą się odbywać tylko w godzinach popołudniowych”.

Gdańsk

Centralne uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej rozpoczną się Mszą św. o godz. 10.00 w bazylice Mariackiej. Po Eucharystii, której przewodniczyć będzie abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański, odbędzie się procesja z Najświętszym Sakramentem. Przejdzie ona ulicami: Piwną, Chlebnicką, Kuśnierską, Długi Targ, Długą, Tkacką, Węglarską, Pańską i Katarzynki na plac przed bazyliką św. Brygidy. Tradycyjna forma procesji uzgodniona została po uzyskaniu pozytywnej opinii Sanepidu oraz Urzędu Miasta. Ołtarze zlokalizowane będą na przedprożu Ratusza Głównego Miasta, przy siedzibie Rzemiosła Gdańskiego, przy bazylice św. Mikołaja oraz przed bazyliką św. Brygidy.

"Ponieważ procesje odbywają się na świeżym powietrzu i zwykle gromadzą dużą liczbę wiernych, pomorski Sanepid podkreśla, że ustalenie trasy i przebiegu procesji musi umożliwiać bezpieczny jej przebieg oraz zachowanie wymaganego dystansu społecznego. Umiejscowienie ołtarzy procesji Bożego Ciała powinno także uwzględniać te zalecenia" - informuje archidiecezja gdańska.

Białystok

Ogólnomiejskie uroczystości Bożego Ciała w Białymstoku rozpoczną się o godz. 10.00 Mszą św. przed archikatedrą białostocką. Eucharystii przewodniczył będzie abp senior Edward Ozorowski, a homilię wygłosi bp Henryk Ciereszko.

Po Mszy św. odbędzie się tradycyjna procesja eucharystyczna ulicą Rynek Kościuszki i Lipową do kościoła św. Rocha. Poprowadzi ją bp Henryk Ciereszko. Uroczystość zakończy się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Msza św. będzie transmitowana na kanale YouTube ArchiBial MEDIA.

2021-06-02 13:12

Ocena: +1 -3

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Abp Depo: Eucharystia to dar spotkania z Chrystusem Odkupicielem

– Niech Bóg będzie uwielbiony w sakramencie Eucharystii, która jest darem spotkania z Chrystusem Odkupicielem w tajemnicy Jego Ciała i Krwi – powiedział w uroczystość Bożego Ciała abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski przewodniczył Mszy św. pontyfikalnej w bazylice archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie i poprowadził procesję eucharystyczną.

We wprowadzeniu do Eucharystii duchowny przypomniał, że „Eucharystia (...) przez łaskę wiary jest wejściem w głąb misterium miłości zbawczej i podnoszącej człowieka”. – To Najświętszy Sakrament miłości, dar, który otrzymujemy od Boga w Kościele – podkreślił. Arcybiskup zaznaczył, że „spożywając Jego Ciało i Krew, już dzisiaj nosimy w sobie zadatek nieśmiertelności”. – Przez Jego miłość miłosierną zwyciężamy świat naszą wiarą. Dziękując za tę miłość, chcemy dzisiaj odpowiedzieć na Jego obecność i zbawcze działanie pośród nas – przyznał.

CZYTAJ DALEJ

Benedykt XVI: negowanie natury człowieka prowadzi do samozniszczenia

2021-09-16 20:53

[ TEMATY ]

Benedykt XVI

rodzina

małżeństwo

homoseksualizm

Vatican News/AFP

Benedykt XVI

Benedykt XVI

Również człowiek ma naturę, która została mu dana. Jej naruszanie bądź negowanie prowadzi do samozniszczenia – ostrzega Benedykt XVI w refleksji na temat konsekwencji przemian, jakie zachodzą w pojmowaniu małżeństwa i rodziny.

Papież Senior napisał tę analizę w związku z publikacją wyboru jego tekstów, które ukazały się dzisiaj we Włoszech w zbiorze pod tytułem: „Prawdziwa Europa. Tożsamość i misja”. Książkę wstępem opatrzył Papież Franciszek.

CZYTAJ DALEJ

Apel Jasnogórski z udziałem wiernych Archidiecezji Wrocławskiej

2021-09-17 21:52

ks. Łukasz Romańczuk

bp Jacek Kiciński

bp Jacek Kiciński

Dziś Apel Jasnogórski prowadzony był przez ks. bp. Jacka Kicińskiego 

Z racji Pielgrzymki Duchowieństwa i Wiernych Archidiecezji Wrocławskiej w kaplicy Cudownego Obrazu obecni byli kapłani, siostry zakonne i wierni świeccy z terenu naszej archidiecezji. 

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję