Reklama

Niedziela Sandomierska

Nowy formacyjny rok pracy

Kościół otworzył przed katolikami świeckimi szeroko swoje podwoje. Powstały liczne ruchy, stowarzyszenia, grupy czy organizacje osób świeckich, którzy w duchu wiary chcą odkrywać na nowo Słowo Boga. Jak kulturysta kształtuje swoje ciało, pracownik naukowy swój umysł, artysta swoje zdolności, tak trzeba, by katolik w grupie innych zaangażowanych religijnie i społecznie, odkrywał swoją tożsamość.

Dorośli, dzieci i młodzież. Mężczyźni i kobiety. Katolicy różnych zawodów, stanów i profesji. Duszpasterską troska objęty może być każdy, kto tylko tego chce i potrzebuje. Dziś chciałbym pokazać jakie bogactwo wnosi Kościół sandomierski. Co mają do zaproponowania niektóre ze spólnot w nim działających.

Reklama

Dziś właśnie zakończyło się wielkie święto młodych - doroczne dni młodzieży z całej diecezji. Młodzież w Nisku otrzymała impuls, aby na nowo podejmować swoją formację intelektualną i duchową. To również im dedykuję ten artykuł, aby mogli przyjąć otrzymany bodziec i włączyć się w nieraz żmudną, ale piękną drogę kształtowania swojego charakteru i wzmacniania daru wiary.

Liturgiczna Służba Ołtarza

Wśród dzieci i młodzieży najbardziej rozpowszechnione są grupy ministranckie i lektorskie różnego stopnia i posługi. Są praktycznie w każdej parafii. Często, szczególnie młodzi chłopcy, patrząc na ministrantów usługujących przy ołtarzu myślą sobie: - Czy i ja mógłbym być na ich miejscu? Wtedy trzeba podjąć odważną decyzję i zgłosić się do księdza po informacje, jak można zostać ministrantem. Solidna praca w parafii, z regularnymi zbiórkami i dyżurami, organizowane dla nich zloty czy zawody, formacja na poziomie dekanatu czy diecezji, to tylko nieliczne z zajęć i propozycji z jakimi Kościół wychodzi do chłopców, ale również zdarza się, że i do dziewcząt.

Ks. Ryszard Podlewski informuje: - W parafii odbywają się cotygodniowe formacyjne spotkania. Na diecezjalnych zajęciach przygotowujemy animatorów, którzy będą posługiwali w parafii. Formacja ponadparafialna zaczyna się od szkoły lektora. W każdym dekanacie trwają one od września do marca i kończą się błogosławieństwem, które odbędzie się 22 marca 2014 r. w Radomyślu nad Sanem. Na poziomie diecezjalnym w radomyskim ośrodku rekolekcyjnym odbywać się będzie Szkoła Animatora i Ceremoniarza. Daty tegorocznych spotkań to: 18-20 października, 15-17 listopada, 13-15 grudnia, 21-23 lutego, 21-23 marca. Na zakończenie odbędzie się tam błogosławieństwo ceremoniarzy. Natomiast absolwenci szkoły animatora otrzymają krzyże animatorskie 17 kwietnia przed Mszą Krzyżma św. w bazylice katedralnej, podczas dorocznej pielgrzymka LSO. Oprócz formacji ministranci mają dla siebie organizowane rozgrywki sportowe: w futsalu, piłce nożnej i tenisie stołowym.

Ruch Światło-Życie

Reklama

Ruch oazowy wychodzi do dzieci i młodzieży z dość bogatą ofertą. Spotkania formacyjne w parafiach odbywają się raz w tygodniu. Zasada formacyjna, która przyświeca Ruchowi - „życie z życia” - pokazuje, że tylko ten może prowadzić innych, kto sam przeszedł tę drogę. Tylko ten może uczyć wiary i świadczyć o Bogu, kto sam Go doświadczył. Dlatego Ruch Światło-Życie w swoich strukturach dba nie tylko o uczestników, ale również przygotowuje formatorów. W tarnobrzeskim ośrodku odbywa się Szkoła Animatora i Szkoła Animatora Muzycznego. Kandydaci na animatorów przygotowują się przez dwa lata formacji. Kilka razy w roku organizowane są też spotkania formacyjne dla animatorów w Tarnobrzegu czy w Olchowej. Krótkie 3, 4-dniowe spotkania Oazy Modlitwy odbywają się,by młodzi mogli, spotykając się ze sobą, doświadczyć bliskości Boga. Jeszcze w tym roku kalendarzowym przygotowane są cztery takie spotkania: 11-13 października - dla dzieci szkół podstawowych w Tarnobrzegu, 8-11 listopada - dla młodzieży po Oazie pierwszego stopnia w Olchowej, 29 listopada - 1 grudnia - dla młodzieży po Oazie Nowej Drogi w Tarnobrzegu oraz 29-31 grudnia na zakończenie roku z zabawą sylwestrową w Gorzycach. Oaza objęła też swoim patronatem warsztaty wodzirejskie prowadzone przez Trio z Rio, które odbędą się w dniach 27-29 września oraz Przegląd Piosenki Religijnej w Gorzycach w dniu 23 listopada.

Koła Misyjne

Obowiązek troski o misyjną działalność Kościoła spoczywa na każdym od momentu przyjęcia chrztu. Wychowanie w duchu misyjnym winno rozpoczynać się od najmłodszych lat. Jak podkreśla ks. Daniel Koryciński: - Formacja misyjna odbywa się w szkole podczas katechezy, jak również w parafii na spotkaniach grup. „Jesteśmy misjonarzami świata” to hasło, które będzie nam przyświecało w tym roku. Grupy misyjne odbywają cotygodniowe spotkania formacyjne pod opieką animatora, angażując się w akcje zbierania makulatury, nakrętek plastikowych, znaczków, telefonów komórkowych z przeznaczaniem na potrzeby misji. Główna akcja grup misyjnych to kolędnicy misyjni, którzy po Bożym Narodzeniu odwiedzają domy z kolędą misyjną. W tym roku katechetycznym chciałbym odwiedzić wspólnoty szkolne lub parafialne z katechezami o misjach. Szczególnym miejscem dla misji jest muzeum misyjne im. kard. Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej, gdzie odbywają się zajęcia związane z życiem i pracą ewangelizacyjną tego wielkiego Misjonarza Afryki.

Katolickie Stowarzyszenie Modzieży

Akcja i formacja - taki cel przyświeca członkom i instruktorom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM). Sandomierski ośrodek rekolekcyjny przeprowadza dni formacyjne. I tak: 18-20 października i 11-13 kwietnia szkolenie „0” dla kandydatów do KSM oraz szkolenie I i II stopnia dla zastępowych, natomiast 21-23 marca dla kierownictw. Od 8 do10 listopada odbędą się rekolekcje przed przyrzeczeniem, a 23 listopada zjazd KSM i przyrzeczenie nowych członków. Członkowie KSM i wolontariusze „Duchowego 112” są również zaproszeni do sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie na wielkopostny dzień skupienia 8 marca.

Wśród zadań akcyjnych w programie rocznym zauważamy takie projekty jak: „Duchowe 112”, w październiku „Flaga w Twoim oknie” w Adwencie akcje „Pocztówka” i „Świąteczna paczka dla dziecka”. KSM organizuje w Radomyślu nad Sanem 26 października warsztaty dla wodzirejów imprez bezalkoholowych, 10 listopada Przegląd Piosenki Patriotycznej w Sandomierzu, a 11 stycznia spotkanie opłatkowe w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zaplanowano też bal karnawałowy, piknik integracyjny, konkurs palm, czy zawody sportowe w Sandomierzu.

Duszpasterstwo kobiet

Ks. Grzegorz Wołoszyn opowiada o duszpasterstwie, którym się zajmuje: - Duszpasterstwo to nie ma struktur parafialnych i dlatego osoby identyfikujące się z nim nie podejmują regularnych spotkań formacyjnych. Formacja chętnych do kształtowania swojego charakteru oraz zgłębiania zadań i roli kobiety w świetle dokumentów kościelnych odbywa się poprzez dzień skupienia (marzec w Staszowie), spotkanie opłatkowe, a przede wszystkim przez doroczną październikową pielgrzymkę kobiet na Jasną Górę.

Domowy Kościół

Kościół daje również możliwość duchowego wzrostu całym rodzinom czy małżeństwom. Rodzinna gałąź Ruchu Światło-Życie swoje spotkania w kręgach przyparafialnych przeżywa raz w miesiącu. Przed spotkaniem wszyscy uczestniczą we Mszy św. - Spotkania kręgu odbywają się w mieszkaniu jednej z par. Oprócz małżeństw zapraszamy również naszego opiekuna duchowego. W czasie spotkania dzielimy się tym, co się w ostatnim okresie wydarzyło. Następnie jest wspólna modlitwa, a po niej część formacyjna. Przebiega ona w ten sposób, że mówimy o tym, co usłyszeliśmy w Ewangelii i odczytaliśmy do siebie oraz rozważamy zagadnienia związane z prawdami chrześcijańskimi. Natomiast na zakończenie staramy się, aby był czas na luźne spotkanie przy „ciastku i herbacie” - informuje nas para animatorska: Monika i Rafał Gołąbek z Tarnobrzega. Odpowiedzialni za Domowy Kościół organizując „akcje czy niedziele informacyjne” dbają też o to, by powstawały coraz to nowe kręgi.

Legion Maryi

Na poziomie parafialnym, jak i w strukturach diecezjalnych, prężnie działa Legion Maryi (LM). Ks. Rafał Cudziło, duchowy opiekun LM, mówi: - Każde prezydium parafialne, czy kuria uroczyście obchodzi rocznicę swojego powstania oraz modlitwą obejmuje swoich członków. Troszczą się również o rozwój swojego stowarzyszenia. W spotkaniach diecezjalnych, ale i na parafii widać noszone przez legionistów sztandary. Legion jest również propagatorem nabożeństw pierwszego piątku i soboty miesiąca, rozdawania cudownych medalików, Nowenny Pompejańskiej, Duchowej Adopcji, Godziny Łaski, Apostolatu „Margaretka”, Koronki na ulicach miast i wiosek, modlitw za media czy w przeproszeniu za grzechy przeciwko Krzyżowi i wierze, udziału w Marszach Życia, czy licznym pielgrzymowaniu. Do systematycznych imprez legionowych zaliczamy: acies wiosenne, zlot jesienny, letni dzień skupienia, 3-dniowe rekolekcje, majówka z procesją różańcową, impreza na wolnym powietrzu (np. zlot jagodowy, modlitwa w plenerze połączona z grillem), parafialne dni informacyjne Legionu Maryi, czy Marsz Ewangelizacyjny ulicami Sandomierza. W katedrze sandomierskiej 16 listopada odbędzie sięzawierzenie Zarządów Legionu Maryi.

Grupy Modlitwy św. Ojca Pio

Zapytany o spotkania grup modlitewnych w parafii ks. moderator Leszek Biłas mówi: - Przebieg spotkania w parafii jest uzależniony od wspólnoty. Spotkanie powinno mieć część modlitewną i część formacyjną. Zazwyczaj te spotkania odbywają się raz w miesiącu, natomiast modlitewne mogą być nawet co tydzień. Wśród modlitw można wyszczególnić: adorację Najświętszego Sakramentu, Różaniec i Nowenna do św. Ojca Pio, a szczególnie Msza św. z homilią oraz konferencja. Wspólnoty razem spotykają się na dniu skupienia w Adwencie czy rekolekcjach w Wielkim Poście. Ksiądz Moderator zaprasza wszystkich na styczniowe spotkanie opłatkowe. Ogólnopolską imprezą jest czerwcowe czuwanie ze św. Ojcem Pio w Krakowie.

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie

KCPR chce świadczyć szeroko rozumianą pomoc osobom, małżeństwom i rodzinom przeżywającym różnorakie trudności życiowe. Zakres pomocy obejmuje przygotowanie do małżeństwa, odpowiedzialne rodzicielstwo, konflikty małżeńskie i rodzinne, trudności wychowawcze, wsparcie samotnych matek, wybór stanu i zawodu, prawo cywilne, problemy narkomanii i alkoholizmu, konflikty z najbliższymi, depresje, zaburzenia nerwicowe, pomoc ofiarom przemocy fizycznej, psychologicznej i seksualnej. Udziela pomocy w zawiłych sprawach sumienia, trudnościach religijnych, w problemach natury psychologicznej, pedagogicznej, prawniczej i innych. Porady są bezpłatne.

Ks. Tomasz Cuber, koordynator tarnobrzeskiego Centrum, komentuje: - Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu pełni funkcję informacyjną oraz koordynacyjną w zakresie pomocy skierowanej do rodzin, osób samotnych, starszych i chorych. Współpracujące z nami w ramach wolontariatu osoby, to pedagodzy, psychologowie, pielęgniarki, położne, prawnicy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem służą w rozwiązywaniu różnorakich problemów.

2013-09-19 11:17

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Co to będzie?

Niedziela Ogólnopolska 9/2015, str. 34

[ TEMATY ]

wiara

duszpasterstwo

Bożena Sztajner/ Niedziela

Sylwia: – Nie chciałabym o tym mówić, ale bardzo trudno mi uwierzyć Jezusowi...

Droga Sylwio, myślę, że jednak warto podzielić się z innymi tym, co przeżywasz. Dzięki temu drugi człowiek, Twój przyjaciel, może z Tobą nosić Twoje problemy, wiele spraw można w ten sposób wyjaśnić.

CZYTAJ DALEJ

Dramat mieszkańców wyspy La Palma po wybuchu wulkanu

2021-09-22 17:26

[ TEMATY ]

pomoc

Hiszpania

wulkan

Vatican News

wulkan La Palma

wulkan La Palma

Trudna sytuacja panuje na wyspie La Palma. Erupcja wulkanu zmusiła do ewakuacji ponad 6 tys. osób, a spływająca lawa zniszczyła już blisko dwieście budynków mieszkalnych.

„Boimy się o ludzi, którzy stracili bliskich i dobytek całego życia. Oddajemy się w ręce Boga” – powiedział ks. Domingo Guerra, 79-letni proboszcz w El Paso, gdzie znajduje się wulkan.

CZYTAJ DALEJ

Kielce: bazylika miejscem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej

2021-09-22 19:31

[ TEMATY ]

koncert

Kielce

koncert organowy

Karol Porwich/Niedziela

Od niedzieli 26 września przez cały miesiąc w bazylice katedralnej będą trwały koncerty wybitnych artystów z Polski i Europy, z wykorzystaniem katedralnych organów po ich przebudowie, której dokonała firma organmistrzowska „Zych”. Remont organów to wotum kielczan na jubileusz 850 lat bazyliki.

Po remoncie organy mają 45 głosów. Traktura, czyli sposób przenoszenia ruchu klawiszy, została przywrócona do najstarszej, mechanicznej wersji. Natomiast kontuar, czyli część instrumentu, na której gra organista – jest nowoczesny, cyfrowy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję